www.kna.cz www.kna.cz - 1 http://www.kna.cz/ cs frelich@netservis.cz (Martin Frelich) www.kna.cz http://www.kna.cz/admin/img/logo.jpg http://www.kna.cz/ 199 77 6. prosince - sv. Mikuláš http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=560 Mikuláš, světec patřící k těm z křesťanského prostředí nejznámějším, se narodil kolem roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše svým biskupem. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby z nadšení lidu byla pověst světce lásky. Wed, 02 Dec 2020 22:00:00 GMT Tak trochu napodobovat Boha: vytvářet pokoj http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2106 Co udělám, aby byl na světě mír?<br /> Někdo řekne: „Ale svět, to je něco příliš vzdáleného...“<br /> Co udělám, aby byl mír v mé čtvrti, ve škole, na pracovišti? <br /> Vymlouvám se, když začínám válčit, nenávidět a pomlouvat druhé? I to je přece válka! <br /> Jsem umírněný? <br /> Snažím se stavět mosty? <br /> Neodsuzuji?<br /> Sun, 29 Nov 2020 22:00:00 GMT Každý den v roce krátká orientace http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=451 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/365-dni-s-papezem-frantiskem-1"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/365-dni-s-papezem-frantiskem-1.png?width=138&height=196" alt="365 dní s papežem Františkem" title="365 dní s papežem Františkem" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/365-dni-s-papezem-frantiskem-1" title="365 dní s papežem Františkem">365 dní s papežem Františkem</a> Sat, 28 Nov 2020 14:43:00 GMT Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1919 Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: „A Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (...) Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‘Ano, přijdu brzo.’ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zj 22,17.20-21). Tento eschatologický text čteme obvykle v adventu a týká se paruzie – druhého Kristova příchodu. Ale nevnímejme paruzii jenom jako něco budoucího, ale hlavně přítomného. Thu, 26 Nov 2020 22:00:00 GMT Advent a Vánoce pro nejmenší http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=450 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/advent-a-vanoce-pro-nejmensi"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/advent-a-vanoce-pro-nejmensi.png?width=138&height=196" alt="Advent a Vánoce pro nejmenší" title="Advent a Vánoce pro nejmenší" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/advent-a-vanoce-pro-nejmensi" title="Advent a Vánoce pro nejmenší">Advent a Vánoce pro nejmenší</a><br /> 20 zábavných úkolů pro děti od 3 do 6 let. Thu, 26 Nov 2020 13:23:00 GMT Jak plodně prožít advent? Poslechněte si... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1724 Advent je opět tady. <br> Jak jej prožít nějak smysluplně, plodně? <br> Nabízíme vám zvukový záznam pořadu TV Noe, <br> se kterým lze dobře využít chvíle <br> při práci, žehlení, pečení, řízení, běhání...<br> Wed, 25 Nov 2020 22:00:00 GMT Oblíbený zpěvník rorátů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=449 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/roraty-2vyd"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/roraty-2vyd.png?width=138&height=196" alt="Roráty (2.vyd)" title="Roráty (2.vyd)" /></a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/roraty-2vyd" title="Roráty (2.vyd)">Roráty (2.vyd)</a> Sun, 22 Nov 2020 20:19:00 GMT Ježíš Kristus kraluje z kříže http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1196 Poslední neděli liturgického roku slavíme svátek Ježíše Krista, Krále celého stvoření. Vyvstává otázka, jak je to s Ježíšovou královskou důstojností. – Jedná se o důstojnost toho, kdo až do konce miluje, odpouští, usiluje o společenství s lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to panování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, jak s oblibou říkávali církevní otcové. Nezapomínejme na to, že až když visel na kříži, byl nad jeho hlavu zavěšen nápis „židovský král“. Sat, 21 Nov 2020 22:00:00 GMT C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=77&fIDCLANKU=1449 C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Léta studií a na počátku své kariéry byl C. S. Lewis přesvědčeným ateistou. Od křesťanské víry se odvrátil jako adolescent a kontakty s církví zůstávaly zpřetrhány až dlouho do jeho dospělosti. Osobní zkušenost s 1. Světovou válkou, následný válečný stres, bolestivá zranění, ani odloučení od lidí, které miloval, jej nedokázaly přimět, aby znovu obrátil své srdce k Bohu. Thu, 19 Nov 2020 22:00:00 GMT Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1597 Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje. Mon, 16 Nov 2020 22:00:00 GMT Znamení a symboly katolické víry http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=448 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/znameni-a-symboly-katolicke-viry"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/znameni-a-symboly-katolicke-viry.png?width=138&amp;height=196" alt="Znamen&iacute; a symboly katolick&eacute; v&iacute;ry" title="Znamen&iacute; a symboly katolick&eacute; v&iacute;ry" /></a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/znameni-a-symboly-katolicke-viry" title="Znamen&iacute; a symboly katolick&eacute; v&iacute;ry">Znamen&iacute; a symboly katolick&eacute; v&iacute;ry</a> Sat, 14 Nov 2020 18:14:00 GMT Proč církev v různých obdobích roku používá různé barvy? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2104 Na počátku církevního roku stojí advent. Každému roku je přiřazena jiná série úryvků z Bible, které se předčítají při bohoslužbě. Po adventu následují Vánoce, dále liturgické mezidobí, postní doba, Velikonoce a pak po zbytek církevního roku znovu mezidobí. Každé období má svou vlastní barvu, kterou nacházíme na látkách použitých v kostele i na oděvu, který má na sobě kněz. Sat, 14 Nov 2020 18:11:00 GMT 13. listopadu - sv. Anežka Česká http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=524 Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a svaté Hedviky, a proto byly poslány na vychování do tamního kláštera cisterciaček, který svatá Hedvika založila. Thu, 12 Nov 2020 08:00:00 GMT Nejčastější chyby, které děláme ve vztazích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2101 Láska je dřina.<br> Ale <br /> manželství<br> není <br> polepšovna…<br> Wed, 11 Nov 2020 22:00:00 GMT O sv. Anežce pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=447 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-anezka"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svata-anezka.png?width=138&height=196" alt="Svatá Anežka" title="Svatá Anežka" /></a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-anezka" title="Svatá Anežka">Svatá Anežka</a> Wed, 11 Nov 2020 20:40:00 GMT 11. listopadu - sv. Martin z Tours http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=522 Svatý Martin se narodil pohanským rodičům roku 316, nebo 317 v panonské Sabarii (dnešní Szombathely v Maďarsku). Své dětství prožil v Pavii (dříve Ticinum) patrně proto, že jeho otec tribun tam byl se svou posádkou přemístěn. V Pavii zrál jeho smysl pro víru. Přes odpor rodičů byl ve dvanácti letech přijat do katechumenátu, ale až po šesti letech mohl přijmout křest. Navíc byl v patnácti letech přinucen narukovat. Stal se důstojníkem jízdní stráže a brzy si získal oblibu a úctu u vojáků. Známou se stala příhoda ze zimy roku 334. Tehdy se Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens. Pro Martina to bylo znamení, aby přestal být císařským vojákem a stal se vojákem Kristovým. Než se tak stalo, uběhla spousta let. Martin opustil vojenskou službu až roku 356. Mon, 09 Nov 2020 22:00:00 GMT Horkokrevná, temperamentní a neznámá světice: Alžběta od Trojice (9.11.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1189 Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce. 25. listopadu byla 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "V blahoslavené Alžbětě nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení." Alžběta od Trojice přinesla několik zásadních a svěžích pohledů pro život z křesťanské víry. Svatořečena byla 16.10.2016. Sun, 08 Nov 2020 22:00:00 GMT S Pánem Bohem se žije naživo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=446 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/s-panem-bohem-se-zije-nazivo"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/s-panem-bohem-se-zije-nazivo.png?width=138&height=196" alt="S Pánem Bohem se žije naživo" title="S Pánem Bohem se žije naživo" /> </a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/s-panem-bohem-se-zije-nazivo" title="S Pánem Bohem se žije naživo">S Pánem Bohem se žije naživo</a><br /> Sat, 07 Nov 2020 14:12:00 GMT Ahoj Ježíši, existuje život po smrti? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2100 Alice: O životě po smrti jsem vždy pochybovala. Jak si můžeme být jistí, že jednou, až zemřeme, budeme navěky žít? Tato věc mě stále znepokojuje!<br /><br /> Ježíš: Když Bůh stvořil člověka, učinil ho odlišného od ostatních živočichů. Co se týče těla, rozdíl je malý. Na chvilku však nechme stranou problém evoluce a humanizace, tedy polidšťování. Skutečný rozdíl spočívá v tomto: smrt zvířete znamená jeho úplný konec, zatímco u člověka to neplatí! Když zemře člověk, zemře jen jeho tělo, ale ne duch. Jeho život pokračuje navěky. Mon, 02 Nov 2020 22:00:00 GMT Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=445 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat.png?width=138&height=196" alt="Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?" title="Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?" /><br /> Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem?</a> Mon, 02 Nov 2020 22:00:00 GMT Jak by mohla vypadat smrt a onen svět? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1977 Když přemýšlím o tom, jaký by mohl být onen svět, obracím se pomocí analogie k úžasné ukázce Božího milosrdenství v podobenství o marnotratném synu (srov. Lk 15,11–24). Máme tu židovského chlapce, který spáchá dva z nejhorších možných hříchů – prohýří otcovo dědictví a je na tom tak bídně, že by vzal zavděk i jídlem pro vepře. Pak se rozhodne jít domů a usmířit se s otcem. Myslím, že tak bude vypadat smrt, poslední cesta, pro každého z nás. Fri, 30 Oct 2020 22:00:00 GMT Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh monsignora O’Flahertyho, který za války zachránil tisíce lidí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=853 Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený: Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O’Flahertyho (* 28. února 1898 + <b>30. října</b> 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle <a href="http://ikarmel.cz/produkt/sarlatovy-a-cerny">knihy Šarlatový a černý</a> natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli. Wed, 28 Oct 2020 22:00:00 GMT Moudrost v jidiš příslovích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=444 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/moudrost-v-jidis-prislovich"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/moudrost-v-jidis-prislovich-1.png?width=138&amp;height=196" alt="Moudrost v jidi&scaron; př&iacute;slov&iacute;ch" title="Moudrost v jidi&scaron; př&iacute;slov&iacute;ch" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/moudrost-v-jidis-prislovich" title="Moudrost v jidi&scaron; př&iacute;slov&iacute;ch">Moudrost v jidi&scaron; př&iacute;slov&iacute;ch</a><br /> Mon, 26 Oct 2020 19:48:00 GMT Stáří a smrt v jidiš příslovích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2099 Zlato a stříbro necháme ležet, když nám Nejvyšší poručí odejít k sobě.<br /> <em>Po smrti si člověk s sebou nic nevezme.</em><br /><br /> Černá nevyjde nikdy z módy.<br /> <em>Narážka na skutečnost, že nás neustále potkávají smutné události, při nichž se nosí černé oblečení.</em><br /><br /> Není dobré ptát se Boha na závažnou otázku, řekne totiž: Chceš-li znát odpověď, přijď ke mně.<br /> <em>Po smrti bude všechno jasné.</em> Mon, 26 Oct 2020 19:40:00 GMT Srdečně zveme do galerie Karmelitánské knihkupectví na výstavu Nazemvstoupení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=2098 Výstava soch a grafiky Jiřího Kobra 1.10. – 31.12. 2020<br> v prodejně Karmelitánského nakladatelství v Praze - Dejvicích<br> Sat, 24 Oct 2020 18:08:00 GMT Kazatel nesmí šetřit nikoho (Sv. Antonín z Padovy) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2097 Antonín byl přesvědčen, že pro správného kazatele je nutné, aby hovořil odvážně a energicky. Odvaha nedovolí kazateli kličkovat a vyhýbat se ožehavým tématům. V jeho dílech můžeme číst také následující slova: „Kazatel nesmí šetřit nikoho ani z ohleduplnosti, ani ze strachu, ani z úcty, ani z ostychu.“ Antonín to nejen tvrdil, ale také důsledně aplikoval, když stál na kazatelně. Wed, 21 Oct 2020 22:00:00 GMT Moderní, čtivý a spolehlivý životopis sv. Antonína z Padovy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=443 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svaty-antonin-z-padovy-2vyd"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svaty-antonin-z-padovy-2vyd.png?width=138&height=196" alt="Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)" title="Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)" /></a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svaty-antonin-z-padovy-2vyd" title="Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)">Svatý Antonín z Padovy (2.vyd)</a><br /> Wed, 21 Oct 2020 22:00:00 GMT Karel Rakouský (21.10.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1692 Poslední císař rakouský, král český a uherský... Karel (celým křestním jménem: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria). Ve svém dětství žil nějaký čas v Brně, část svého vzdělání získal m.j. i v Praze, na vojně byl ve Staré Boleslavi a svou budocí manželku potkal ve Františkových Lázních... Mon, 19 Oct 2020 22:00:00 GMT Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=442 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat.png?width=138&amp;height=196" alt="Ahoj Jež&iacute;&scaron;i, můžeme si popov&iacute;dat?" title="Ahoj Jež&iacute;&scaron;i, můžeme si popov&iacute;dat?" /></a><br /><a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ahoj-jezisi-muzeme-si-popovidat" title="Ahoj Jež&iacute;&scaron;i, můžeme si popov&iacute;dat?">Ahoj Jež&iacute;&scaron;i, můžeme si popov&iacute;dat?</a> Sat, 17 Oct 2020 13:23:00 GMT Pomstít se… Kdo z nás by si někdy nechtěl ulevit? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2094 Franz Jägerstätter nám před svou popravou vzkazuje:<br /> „… Podle lidského rozumu a citu si myslíme, <br /> že by se nám zřejmě ulevilo, <br /> kdybychom se při některých příležitostech mohli trochu pomstít...<br /> Nechová-li člověk vůči nikomu myšlenky na pomstu <br /> a dokáže-li odpustit opravdu všem, <br /> i když po něm tu a tam šlehnou tvrdým slovem, <br /> srdce si uchová pokoj. <br /> Je vůbec na světě něco krásnějšího než pokoj…?“<br /> Thu, 15 Oct 2020 22:00:00 GMT 15. října - sv. Terezie od Ježíše http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=485 Terezie od Ježíše, příjmením de Cepeda y Ahumada, se narodila v Avile ve Španělsku roku 1515 a zemřela roku 1582 v Alba de Tormes. Je všeobecně uznávána jako učitelka duchovního života. Byla první ženou v dějinách, jíž byl přiznán titul církevní učitelky (papežem Pavlem VI. dne 27. září roku 1970; jen o pár dní později bylo stejné uznání vysloveno svaté Kateřině Sienské a roku 1997 svaté Terezii z Lisieux). Tue, 13 Oct 2020 22:00:00 GMT sv. Terezie z Avily 15.10. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=441 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/charisma-terezie-z-avily"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/charisma-terezie-z-avily.png?width=138&height=196" alt="Charisma Terezie z Avily" title="Charisma Terezie z Avily" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/charisma-terezie-z-avily" title="Charisma Terezie z Avily">Charisma Terezie z Avily</a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/sicari-antonio-maria" title="Antonio Maria Sicari">Antonio Maria Sicari</a><br> Kniha vypráví o vnitřní cestě svaté Terezie od Ježíše (1515-1582) Mon, 12 Oct 2020 14:20:00 GMT Proč by měl člověk číst? Odpovídá popravený… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2093 „Nemáme příležitost naslouchat pouze dobrým a krásným kázáním, vždyť ne každý duchovní je obdařen kazatelským talentem. A člověk, který nečte, se nikdy nedokáže pořádně postavit na vlastní nohy a stane se spíše hříčkou názorů druhých.“ (Bl. Franz Jägerstätter, popravený r. 1943) Fri, 09 Oct 2020 22:00:00 GMT Modleme se s Marií http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2069 Často se modlíme k Marii, <br /> ale zpravidla nás ani nenapadne, <br /> že bychom se mohli modlit s Marií. <br /> A přitom – bylo by velmi příjemné vstoupit <br /> během modlitby do její přítomnosti. <br /> Cítit ji u sebe, cítit, že se modlí s námi, <br /> že s námi chválí Boha a děkuje mu.       <br /> Její přítomnost bezesporu umocňuje naši modlitbu, <br /> činí ji efektivnější. Co konkrétně to však znamená? Mon, 05 Oct 2020 22:00:00 GMT 77 aforismů o víře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=440 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/77-aforismu-o-vire"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/77-aforismu-o-vire.png?width=138&amp;height=196" alt="77 aforismů o v&iacute;ře" title="77 aforismů o v&iacute;ře" /> </a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/77-aforismu-o-vire" title="77 aforismů o v&iacute;ře">77 aforismů o v&iacute;ře</a><br /> Mon, 05 Oct 2020 17:48:00 GMT 5. říjen - Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1165 Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami. Sun, 04 Oct 2020 18:00:00 GMT 4. října - sv. František z Assisi - zpěv lásky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1164 Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Kdo dokáže změřit nebo popsat hlubinu mystické lásky, která je vždy táž, a přece pokaždé zcela původní a nová? Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život, Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 GMT Andělé se nevěnují jen křesťanům (2.10. andělů strážných) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1835 Božími anděly nazýváme duchovní bytosti, které slouží Bohu a následně lidem. Angelos (z řečtiny) znamená posel. Slovo „anděl“ je tedy názvem jejich služby. Jako služebníci Boží jsou stále v Boží přítomnosti, v Božím světle. Thu, 01 Oct 2020 22:00:00 GMT 1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1158 Terezie Martinová - dívka z bohaté rodiny, která si může dopřát mnoho... Místo toho ale vstupuje do přísného kláštera. Bylo jí patnáct let. Vstoupila na Karmel a už nikdy klášter neopustila. Svůj život strávila na několika metrech čtverečních, a přesto se stala světovou patronkou misií. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Chtěla žít ve skrytosti, a přece ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. Tue, 29 Sep 2020 22:00:00 GMT Fenomén: andělé http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=439 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/neni-andel-jako-andel"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/neni-andel-jako-andel.png?width=138&amp;height=196" alt="Nen&iacute; anděl jako anděl" title="Nen&iacute; anděl jako anděl" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/neni-andel-jako-andel" title="Nen&iacute; anděl jako anděl">Nen&iacute; anděl jako anděl</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/baratova-veronika-katarina" title="Veronika Katar&iacute;na Bar&aacute;tov&aacute;">Veronika Katar&iacute;na Bar&aacute;tov&aacute;</a> Tue, 29 Sep 2020 06:48:00 GMT 29. září - archanděl Michael, Gabriel a Rafael http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1157 Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den 2. října –, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi. Sun, 27 Sep 2020 22:00:00 GMT Neznámý papež Pavel VI. kormidloval odvážně církev ve složitých dobách velkých společenských otřesů (26.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2010 Působení papeže Pavla VI. - Giovanni Battista Montiniho - se někdy jakoby ztrácí mezi dvěma velkými osobnostmi, jež udávaly tón na cestě katolické církve druhou polovinou dvacátého století. A to Janem XXIII. a hlavně Janem Pavlem II. Proto se na něj poněkud zapomíná, navzdory tomu, že Pavel VI. kormidloval odvážně navzdory křehké a subtilní fyzické konstituci lodičku sv. Petra ve složitých dobách velkých společenských otřesů a musel proplouvat mezi útesy složitých problémů a napětí uvnitř církve. Thu, 24 Sep 2020 22:00:00 GMT P. Engelmar Hubert Unzeitig - "český" Němec a světec přezdívaný „Anděl z Dachau“ (blahořečen 24.9.2016) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1833 Narozený u Svitav v německé enklávě, <br> jako kněz působil ve Zvonkové na Šumavě. <br> Za své protinacistické postoje byl poslán do Dachau, <br> kde v březnu 1945 zemřel při ošetřování ostatních spoluvězňů. <br> Za svou činnost získal přezdívku „Anděl z Dachau“. Wed, 23 Sep 2020 17:00:00 GMT Ve tvé duši jsou všechny roční doby (P. Pio z Pietrelciny - svátek 23.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1830 „Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš zimu jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje s vůní svatých květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už jen podzim, v němž, jak se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce… Chtěla bys, aby se všechno odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má nejmilovanější dcero, věnec vítězství získá ten, kdo statečně bojoval. Tue, 22 Sep 2020 17:00:00 GMT Boj proti obrovi. Dvě důležité příhody z dětství sv. Pia z Pietrelciny http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2092 Dvěma příhodám z dětství přičítal otec Pio vždycky zvláštní důležitost, proto se k nim často vracel se svými duchovními vůdci. K oběma došlo asi v jeho patnácti letech, krátce před rokem 1903, kdy vstoupil ke kapucínům. Obě příhody měly velký význam pro průběh otcova života. Fri, 18 Sep 2020 13:44:00 GMT Sedlák proti Hitlerovi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=438 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/sedlak-proti-hitlerovi"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/sedlak-proti-hitlerovi.png?width=138&amp;height=196" alt="Sedl&aacute;k proti Hitlerovi" title="Sedl&aacute;k proti Hitlerovi" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/sedlak-proti-hitlerovi" title="Sedl&aacute;k proti Hitlerovi">Sedl&aacute;k proti Hitlerovi</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/putz-erna" title="Erna Putz">Erna Putz</a><br /> Životn&iacute; př&iacute;běh rakousk&eacute;ho sedl&aacute;ka, kter&yacute; odm&iacute;tl obsazen&iacute; sv&eacute; země nacisty a n&aacute;sledně i službu v nacistick&eacute; arm&aacute;dě. Fri, 18 Sep 2020 13:35:00 GMT Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2067 Maria drží v náruči Ježíšovo mrtvé tělo po sejmutí z kříže<br /> a ukazuje nám ho, jako kdyby chtěla říct: <br /> „Nebojte se k němu přiblížit.<br /> Pohleďte na něho. <br /> Zemřel, aby vykoupil váš strach, vaši úzkost,<br /> vaši osamělost, váš pocit odmítnutí…“<br /> Mon, 14 Sep 2020 22:00:00 GMT Jedna moje známá přišla o dceru (Panny Marie bolestné 15. 9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1828 Jedna moje známá přišla o dceru, <br> za velmi drastických okolností.<br> Statečně tomu čelí, <br> nachází oporu ve své víře <br> a ve své přirozené důstojnosti. Sun, 13 Sep 2020 22:00:00 GMT Jednotlivé části mše svaté http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=437 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/eucharistie-srdce-cirkve"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/eucharistie-srdce-cirkve.png?width=138&amp;height=196" alt="Eucharistie - srdce c&iacute;rkve " title="Eucharistie - srdce c&iacute;rkve " /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/eucharistie-srdce-cirkve" title="Eucharistie - srdce c&iacute;rkve ">Eucharistie - srdce c&iacute;rkve</a><br /> Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté.</br /> Sat, 12 Sep 2020 14:20:00 GMT Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost (14.9. svátek Povýšení svatého kříže) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1968 Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž pravou rukou od čela k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás zezadu i zpředu (Žl 139). Ale to není důvod, proč děláme na začátku mše znamení kříže. Thu, 10 Sep 2020 22:00:00 GMT Dobře rozumět hodnotě mše svaté je pro nás křesťany zásadní http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2091 Je velice důležité vrátit se k základům, znovu objevit, co je podstatné, skrze to, čeho se dotýkáme a co vidíme při slavení svátostí. Prosba svatého apoštola Tomáše (srov. Jan 20,25), tedy uvidět rány po hřebech v Ježíšově těle a dotknout se jich, je touha mít možnost se nějak „dotknout“ Boha, abychom v něj uvěřili. To, o co žádal svatý Tomáš, potřebujeme my všichni – vidět ho a dotknout se ho, abychom ho mohli poznat. Svátosti vycházejí tomuto lidskému požadavku vstříc. Svátosti, a zejména slavení eucharistie, jsou znamením Boží lásky, přednostními cestami k setkání s Bohem. (papež František) Sun, 06 Sep 2020 15:54:00 GMT 5. září - Matka Tereza http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=837 „Svatost není nic mimořádného, není jen pro vyvolené. Svatost je velmi prostý úkol pro každého z nás: vždy a všude s úsměvem přijmout Boha.“ To jsou slova matky Terezy z Kalkaty, jedné z největších osobností 20. století, kterou milovali a obdivovali nejen křesťané, ale i vyznavači jiných náboženství a bezvěrci. Cti oltáře se jí dostalo neuvěřitelně brzy: papež Jan Pavel II. ji blahořečil již dne 19. října roku 2003, tedy sotva šest let po její smrti. Fri, 04 Sep 2020 22:00:00 GMT Víno je jako dobrý přítel. Ovšem jen při dobrém zacházení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2090 <i>Víno v proměnách věků – Dvojí přístup k vínu v Bibli – Kdy je víno požehnáním a kdy prokletím?</i><br /> S jistou nadsázkou lze říci, že národy se staly civilizovanými až tehdy, když se začaly zabývat pěstováním a výrobou vína. Vinná réva se na naší planetě objevila již v druhohorní křídě. Lidé ji začali využívat s neolitickou revolucí a přechodem na zemědělský styl života. Příběh vína sahá od Gruzie a Arménie přes Persii a Egypt faraonů, kde vinařské technologie dosahují svého vrcholu. Víno se šíří ve starověkém Řecku, kde bylo uctíváno jako dar boha Dionýsa, i v Římské říši, kde se výroba vína sofistikovanými metodami stává nedílnou součástí evropské civilizace. K tomu podstatně přispělo i křesťanství, které potřebuje víno pro bohoslužbu. Wed, 02 Sep 2020 14:52:00 GMT Stolní kalendář s občanským i církevním kalendáriem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=436 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2021-dedictvi-otcu"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/kalendar-2021-dedictvi-otcu.png?width=138&amp;height=196" alt="Kalend&aacute;ř 2021 - Dědictv&iacute; otců" title="Kalend&aacute;ř 2021 - Dědictv&iacute; otců" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2021-dedictvi-otcu" title="Kalend&aacute;ř 2021 - Dědictv&iacute; otců">Kalend&aacute;ř 2021 - Dědictv&iacute; otců</a> Sun, 30 Aug 2020 14:47:00 GMT Dostával jsem se do stále větší bídy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2089 Ó cesty plné zákrut! <br /> Běda opovážlivé duši, která doufá, <br /> že dosáhne něčeho lepšího, <br /> když se od tebe vzdálí! <br /> Převracej se dopředu, <br /> na záda, na bok nebo na břicho, <br /> všechno je tvrdé – a jen ty jsi odpočinutí. <br /> A hle, ty jsi tady a osvobozuješ nás <br /> od politováníhodných omylů <br /> a uvádíš nás na svou cestu.<br /> Fri, 28 Aug 2020 14:49:00 GMT Jsi ochlasta! Řekla služka sv. Monice… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2088 U Moniky – jako mladé dívky – se nepozorovaně objevila náklonnost k vínu. Když ji totiž rodiče poslali, aby nabrala ze sudu víno, ponořila do sudu nádobu na víno, ale než z ní přelila víno do láhve, trošičku z nádoby usrkla: víc zprvu vypít nesvedla, protože jí to nechutnalo. Ale když k té kapce přidávala den po dni kapky další, propadla tomuto návyku tak, že už byla schopná vypít pohárky plné vína až do dna. Tue, 25 Aug 2020 17:07:00 GMT Modlitba odevzdání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2087 Můj Otče, odevzdávám se ti,<br /> učiň se mnou, co se ti zalíbí.<br /> Ať se mnou učiníš cokoliv,<br /> děkuji ti za to.<br /> Jsem připraven na všechno,<br /> všechno přijímám. <br /> Wed, 19 Aug 2020 22:00:00 GMT Bože, neskrývám svá zranění: ty jsi lékař, já jsem nemocný http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2086 Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová.<br /> Pozdě jsem si tě zamiloval.<br /> A pohleď: tys byl uvnitř<br /> a já venku a hledal jsem tě tam<br /> a napadal jsem, já hrozný člověk, to krásné, co jsi stvořil. <br /> Sat, 15 Aug 2020 22:00:00 GMT Zamyšlení o víně http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=435 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/vino-dar-nebe-a-zeme"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/vino-dar-nebe-a-zeme.png?width=138&amp;height=196" alt="V&iacute;no, dar nebe a země" title="V&iacute;no, dar nebe a země" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/vino-dar-nebe-a-zeme" title="V&iacute;no, dar nebe a země">V&iacute;no, dar nebe a země</a> <br /> Mnoho inspirací pro náš duševní i duchovní život. Sat, 15 Aug 2020 22:00:00 GMT Myslel jsem si, že katolíci uctívají Marii tak, jako se protestanti modlí k Bohu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1964 Byl jsem přesvědčen, že katolíci uctívají Marii tak, jako se my protestanti modlíme k Bohu. Na mnoha fotografiích lidé klečí před obrazem Marie nebo před její sochou či ikonou. Existuje nespočetné množství obsáhlých knih o Marii a desítky modlitebních knížek. Klasický protestantský názor, opírající se o biblický zákaz uctívání model, mariánskou úctu hodnotil jako formu modlářství. Otázky týkající se Marie mě znepokojovaly a instinktivně jsem je odsouval do pozadí. Nezastávala významné místo ani v mých kázáních, ani v životě. Fri, 14 Aug 2020 22:00:00 GMT Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla: Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1404 Maxmilián Maria Kolbe se narodil dne 8. ledna roku 1894 ve středním Polsku. Jeho rodiče byli textilní dělníci. V roce 1907 byl přijat do minoritského semináře ve Lvově, kde pokračoval ve studiích a dne 4. září roku 1910 vstoupil do noviciátu a přijal jméno Maxmilián. Wed, 12 Aug 2020 22:00:00 GMT 15.8. Nanebevzetí Pany Marie - doporučené tituly k tématu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=434 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/maria-matka-jezisova"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/maria-matka-jezisova.png?width=138&height=196" alt="Maria, matka Ježíšova" title="Maria, matka Ježíšova" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/maria-matka-jezisova" title="Maria, matka Ježíšova">Maria, matka Ježíšova</a> <a href="https://ikarmel.cz/autori/vella-elias" title="Elias Vella">Elias Vella</a><br /> <p>Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Sun, 09 Aug 2020 15:54:00 GMT V pátek 17. června 1949, zaťukal na slavonickou faru tajný kurýr http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2085 V pátek 17. června 1949, zaťukal na slavonickou faru tajný kurýr a předal faráři i kaplanovi oběžník v cyklostylové formě, tentokrát určený nejen kněžím, ale i věřícím. Vznikl na tajné poradě biskupů 15. června v Praze a byl tajně rozmnožován a šířen. Přinášel ve stručnější formě poselství pastýřského listu Hlas československých biskupů a ordinářů v hodině velké zkoušky, který měl být přečten v neděli před hlavní slavností Božího Těla. Biskupové v něm zcela otevřeně vyjádřili znepokojení nad tím, že komunistický stát zasahuje do záležitostí církve, je vůči ní postupováno nepřátelsky a je jí nepravdivě dáváno za vinu ztroskotání jednání mezi státem a církví. Církevní hodnostáři odsoudili zastavení církevního tisku, Katolickou akci a připomenuli exkomunikaci všech, kteří se na ní podílejí. Sun, 09 Aug 2020 15:49:00 GMT 9. srpna - sv. Terezie Benedikta od Kříže - Edita Steinová - žena modlitby http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=807 Edita Steinová se narodila dne 12. října roku 1891 ve Vratislavi (tehdy německá část Slezska) jako poslední z jedenácti dětí. Ten den byl židovský svátek Kippur, Den smíření. Jako dvouleté jí zemřel otec. Augusta Courantová, její matka, se jako biblická „žena statečná“ ujala zodpovědnosti za výchovu svých dětí. Byla velice zbožná a spolu s hmotným zajištěním se starala i o duchovní formaci svých dětí a správnou výchovu jejich svědomí. To vše ale nezabránilo Editě prožít v dospívání krizi víry a projít obdobím vnitřních zmatků a úzkostí. Rozhodla se být ateistkou, zároveň se však nevzdala hledání pravdy. Thu, 06 Aug 2020 22:00:00 GMT Edita Steinová 9.8. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=433 Knižní tituly od Edity Steinové, nebo o ní...<br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/edita-steinova-jako-zena-modlitby"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/edita-steinova-jako-zena-modlitby.png?width=138&height=196" alt="Edita Steinová jako žena modlitby" title="Edita Steinová jako žena modlitby" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/edita-steinova-jako-zena-modlitby" title="Edita Steinová jako žena modlitby">Edita Steinová jako žena modlitby</a><br /> Edita Steinová (1891-1942) byla svatořečena r. 1998 a jako spolupatronka Evropy patří k nejvýznamnějším světeckým postav... Thu, 06 Aug 2020 09:06:00 GMT Odpovědí je ... krása http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2084 Zeptal jsem se na svého Boha hmoty světa<br /> a odpověděla mi: „Já nejsem Bůh – ale on mě stvořil.“<br /> Zeptal jsem se země<br /> a řekla: „Nejsem Bůh.“<br /> A všechno, co je na zemi,<br /> vyznalo totéž.<br /> Zeptal jsem se moře a hlubin a hemžících se živočichů<br /> a odpověděli: „Nejsme tvůj Bůh; hledej nad námi.“<br /> Zeptal jsem se vzdušných vánků<br /> a celý vzduch i se svými obyvateli pravil:<br /> „Nejsem Bůh.“<br /> Sat, 01 Aug 2020 19:47:00 GMT Prezentace knihy Mariánský sloup http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=432 Týnský chrám, Praha<br /> Úterý 11. srpna 2020 v 15:00 až 16:30<br /><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/mariansky-sloup"> <span> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mariansky-sloup.png?width=138&height=196" alt="Mariánský sloup" title="Mariánský sloup" /> <br /> Mariánský sloup</a><br /> Fri, 31 Jul 2020 22:00:00 GMT Svatý Ignác z Loyoly (svátek 31.7.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1820 Narodil se v roce 1491 v Azpeitii, v baskické provincii Guipuzcoa (Španělsko) jako poslední ze třinácti dětí. Věž, v níž se narodil, se jmenovala Loyola, a odtud má také Ignác své přízvisko. Nazývat dítě podle jména domu (věže nebo hradu), kde se narodilo, byl typický baskický zvyk. Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 GMT Ignác z Loyoly (31.7.) a jeho odkaz http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=430 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/ignac-z-loyoly-a-dejinne-pozadi-jeho-spirituality"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ignac-z-loyoly-a-dejinne-pozadi-jeho-spirituality.png?width=138&height=196" alt="Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality" title="Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/ignac-z-loyoly-a-dejinne-pozadi-jeho-spirituality" title="Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality">Ignác z Loyoly a dějinné pozadí jeho spirituality</a><br /><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/ignac-z-loyoly-zaklada-tovarysstvo-jezisovo"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ignac-z-loyoly-zaklada-tovarysstvo-jezisovo.png?width=138&height=196" alt="Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo" title="Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo" /> </a><br /><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/ignac-z-loyoly-zaklada-tovarysstvo-jezisovo" title="Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo">Ignác z Loyoly zakládá Tovaryšstvo Ježíšovo</a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/autori/ravier-andre" title="André Ravier">André Ravier</a><br /><br /> Studie francouzského historika vyplňuje mezeru, kterou v českém prostředí akutně zakoušíme...<br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/co-si-myslime-o-jezuitech"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/co-si-myslime-o-jezuitech.png?width=138&height=196" alt="Co si myslíme o jezuitech ?" title="Co si myslíme o jezuitech ?" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/co-si-myslime-o-jezuitech" title="Co si myslíme o jezuitech ?">Co si myslíme o jezuitech ?</a><br /> Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 GMT Mariánský sloup v Praze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2083 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je jedním z pražských památných míst, jež je spojeno s velmi silným a dramatickým příběhem. Od svého vzniku je jakýmsi lakmusovým papírkem sporu o smysl českých dějin a duši českého národa. <br /> Sloup Panny Marie je spojen s konkrétními událostmi 17. století: s některými bezprostředně, s jinými jako důsledek a projev směřování společnosti té doby. Právě záměna prvotního důvodu vzniku sloupu za jeho chápání jako pouhého symbolu směřování českých dějin po Bílé hoře je příčinou mnoha vášní kolem Mariánského sloupu. Sun, 26 Jul 2020 16:26:00 GMT Sv. Anna Samotřetí na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2015 Co znamená výraz „Svatá Anna samotřetí“? Ve staré češtině slovo „samodruhá“ znamenalo těhotná nebo mající dítě. Slovem „samo třetí“ se pak označuje babička, která vychovala dceru, a ta potom opět dceru nebo syna. Tímto se znázorňuje „babičkovské“ pouto svaté Anny ke Spasiteli. Není však známo, že by svatá Anna opravdu Ježíška chovala. Fri, 24 Jul 2020 22:00:00 GMT Kompletně o Mariánském sloupu v Praze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=431 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/mariansky-sloup"> <span> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mariansky-sloup.png?width=138&height=196" alt="Mariánský sloup" title="Mariánský sloup" /> <br /> Mariánský sloup</a><br /> Fri, 24 Jul 2020 16:29:00 GMT Svatý Šarbel Machlúf / Makhlouf (24.7.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1957 Svatý Šarbel byl libanonským maronitským knězem. V touze po větší samotě a nejvyšší dokonalosti opustil klášter v libanonské Annaie a odešel do poustevny, Wed, 22 Jul 2020 22:00:00 GMT Vzájemná úcta v manželství je nezbytná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2082 Vzájemná úcta v manželství<br /> není nic strojeného.<br /> Je nezbytná k tomu,<br /> aby se člověk necítil v manželství<br /> ponižovaný, zneuznaný nebo zanedbávaný.<br /> Popřípadě vlastněný jako předmět. <br /> Wed, 22 Jul 2020 22:00:00 GMT Jaké postavení zaujímala v Ježíšově životě Marie Magdalská? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=429 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-mari-magdalena"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svata-mari-magdalena.png?width=138&height=196" alt="Svatá Máří Magdaléna" title="Svatá Máří Magdaléna" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-mari-magdalena" title="Svatá Máří Magdaléna">Svatá Máří Magdaléna</a><br /> <p><a title="Henri-Dominique Lacordaire" href="https://www.ikarmel.cz/autori/lacordaire-henri-dominique">Henri-Dominique Lacordaire</a> <br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/marie-magdalska"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/marie-magdalska.png?width=138&height=196" alt="Marie Magdalská" title="Marie Magdalská" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/marie-magdalska" title="Marie Magdalská">Marie Magdalská</a> Sat, 18 Jul 2020 19:41:00 GMT Svatá Marie Magdalská (Magdalena, Magda) – svátek 22.7. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1393 Ježíš pravil: „Marie!“… <br /> „Rabbuni!“, odvětila Marie Magdalská.<br /> V zahradě Kristova hrobu se tak odehrává rozhovor Boha a jeho stvoření, vzniká společenství, které bylo kdysi přerváno. Je úsvit „prvního“ dne, čas milosti. Je to začátek nové naděje, jež vypučela na dřevě kříže. Zoufalá Marie Magdalská stála před prázdným hrobem a hledala tělo svého Pána. A plakala, neboť nevěděla, kde je najít. Fri, 17 Jul 2020 22:00:00 GMT 17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1553 K početným obětem Velké francouzské revoluce patří kromě mnoha dalších řádových sester a bratří také šestnáct karmelitánek z kláštera Compiègne u Paříže. Žily zbožně a ve skrytosti ve skromném domě nedaleko královského zámku. Zůstávaly věrné přísným řádovým regulím, a jejich skromný život tak silně kontrastoval s hýřivou nádherou královského dvora v sousedství. Možná právě proto někteří příslušníci královského dvora, mezi nimi i matky a manželky králů, udržovali po celé generace blízké vztahy s tímto i s jinými karmelitánskými kláštery. Mnohé dcery příslušníků vysoké aristokracie se staly jeptiškami a ztělesnily tak v nejčistší podobě ony ušlechtilé rysy, které už nebyly vlastní šlechtě žijící v luxusu uprostřed francouzské společnosti zralé pro nadcházející bouřlivé změny. Oprávněné volání po reformě této společnosti ale vedlo k revolučnímu hnutí, které s sebou nakonec přineslo krvavou hrůzovládu, jež měla trvat po celé roky. Do běhu událostí byly vtaženy i takové ostrovy pokoje, jakými až dosud byly karmelitánské kláštery. Ve skrytu uzavřených zahrad, v nichž se tak dobře dařilo lásce k Bohu a k lidem, sestry v tichých modlitbách vyprošovaly u Boha lidem za zdmi kláštera smíření a konaly za ně pokání. Wed, 15 Jul 2020 22:00:00 GMT Panna Maria Karmelská (svátek 16.7.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1390 Původ úcty k Panně Marii Karmelské je spjat s karmelitánským řádem, jehož první členové se přibližně ve 12. století usadili na hoře Karmel ve Svaté zemi (hebrejsky Karmel = Boží vinice). Jedná se o vápencové horské pásmo dlouhé asi pětačtyřicet kilometrů a táhnoucí se od Samaří až k rovině Jisreel. Na hoře Karmelu se nacházejí jeskyně obývané již v prehistorických dobách. Hora se proslavila tím, že na ní prorok Eliáš vyzval Baalovy a Aštartiny kněze k zápasu. V době křižáckých výprav se stala hora Karmel centrem poustevnického života. Latinští karmelitáni, schválení papežem Honoriem III. v roce 1226, zde zasvětili malý kostelík Panně Marii. Když pak byli karmelitáni pronásledováni muslimy, utekli okolo poloviny 14. století z hory Karmel a rozšířili se po celé Evropě. Tue, 14 Jul 2020 22:00:00 GMT Kvůli zbytečnostem opouštíme Toho, který to vše stvořil http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2081 Ve svém životě jsem upadal do trápení, zmatků a chyb,<br /> protože všechny radosti, slávu a pravdu <br /> jsem nehledal v Bohu.<br /> Ale hledal jsem to vše v jeho tvorech, <br /> i sám v sobě a v jiných lidech.<br /> Sat, 11 Jul 2020 22:00:00 GMT Svatý Benedikt z Nursie (11.7.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1907 asi 480, Nursie (Perugia) – 543, nebo 560, Monte Cassino (Frosinone) Wed, 08 Jul 2020 22:00:00 GMT Pro manžele čerstvé i zralé... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=428 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/v-dobrem-i-ve-zlem"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/v-dobre-i-ve-zlem.png?width=138&amp;height=196" alt="V dobr&eacute;m i ve zl&eacute;m" title="V dobr&eacute;m i ve zl&eacute;m" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/v-dobrem-i-ve-zlem" title="V dobr&eacute;m i ve zl&eacute;m">V dobr&eacute;m i ve zl&eacute;m</a> Mon, 06 Jul 2020 20:11:00 GMT Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2006 Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž ovoce našeho každodenního snažení je pak jakési jalové. Týká se všech lidí bez rozdílu, ať už jsou věřící, nebo nejsou. Problém je, že svět kolem nás dnes vytěsňuje pojmy jako vina nebo hřích. Naučili jsme se mluvit raději o pocitech viny, sebevýčitkách. Pojem hřích jsme nahradili slovem problém. Dnes nikdo nepomlouvá, nezávidí, nedělá rozbroje ve vztazích, nepodvádí – dnes má každý jen vztahový problém. A máme pocit, že kde není vina, tam není třeba žádat o odpuštění. Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 GMT Sv. Cyril a Metoděj na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2014 Přiblížila se hodina, kdy se Cyrilovi mělo dostat pokoje a kdy měl byt přenesen do věčného života. Tu pozdvihl své ruce k Bohu a v slzách se modlil: „Hospodine … dej, ať se tvá církev hojně rozroste, spoj všechny v jedno, učiň je lidem vyvoleným, ať jsou jedné mysli v tvé pravé víre a správném vyznaní, a vdechni jim do srdce slovo svého učení. Je to jistě tvůj dar, že nás nehodné přijal za hlasatele evangelia svého Krista. Odevzdávám ti jakožto tvé ty, které jsi mi svěřil: usiluji o dobré skutky a konají, co je ti milé. Spravuj je svou mocnou pravici, vezmi je pod ochranu svých křídel, ať všichni chválí a oslavuji tvé jméno, Otče i Synu i Duchu svatý, navěky. Amen.“ Fri, 03 Jul 2020 22:00:00 GMT Bestseller již 1600 let. Aneb proč si přečíst Augustino Vyznání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2079 Ještě i dnes - šestnáct staletí po svém vzniku (roku 398 po Kristu) - zůstávají Augustinova Vyznání bestsellerem. Je to kniha populární napříč dějinami. Nesmírnou popularitu tohoto spisu lze vysvětlovat tím, že se Augustinovi podařilo vyjevit ze svého nitra cosi velice lidského a známého každému čtenáři, který jen trochu reflektuje vlastní život, který kdy zatoužil po pravdě, po dobru, po kráse a po štěstí. A to je podle Augustina každý člověk. Mon, 29 Jun 2020 22:00:00 GMT Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1666 Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát.<br /> Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost.<br /> A navzdory tomu si Petra zvolil Ježíš za následovníka.<br /> Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 GMT Farizej Ježíšovým učedníkem: apoštol Pavel http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=427 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pavel-z-tarsu"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pavel-z-tarsu.png?width=138&amp;height=196" alt="Pavel z Tarsu" title="Pavel z Tarsu" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pavel-z-tarsu" title="Pavel z Tarsu">Pavel z Tarsu</a> Sun, 28 Jun 2020 17:34:00 GMT Příběh apoštola Pavla http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=426 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/dobry-boj"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/dobry-boj.png?width=138&amp;height=196" alt="Dobr&yacute; boj" title="Dobr&yacute; boj" /></a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/dobry-boj" title="Dobr&yacute; boj">Dobr&yacute; boj</a> Sun, 28 Jun 2020 17:27:00 GMT A co na to manželka, když apoštol Petr odcházel za Ježíšem? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2078 Sáro, tenhle chlapík má velkou moc a taky má plán. <br /> On nás z té bídy dostane. <br /> Ale na to potřebuje kolem sebe pár ranařů. <br /> Rozhodl jsem se, že všechno vsadím na něho. <br /> Slibuju ti, že se vrátím mocný a bohatý.<br /> Wed, 24 Jun 2020 14:44:00 GMT Pomocná ruka k modlitbě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=424 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/modlitebni-knizka"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/modlitebni-knizka.png?width=138&height=196" alt="Modlitební knížka" title="Modlitební knížka" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/modlitebni-knizka" title="Modlitební knížka">Modlitební knížka</a><br /> Modlitba neomezuje naši svobodu ani nemůže být něčím nařízeným. Je to naopak mocná vnitřní vzpruha, která dává našemu jednání správný směr. Sun, 21 Jun 2020 22:00:00 GMT „Nesmíte brečet!“ A proč by ne?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2077 „Když večer za sebou zavřete dveře ordinace, všechno musíte nechat za nimi, nic si nesmíte v hlavě odnášet domů. Jen žádné emoce. Natož zaplakat si spolu s pacientem nebo s jeho rodinou. To by bylo hrubě neprofesionální.“ <br /> Tak nějak nás před padesáti lety vychovávali na lékařských fakultách psychologové. Dnes už to snad takhle neříkají. <br /> Přesto je ve zdravotnictví stále ještě nezřídka možno zaslechnout direktivní povely typu: „Neplačte!“, nebo dokonce: „Nesmíte brečet!“ <br /> Proč by nemohli? A proč bychom nemohli za určitých okolností i my, kteří jsme u toho? Sat, 20 Jun 2020 14:31:00 GMT Ke Dni otců http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=425 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zakusit-otcovo-objeti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zakusit-otcovo-objeti.png?width=138&amp;height=196" alt="Zakusit Otcovo objet&iacute;" title="Zakusit Otcovo objet&iacute;" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zakusit-otcovo-objeti" title="Zakusit Otcovo objet&iacute;">Zakusit Otcovo objet&iacute;</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/frost-jack" title="Jack Frost">Jack Frost</a><br /> Fri, 19 Jun 2020 14:43:00 GMT 19. června - sv. Jan Nepomuk Neumann http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1115 Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě. Jeho otec Filip Neumann pocházel z bavorského Obernburgu a v Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Vzal si dceru prachatického sedlářského mistra Anežku Lepší. Jan byl jejich třetí dítě, po něm se narodily ještě další tři. V den svého narození byl pokřtěn v kostele svatého Jakuba Staršího a dostal jméno po českém patronovi Janu Nepomuckém. Tue, 16 Jun 2020 22:00:00 GMT Klasika duchovní literatury http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=423 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/vyznani-2vyd"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/vyznani-2vyd.png?width=138&height=196" alt="Vyznání (2.vyd) " title="Vyznání (2.vyd) " /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/vyznani-2vyd" title="Vyznání (2.vyd)">Vyznání (2.vyd) </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/augustin" title=" Augustin"> Augustin</a><br /> Sun, 14 Jun 2020 06:29:00 GMT Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1897 Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve šlechtické rodiny. Nevíme, kdy přesně se narodil. Z různých zdrojů se odvozuje datum 15. srpna 1195. Když mu bylo patnáct, byl v roce 1210 přijat do řádu augustiniánů řeholních kanovníků v Lisabonu. Opatství bylo důležitým centrem vzdělanosti a apoštolátu. Patnáct let byl ve 12. století věk, ve kterém se vstupovalo do armády, zkrátka věk dospělosti. Když vezmeme v úvahu, že Fernandez byl pravděpodobně prvorozený, což obvykle znamenalo dědictví rodinného majetku a nutnost zůstat ve světě, za jeho volbou řeholního života můžeme vidět silné povolání. Skutečnost, že se mladík Fernandez uchýlil do klášterních zdí, může naznačovat, že jeho volba byla vskutku alespoň zpočátku proti vůli rodiny nebo alespoň proti vůli otce. O tom, že se jeho vstup odehrál v jistém napětí, svědčí i četné návštěvy jeho přátel, kteří Fernandeze odváděli od modliteb a studia (a možná ho měli přimět k návratu do jeho původního prostředí). Thu, 11 Jun 2020 22:00:00 GMT Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc... (Jan od Kříže) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1898 To věčné zřídlo <br> tajně uchovává<br> se v živém chlebu, <br> jenž nám život dává,<br> třebaže noc je... Thu, 11 Jun 2020 16:00:00 GMT ´Boží tělo´ - knížky o eucharistii http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=422 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/sila-eucharistie"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/sila-eucharistie.png?width=138&height=196" alt="Síla eucharistie" title="Síla eucharistie" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/sila-eucharistie" title="Síla eucharistie">Síla eucharistie</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/vella-elias" title="Elias Vella">Elias Vella</a><br /> P. Elias Vella nepředkládá čtenáři další teologický traktát o eucharistii, spíše touží naučit nás z ní žít, zpřístupnit nám tento vzácný Boží dar.<br /> Wed, 10 Jun 2020 20:06:00 GMT Záviděla mi ... moje maminka! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2075 Po pohřbu mojí maminky jsme se sešli s rodinou na pořádném obědě. Věřím, že to tak má být. Po důkladně prožitém smutku je potřeba se pořádně najíst a dát si sklenku dobrého vína. Zavzpomínat na to hezké, co jsme s nebožkou prožili, a navzájem se utěšit. Než nám přinesli jídlo a po jídle znovu jsme se různě přemísťovali a přesedávali si podle toho, kdo s kým si chtěl popovídat. Skoro všem, s nimiž jsem mohla mluvit, jsem zkoušela položit tu otázku: „Jaká vlastně maminka byla? Jak si ji pamatuješ?“ Toužila jsem zjistit, jestli můj obraz maminky, tak jak ho vykresluje moje paměť, se bude shodovat s tím jejich. Znali ji přece i z odlišných situací, než se to podařilo mně. Sun, 07 Jun 2020 22:00:00 GMT Jak trávit volný čas - fejetony http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=421 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/vune-prazdneho-pokoje"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/vune-prazdneho-pokoje.png?width=138&amp;height=196" alt="Vůně pr&aacute;zdn&eacute;ho pokoje" title="Vůně pr&aacute;zdn&eacute;ho pokoje" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/vune-prazdneho-pokoje" title="Vůně pr&aacute;zdn&eacute;ho pokoje">Vůně pr&aacute;zdn&eacute;ho pokoje</a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/autori/pinknerova-hana" title="Hana Pinknerov&aacute;">Hana Pinknerov&aacute;</a><br /> Zn&aacute;m&aacute; autorka se zam&yacute;&scaron;l&iacute; nad t&iacute;m, jak tr&aacute;vit voln&yacute; čas - chv&iacute;le, kdy &bdquo;nemus&iacute;me nic a můžeme v&scaron;echno&ldquo.<br /> Sun, 07 Jun 2020 22:00:00 GMT Čtivě a podrobně o tajemství Nejsvětější Trojice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=420 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/jako-v-nebi-tak-i-na-zemi-3-vydani"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/jako-v-nebi-tak-i-na-zemi-3-vydani.png?width=138&amp;height=196" alt="Jako v nebi, tak i na zemi (3. vyd&aacute;n&iacute;)" title="Jako v nebi, tak i na zemi (3. vyd&aacute;n&iacute;)" /> </a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/jako-v-nebi-tak-i-na-zemi-3-vydani" title="Jako v nebi, tak i na zemi (3. vyd&aacute;n&iacute;)">Jako v nebi, tak i na zemi (3. vyd&aacute;n&iacute;)</a><br /> <p><a href="https://www.ikarmel.cz/autori/pospisil-ctirad-vaclav" title="Ctirad V&aacute;clav Posp&iacute;&scaron;il">Ctirad V&aacute;clav Posp&iacute;&scaron;il</a> Sat, 06 Jun 2020 17:09:00 GMT Postupné zjevování Nejsvětější Trojice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1538 Bylo třeba kráčet kupředu po stupních, <br /> abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.<br /> Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 GMT Jeden Bůh ve třech osobách. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=419 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/tajemstvi-nejsvetejsi-trojice"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/tajemstvi-nejsvetejsi-trojice.png?width=138&amp;height=196" alt="Tajemstv&iacute; Nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice" title="Tajemstv&iacute; Nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/tajemstvi-nejsvetejsi-trojice" title="Tajemstv&iacute; Nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice">Tajemstv&iacute; Nejsvětěj&scaron;&iacute; Trojice</a><br /> Thu, 04 Jun 2020 17:05:00 GMT Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1809 Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S duchovním životem si hlavu nedělal. Zábavu vyhledával více než modlitby, hostiny měl raději než posty. Zkrátka byl zářný příklad toho, jak by se klerik neměl chovat. Navzdory reformním snahám papežů a biskupů nebyl ve své době jediným takovým. Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 GMT Ve mně je pramen Ducha Svatého http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1948 Na putování do hor si bereme s sebou vodu do polních láhví. Jedna láhev na celé dlouhé putování ale často nevystačí. Vlastně pokaždé nějak počítáme s tím, že narazíme na potůček, ze kterého si budeme moci vodu doplnit. A ještě krásnější je objevit průzračný pramen, ze kterého se můžeme napít rovnou. Sat, 30 May 2020 22:00:00 GMT Sedm darů Ducha svatého http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2008 Duch svatý, jenž v nás přebývá, chce učinit naši duši poddajnou, poslušnou a podrobenou svému božskému vedení a nebeským vnuknutím. Jsou to zákony jeho lásky, v jejichž zachovávání spočívá nadpřirozená blaženost tohoto přítomného života. K tomu jí propůjčuje sedm vlastností a dokonalostí, které se téměř podobají těm sedmi právě uvedeným a které jsou v Písmu svatém (viz Iz 11,2; Sk 2,38) a teologii nazývány dary Ducha svatého. Ty jsou nejen neoddělitelné od svaté lásky, ale též, jestliže všechno dobře uvážíme a správně řekneme, jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky. Fri, 29 May 2020 22:00:00 GMT Tvůj křest a biřmování http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=350 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/tvuj-krest-a-birmovani"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/tvuj-krest-a-birmovani.png?width=138&height=196" alt="Tvůj křest a biřmování" title="Tvůj křest a biřmování" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/tvuj-krest-a-birmovani" title="Tvůj křest a biřmování">Tvůj křest a biřmování</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/tichy-radek" title="Radek Tichý">Radek Tichý</a> Thu, 28 May 2020 22:00:00 GMT Letnice - síla Božího Ducha dodává odvahu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2073 Svátek Letnic, který se slavil padesát dní po svátku židovských Velikonoc zvaném Pascha. Letnice celé toto slavnostní období uzavíraly. Byl to poutnický svátek na poděkování za úrodu po skončených žních (Letnice se řeknou řecky „pentekosté“, což znamená „padesátý den“). Lidé si připomínali Boží smlouvu s izraelským národem a předání Desatera na hoře Sinaji. Do Jeruzaléma opět proudily davy poutníků. Thu, 28 May 2020 13:22:00 GMT Kde je Maria, tam je i Duch Svatý http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2066 Maria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“. Bez Ducha Svatého by se nikdy nebyla zcela podřídila vůli Boha Otce. Potřebovala sílu, aby mohla čelit krizi s Josefem, který se ji chystal propustit; sílu k rozhodnutí utéct do Egypta a žít tam jako uprchlice; sílu snášet utrpení, když se dvanáctiletý Ježíš ztratil v chrámě; sílu dát Ježíši požehnání, když ji opouštěl, aby začal veřejně působit. Mon, 25 May 2020 12:29:00 GMT 26. května - sv. Filip Neri http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=364 Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali „Pippo buono“ – „dobrák Filip“; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl. Sun, 24 May 2020 22:00:00 GMT Výročí narození sv. otce Pia z Pietrelciny (25. května 1887) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1895 Padre Pio z Pietrelciny (sv. Pius z Pietrelciny) se narodil v roce 1887 v jižní Itálii. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910) a s velkým pastoračním úsilím konal svou službu především v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. V modlitbě a s pokorou sloužil lidem duchovním vedením, zpovědí a starostlivou péčí o nemocné a ubohé. P. Pio za svého života prožíval mnohé ústrky a nepochopení stran církve. Dne 20. září 1918 obdržel stigmata a plně připodobněný ukřižovanému Kristu dokončil pozemskou pouť 23. září 1968. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého. Sat, 23 May 2020 22:00:00 GMT Jak se otevírat Duchu Svatému http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=418 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani.png?width=138&height=196" alt="Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)" title="Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)" /> </a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani" title="Ve škole Ducha Svatého (3. vydání)">Ve škole Ducha Svatého</a> Sat, 23 May 2020 17:08:00 GMT Emil Kapaun - Čechoameričan - kněz - válečný hrdina (20. 4. 1916 USA - 23. 5 1951 Severní Korea) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1778 Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním. V církvi započal proces jeho blahořečení. Thu, 21 May 2020 22:00:00 GMT Bouře nutí strom zapouštět kořeny stále hlouběji do země http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2072 Pokušení jsou jako bouře, <br /> která nutí strom zapouštět kořeny<br /> stále hlouběji do země.<br /> Proto jsou pokušení výzvou,<br /> abychom pevněji zakořenili v Bohu.<br /> Tue, 19 May 2020 19:15:00 GMT Svatodušní novéna http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=417 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svatodusni-novena-3-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svatodusni-novena-2vyd.png?width=138&height=196" alt="Svatodušní novéna (3. vydání)" title="Svatodušní novéna (3. vydání)" /></a><br /> Apoštolové s Marií se devět dní modlili  o seslání Ducha Svatého. Mon, 18 May 2020 17:02:00 GMT Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2070 Maria je dar.<br /> Když nám Ježíš dal z kříže téměř všechno – sílu, <br /> Ducha, vlastní krev a energii, <br /> ještě stále mu zůstávalo jedno: jeho matka. <br /> Všimněte si však, že Janovi neřekl: <br /> „Postarej se o mou matku“, <br /> ale odevzdal mu ji se slovy: <br /> „… Hle, tvá matka!“ (Jan 19,27). <br /> Sun, 17 May 2020 12:47:00 GMT Nově se setkat s Ježíšem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=416 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/na-orlich-kridlech"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/na-orlich-kridlech.png?width=138&height=196" alt="Na orlích křídlech" title="Na orlích křídlech" /></a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/na-orlich-kridlech" title="Na orlích křídlech">Na orlích křídlech</a> Thu, 14 May 2020 14:28:00 GMT Na místě činu! Svatý Jan Nepomucký na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2005 Sv. Jan Nepomucký se stal nejznámějším českým svatým doslova po celém světě. Jeho sochy a obrazy nacházíme na všech kontinentech, snad vyjma Antarktidy. Svátek sv. Jana Nepomuckého se slaví 16.5. Thu, 14 May 2020 14:04:00 GMT 13.5. - výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1893 V průběhu První světové války v roce 1917 se třem malým dětem zjevila Panna Maria u portugalského městečka Fatima. Jednalo se o poselství a výzvu míru během vřavy První světové války... Sun, 10 May 2020 22:00:00 GMT Mateřství: zážitek podobný smrti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2071 Týden po narození našeho prvního dítěte jsem utekla. Během toho prvního týdne jsem spala pokaždé jen několik málo hodin a po zbytek času jsem kojila, s výjimkou jediné chvilky, kdy jsem s pocitem provinění nechala lehce spící dcerku na pět minut na naší posteli, abych se osprchovala, přičemž ona během těch pěti minut z postele sklouzla a křičela, běžela jsem k ní, sevřela jsem ji v náručí, vzlykala a bála jsem se, že má poškozený mozek. Fri, 08 May 2020 16:49:00 GMT (Nejen) ke dni matek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=415 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/madony-ve-tri-rano"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/madony-ve-tri-rano.png?width=138&height=196" alt="Madony ve tři ráno" title="Madony ve tři ráno" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/madony-ve-tri-rano" title="Madony ve tři ráno">Madony ve tři ráno</a><br /> <p><a href="https://www.ikarmel.cz/autori/bartonova-rachel" title="Rachel Bartonová">Rachel Bartonová</a><br /> Fri, 08 May 2020 16:40:00 GMT Maria v našem životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2065 Významný německý spisovatel Hermann Hesse vypráví ve svém románu Narcis a Goldmund o dvou přátelích s odlišnými povahami. Narcis je mužný typ: drsný a spíše logicky uvažující filozof. Goldmund je naopak typ ženský: něžný a jemný umělec. <br><br> Když Goldmund vážně onemocněl a ležel na smrtelném loži, zavolal si svého přítele Narcise a odhalil mu svoje tajemství:<br><br> Můj milý… nemohu čekat až do zítřka. Musím se s tebou rozloučit a všechno ti říci. Po mnoho let byl můj nejmilejší a nejtajnější sen vytvořit podobiznu matky. Nikdy jsem to neuskutečnil a bál jsem se, že to ani do smrti neudělám. Nyní umírám, ale něco jsem zjistil: místo, abych já vytvořil její obraz, ona vtiskla svůj do mého srdce. Ona mě formuje; vzala moje srdce do svých rukou a teď ho velmi jemně tiskne, abych umíral pokojně. Drahý bratře, zapamatuj si: bez matky nelze žít… bez matky nelze zemřít… Thu, 07 May 2020 12:19:00 GMT Marii obdivovat a oddaně uctívat nestačí... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=413 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/maria-matka-jezisova"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/maria-matka-jezisova.png?width=138&amp;height=196" alt="Maria, matka Jež&iacute;&scaron;ova" title="Maria, matka Jež&iacute;&scaron;ova" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/maria-matka-jezisova" title="Maria, matka Jež&iacute;&scaron;ova">Maria, matka Jež&iacute;&scaron;ova</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/vella-elias" title="Elias Vella">Elias Vella</a> Tue, 05 May 2020 06:33:00 GMT Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1523 Jan Sarkander žil v době závažných náboženských rozbrojů, které ho nakonec stály život. Pro složitost doby a neúplnost pramenů je nejednoznačnou postavou jak z hlediska historického, tak i z ekumenického. Mon, 04 May 2020 22:00:00 GMT Květen - mariánský měsíc http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=412 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/marianske-modlitby-2-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/marianske-modlitby-2-vydani.png?width=138&height=196" alt="Mariánské modlitby (2. vydání)" title="Mariánské modlitby (2. vydání)" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/marianske-modlitby-2-vydani" title="Mariánské modlitby (2. vydání)">Mariánské modlitby</a> Thu, 30 Apr 2020 06:30:00 GMT Proč se vůbec modlit růženec? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2063 Lidé se mě často ptají, jestli se modlím růženec. <br> Myslí si, že já jako moderní kněz, co jde s dobou, <br> to přenechávám „bigotním ženským“.<br> Modlím se ho každý den a rozjímám o něm.<br> Růženec mám nesmírně rád.<br> Modlím se ho na malinkém kulatém růženci -<br> - je to praktické a přitom nenápadné.<br> (Guy Gilbert - kněz pařížského podsvětí)<br> Tue, 28 Apr 2020 22:36:00 GMT Strach nás mnohdy obírá o pokoj http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1781 Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). Tehdy jim předal svůj pokoj. A na závěr své řeči na rozloučenou ještě dodal: „Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). Tue, 28 Apr 2020 22:00:00 GMT Kateřina Sienská - poutavě a zajímavě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=414 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/dobyvat-nebe-2-vydani-1"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/dobyvat-nebe-2-vydani-1.png?width=138&height=196" alt="Dobývat nebe (2. vydání)" title="Dobývat nebe (2. vydání)" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/dobyvat-nebe-2-vydani-1" title="Dobývat nebe (2. vydání)">Dobývat nebe (2. vydání)</a><br /> Román oživuje příběh svaté Kateřiny Sienské (1347–1380), jedné z nejpozoruhodnějších žen církevních dějin.<br /> Mon, 27 Apr 2020 06:25:00 GMT Ludvík Maria Grignion z Montfortu a Jana Berettová Mollová (28.4.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1092 28. dubna nalezneme v kalendáriu dva světce, kteří jsou od sebe vzdálení několik století, ale mají mnoho společného. Svatý Ludvík Maria Grignion a svatá Jana Berettová-Mollová. Oba dva pevně stáli na svých hodnotách, hluboce zakořeněných v Bohu. Sv. Ludvík kázal obyčejným lidem ve městech a na vesnicích a dokládal své učení příkladem, když se staral o nemocné a trpící. Sv. Jana jako lékařka pečovala o staré a nemocné lidi a její krátká duchovní cvičení byla bohatými na vnitřní usebrání. Sv. Ludvík vedl lidi k důvěře v Ježíše jako přítele. Sv. Jana se řídila svým heslem: "Kdo se dotýká těla pacienta, dotýká se těla Kristova." Spiritualita sv. Ludvíka velmi ovlivnila duchovní život bl. Jana Pavla II, který v květnu 2004 svatořečil Janu Berettovou. Oba tito světci jsou pro nás povzbuzením. Sun, 26 Apr 2020 22:00:00 GMT Štěstí, neštěstí? Kdo ví? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2054 Byl jednou jeden farmář, který žil v horách. Byl to chudý muž, podobně jako ostatní farmáři, kteří žili v jeho sousedství. Ale díky houževnatosti a pracovitosti se mu podařilo koupit si koně. Radoval se z toho. Farmáři z okolí mu záviděli, ale přesto přišli a blahopřáli mu. Říkali mu: “Přejeme ti, abys měl s tímto koněm hodně štěstí.” Ale on odpověděl: “Štěstí, neštěstí, kdo ví, co z toho bude.” Thu, 23 Apr 2020 22:00:00 GMT Svatý Vojtěch (23. duben) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1650 Životní příběh svatého Vojtěcha <br /> se zdá být potvrzením evangelijního výroku, <br /> že žádný prorok není vítán ve svém domově.<br /> Zatímco v mnohých okolních zemích českého biskupa ctili, vítali a milovali, <br /> v jeho vlasti jej čekaly jen neúspěchy, zrada a odmítání.<br /> Tue, 21 Apr 2020 22:00:00 GMT Dotisk skvělé knížky (nejen) pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=411 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/youcat-pro-deti"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/youcat-pro-deti.png?width=138&amp;height=196" alt="YOUCAT pro děti" title="YOUCAT pro děti" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/youcat-pro-deti" title="YOUCAT pro děti">YOUCAT pro děti<br /> Katolick&yacute; katechismus pro děti a rodiče.</a> Sun, 19 Apr 2020 14:55:00 GMT Nebuď něčí fotokopií, ale stávej se sebou samým http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2059 Někdy tě mohou pocity méněcennosti přivést do stavu,<br /> že nechceš vidět své nedostatky a slabosti,<br /> ale tím by ses mohl uzavírat růstu a zrání.<br /> Dovol Bohu, ať tě miluje.<br /> On tě miluje takového, jaký jsi,<br /> váží si tě a má k tobě úctu,<br /> a přitom ti také nabízí stále víc:<br /> hlubší přátelství s ním,<br /> více vnitřní síly,<br /> větší pokoj a duchovní radost...<br /> Sun, 19 Apr 2020 14:17:00 GMT Longin řekl Pilátovi: Ten, kterého jste nazval židovským králem, vstal z hrobu. Pilát vykřikl: Mlčte! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2058 Když byl římský voják Longin dvacetiletým chlapcem, řekl jedné dívce, na niž chtěl udělat dojem: „Vždycky jsem chtěl se svým kopím něco vykonat, něco opravdu velkého... Vím, že mi to jde. Vždycky jsem cítil, že tu schopnost nemám pro nic za nic a že jednoho dne budu moct vykonat velký čin...“ <br /> Už ho vykonal. Probodl srdce mrtvého muže. Probodl srdce boha. Ježíše. A teď se musí skrývat.<br /> Mělo to všechno nějaký účel? Předvídal to ten bůh? Byl to on, kdo dal Longinům erb s kopím? Je všechno nějakým zvláštním způsobem propojeno? Nic nebylo nemožné. Nic. …<br /> Wed, 15 Apr 2020 11:34:00 GMT Příprava na svátost smíření http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=410 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/priprava-na-svatost-smireni-2-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/priprava-na-svatost-smireni-2-vydani.png?width=138&amp;height=196" alt="Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; (2. vyd&aacute;n&iacute;)" title="Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; (2. vyd&aacute;n&iacute;)" /></a><br /> <br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/priprava-na-svatost-smireni-2-vydani" title="Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; (2. vyd&aacute;n&iacute;)">Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; <br /></a> <a href="https://ikarmel.cz/autori/augustyn-jozef" title="J&oacute;zef Augustyn">J&oacute;zef Augustyn</a> Wed, 15 Apr 2020 10:16:00 GMT Největší Belgičan všech dob: Damián de Veuster (svátek 15. 4.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1320 Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster (1840–1889), známého též jako Otec malomocných, nebo Padre Damien z Molokai. Damián de Veuster byl belgický kněz, který se dobrovolně vydal sloužit malomocným na ostrově Molokai na Havaji. Na malomocenství tehdy neexistoval lék, nemocní byli na ostrov vyhošťováni, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov vyhoštěn, věděl, že tady už zemře. Poměry tam panovaly otřesné. Mon, 13 Apr 2020 22:00:00 GMT Georg Friedrich Händel: úspěch nepřicházel (+ 14. dubna 1759 Londýn) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=146 Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel původem z Německa si prošel velmi těžkými životními okolnostmi. A ani opakovaná mrtvice, která ho doslova srazila na zem, mu nedokázala vzít chuť k životu. Radost a harmonii rozdával již během svého života a rozdává dodnes: Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn). Sun, 12 Apr 2020 22:00:00 GMT ´Nemám rád feminismus ani feministky…´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1999 "První den v týdnu, když začínalo svítat, šly ženy ke hrobu a nesly vonné masti, které předtím připravily." (Lukáš 24,1)<br><br> "Jsem muž, nemám rád feminismus ani feministky." Tato slova by dnes stačila k vyvolání ostré polemiky, já se však přes propast času obracím k vám – ženy, které jste šly o velikonočním jitru ke hrobu. Za vašich dob byly ženy úplně na okraji společnosti. Nikdo je nebral vážně, nikdo s nimi doslova nepočítal (dokonce i počty účastníků historických událostí zahrnovaly pouze muže). Sat, 11 Apr 2020 22:00:00 GMT Velikonoce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=246 Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Sat, 11 Apr 2020 21:00:00 GMT Bílá sobota - tip k prožití http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1935 Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno to, co nám brání žít. Můžeme do něj pohřbít všechna svá zranění a přestat je používat proti druhým jako výčitky. <br><br> Chtějme pohřbít své staré životní vzorce, které s sebou vláčíme jako kouli na noze. Může to být náš perfekcionismus, nutkání hledat vinu vždycky jen u sebe nebo tendence snižovat vlastní hodnotu. Snažme se pohřbít konflikty, které si neustále pěstujeme.<br><br> To všechno bychom měli pohřbít a zanechat v Ježíšově hrobě. Můžeme si i písemně poznamenat, co bychom rádi pohřbili. Následně můžeme lístek spálit a popel zahrabat. Nebo lístek pohřbíme ke kořenům stromu, aby rostlina z jeho rozkladu načerpala živiny. Fri, 10 Apr 2020 20:00:00 GMT Ukřižování http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=266 Efraimskou branou proudili do města noví poutníci. Jezdec s koněm vjel do obrovských vrat a přikázal jim, aby ustoupili stranou. Protestovali. Většina z nich přišla z daleka – byla to křižovatka silnic do Joppe a Samaří – a vadilo jim další zdržení, protože putovali celou noc, aby mohli vstoupit do Svatého města před sobotou. Kromě toho to byla pro ně radostná cesta; protivilo se jim, když viděli, jak Římané vyvádějí Židy na popravu. Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 GMT Svatý Stanislav (11.4.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1787 Polský světec Stanislav se narodil v roce 1030 (nebo 1036) ve šlechtické rodině v Szczepanowě. V Paříži vystudoval teologii a právo, stal se knězem a roku 1071 po svém předchůdci Lambertovi krakovským biskupem. Thu, 09 Apr 2020 22:00:00 GMT Velký pátek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=245 Velký pátek je dnem, který nám připomíná utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista. Thu, 09 Apr 2020 21:00:00 GMT Velká dětská Bible http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=399 Dobrá kniha dle ankety KT<br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velka-detska-bible"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/velka-detska-bible.png?width=138&height=196" alt="Velká dětská Bible" title="Velká dětská Bible" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velka-detska-bible" title="Velká dětská Bible">Velká dětská Bible</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/spinkova-martina" title="Martina Špinková">Martina Špinková</a>, <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/mayer-skumanzova-lene" title="Lene Mayer-Skumanzová">Lene Mayer-Skumanzová</a><br /> Tue, 07 Apr 2020 22:00:00 GMT Inspirace pro Zelený čtvrtek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1934 Můžeme si v nočním tichu položit otázku: <br /> Kde mě lidé opustili? <br /> Kde jsem odkázán pouze na sebe? <br /> Jaká je pro mě Boží vůle? <br /> Mon, 06 Apr 2020 22:00:00 GMT Promluvy papeže Františka při mších se svěcením olejů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=407 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/pomazani-olejem-radosti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pomazani-olejem-radosti.png?width=138&amp;height=196" alt="Pomaz&aacute;ni olejem radosti" title="Pomaz&aacute;ni olejem radosti" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/pomazani-olejem-radosti" title="Pomaz&aacute;ni olejem radosti">Pomaz&aacute;ni olejem radosti</a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/autori/papez-frantisek">papež Franti&scaron;ek</a><br /> Mon, 06 Apr 2020 10:03:00 GMT Milý Malchusi, tobě apoštol Petr usekl ucho… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1998 „Tu Šimon Petr vytasil meč, který měl u sebe, udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho. Ten služebník se jmenoval Malchus.“ (Jan 18,10) <br><br> ... Vcházíte do zahrady a začíná nepopsatelný mumraj. K tomu všemu se obrovitý rybář začíná ohánět krátkým mečem; čert ví, kde ho vzal. Než stačíš uskočit, cítíš závan vzduchu na tváři a vzápětí ostrou bolest. Křičíš – více úlekem než bolestí – a tiskneš si prsty k ráně, která silně krvácí. Ten blázen ti uťal ucho! ... Sun, 05 Apr 2020 22:00:00 GMT Květná neděle http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=247 Existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. "Kříž mluví o oběti", říkalo se, "kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání". Fri, 03 Apr 2020 22:00:00 GMT Vynikající román vrcholící o Ježíšových Velikonocích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=406 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/longinovo-kopi-1"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/longinovo-kopi-1.png?width=138&amp;height=196" alt="Longinovo kop&iacute;" title="Longinovo kop&iacute;" /></a><br /> <br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/longinovo-kopi-1" title="Longinovo kop&iacute;">Longinovo kop&iacute;</a><br /> Louis de Wohl<br /> Thu, 02 Apr 2020 13:38:00 GMT Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2055 Aby Ježíš naplno zakusil, co je to lidská přirozenost, vede ho Duch svatý na samou hranici jeho lidské křehkosti. Už čtyřicet dnů žije ve vyprahlé poušti a hledá stín v puklinách judských hor. Ticho a samota, které dřív tak rád vyhledával, jsou teď k nevydržení. A hlavně: kolem stále krouží věčný Nepřítel. Ježíš ho vždy zahlédne někde v dálce a pak mu zas na nějaký čas zmizí z očí. <br /><br /> Satan se ještě neodvážil postavit se mu čelem, ale už dlouho čeká, až přijde jeho čas...<br /><br /> Na počátku, když Všemohoucí stvořil Adama a Evu, se satan rozzuřil. On, čistý duch, strašně žárlil a nechápal, jak mohl Bůh stvořit muže a ženu ke svému obrazu. Rychle se však vzpamatoval a Nejvyššímu se pomstil. K pádu prvních lidí stačilo vychytralé pokušení. Wed, 01 Apr 2020 22:00:00 GMT PROSBA - VÝZVA: Pokud jen trochu můžete, kupujte knihy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=405 Knihy pomáhají každému z nás odpoutat se, uvolnit se, uklidnit se. Nakladatelé se stejně jako řada jiných profesí ocitli v nouzi. Můžete pomoci, pokud si koupíte třeba i jen jednu knihu nebo dvě. Mon, 30 Mar 2020 18:51:00 GMT PROČ se modlit křížovou cestu? Nabízíme vám mnoho různých křížových cest http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=404 <img src="/admin/files/Image/a/kolaz-krizove-cesty-na-vysku-1600.jpg" width="150" height="240" alt="" /><br /> Různé křížové cesty<br /> Mon, 30 Mar 2020 12:27:00 GMT Jaký má smysl předvádět křížovou cestu dnes? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1995 Snad v každém katolickém kostele visí na zdi křížová cesta. Jaký má smysl předvádět Křížovou cestu v kostelích dnes, a to od Aljašky po Kapské město? O co v ní jde? Sun, 29 Mar 2020 22:00:00 GMT Ježíši, proč se nechceš oženit? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2053 Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který v rohu dílny přitesával kmeny, svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si přejel přes obočí, aby z něj setřel pot. "Ježíši, proč se nechceš oženit?" unaveně se zeptal Josef. "Je ti dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za mnou zase včera byl..."<br /><br /> Zdálo se, že mladý muž neví, co na to odpovědět.<br /><br /> "Tati, já nemůžu."<br /><br /> "Ale proč, prosím tě? Všichni muží tvého věku se žení. V synagoze mě nedávno znova vyčítali, že u tebe nemám žádnou autoritu!"<br /><br /> "Tati, vždyť víš, že já jsem jiný než ostatní."<br /><br /> "Tak to vím až moc dobře!"<br /><br /> Josef si povzdechl. Zaplavily ho vzpomínky na dobu, kdy mu tenhle Ježíš vstoupil do života... Thu, 26 Mar 2020 15:53:00 GMT Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Svátek Zvěstování Páně (25.3.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1643 Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi. Tue, 24 Mar 2020 22:00:00 GMT Ježíš plasticky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=403 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/neobycejny-roman-o-jezisovi"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/neobycejny-roman-o-jezisovi.png?width=138&amp;height=196" alt="Neobyčejn&yacute; rom&aacute;n o Jež&iacute;&scaron;ovi" title="Neobyčejn&yacute; rom&aacute;n o Jež&iacute;&scaron;ovi" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/neobycejny-roman-o-jezisovi" title="Neobyčejn&yacute; rom&aacute;n o Jež&iacute;&scaron;ovi">Neobyčejn&yacute; rom&aacute;n o Jež&iacute;&scaron;ovi</a> Tue, 24 Mar 2020 16:00:00 GMT Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1789 Postoj, který vůči krizi zaujmeme, <br /> rozhodne o tom, zda pro nás krize <br /> bude mít negativní <br /> či pozitivní přínos.<br /> Sun, 22 Mar 2020 22:00:00 GMT Celá rodina abstinujícího alkoholika http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2052 Dokázali jsme to! Přiměli jsme tátu, aby abstinoval. Teď je na léčení a cítí se dobře…, ale co se to děje? Celá rodina vypadá jako by prošla válečnou vřavou. Máma je podrážděná a vzteklá. Děti se chovají nepřátelsky, podezřívavě a otupěle. Za půl roku se abstinující otec vrací domů. Máma to nemůže vydržet a odstěhuje se. Takhle to přece nemělo dopadnout. <br> Pro zjednodušení používáme příklad závislého otce, ale stejně tak se to může týkat matky. Vybrali jsme si závislost na alkoholu, avšak mohlo by se jednat o jakoukoliv jinou nutkavou poruchu: drogy, chorobné utrácení, workoholismus nebo gamblerství. Detaily jsou vedlejší, zajímají nás příčiny a důsledky. <br> Je důležité, aby i celá rodina abstinujícího alkoholika našla cestu k terapii, nejen alkoholik sám. Fri, 20 Mar 2020 16:00:00 GMT 19. března - sv. Josef - snoubenec Panny Marie http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=231 Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se mu o to více věnují apokryfy a z nich především Protoevangelium Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi v Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, vyvstane před námi zajímavá osobnost, která může oslovit i dnešního čtenáře. Wed, 18 Mar 2020 16:00:00 GMT Krize očima víry http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=402 <p><a href="https://ikarmel.cz/produkt/krize-ocima-viry"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/krize-ocima-viry.png?width=138&amp;height=196" alt="Krize očima v&iacute;ry" title="Krize očima v&iacute;ry" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/krize-ocima-viry" title="Krize očima v&iacute;ry">Krize očima v&iacute;ry</a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/autori/zieliski-jerzy" title="Jerzy Zieliński">Jerzy Zieliński</a> Wed, 18 Mar 2020 08:10:00 GMT Krize v našem životě má neocenitelnou roli http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1687 V našem reálném životě, <br> jenž je nám propůjčen jako dočasný domov, <br> sehrávají krize neocenitelnou roli. <br> Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života. <br> Je to schodiště k duchovní dospělosti. Fri, 13 Mar 2020 22:00:00 GMT Dobrá kniha dle ankety KT http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=400 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/christus-vivit-kristus-zije"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/christus-vivit-kristus-zije.png?width=138&height=196" alt="Christus vivit - Kristus žije" title="Christus vivit - Kristus žije" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/christus-vivit-kristus-zije" title="Christus vivit - Kristus žije">Christus vivit - Kristus žije</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/papez-frantisek" title="papež František">papež František</a><br /> Thu, 12 Mar 2020 19:20:00 GMT Papež František (výročí zvolení 13.3.2013) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1296 Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na železnici, matka zůstala v domácnosti, celkem měli pět dětí. Jorge vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V jedenadvaceti letech se rozhodl pro kněžství a 11. března 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté učil literaturu a psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrněné v Santa Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. Kromě španělštiny mluví italsky a německy. Thu, 12 Mar 2020 08:00:00 GMT Mám tě ráda mami, ale ... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2051 ... nenávidím, cos mi udělala.<br> Byla to nádherná dívka, útlá a půvabná. Měřila asi 160 centimetrů, ale přitom nemohla vážit víc než 38 kilogramů. Její blond vlasy zářily i v tak pošmourném a zataženém dnu. Taxikář, který ji přivezl ke hřbitovu, se opíral o auto a pozoroval, jak cíleně kráčí mezi náhrobky s malým balíčkem v ruce. Co měla v úmyslu?<br> Zastavila se u hrobu, do něhož byl nedávno někdo pohřben. <br> Sun, 08 Mar 2020 22:00:00 GMT Jak opustit nezdravé vztahy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=401 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zavislosti-srdce-2-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zavislosti-srdce-2-vydani.png?width=138&height=196" alt="Závislosti srdce (2. vydání)" title="Závislosti srdce (2. vydání)" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zavislosti-srdce-2-vydani" title="Závislosti srdce (2. vydání)">Závislosti srdce (2. vydání)</a> Sun, 08 Mar 2020 22:00:00 GMT Dnešním umělcům často chybí schopnost oslovit něčím hlubokým http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2050 Skutečné umělecké dílo oslovuje nově i další generace. Kýč tuto schopnost nemá, při pohledu na kýčovitý obraz si člověk dokonce řekne: „To bych si zkazil vkus!“ Je potřeba vstoupit do kontaktu s autorem tím, že se jeho dílu vystavím, a dát mu výklad, který vychází z mého vlastního života, kde mě v mé životní situaci obraz oslovil, zastihl. Povzbuzuje mě k hledání odpovědi na mé existenciální otázky. Stimuluje mě k tomu, abych sám vytvořil nějakou hodnotu. Thu, 05 Mar 2020 22:00:00 GMT Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2047 Ježíš a člověk spolu nesou kříž.<br /> Šimon z Kyrény byl donucen, aby ho nesl.<br /> Tebe ale Ježíš nenutí.<br /> Nenutil ani apoštoly, aby ho následovali až na Kalvárii.<br /> Později se sami svobodně rozhodli a zemřeli pro něj.<br /> A dnes tě já, Matka Ježíšova i tvá, snažně prosím: pomoz mu nést kříž. <br /> Mon, 02 Mar 2020 22:00:00 GMT Engelmar Hubert Unzeitig CMM (svátek 2.3.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1282 P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM byl kněz a misionář německé národnosti, původem ze Svitavska, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy Greifendorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna. Sat, 29 Feb 2020 22:00:00 GMT Dobrá kniha dle ankety KT http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=398 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/v-bozi-rezii"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/v-bozi-rezii.png?width=138&height=196" alt="V Boží režii" title="V Boží režii" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/v-bozi-rezii" title="V Boží režii">V Boží režii</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/kutil-tomas" title="Tomáš Kutil">Tomáš Kutil</a> Sat, 29 Feb 2020 19:17:00 GMT Karmelitánské nakladatelství je nakladatelem roku v anketě Dobrá kniha http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2049 V aktuálním čísle Katolického týdeníku (vyšlo 25. února 2020) najdete anketu Dobrá kniha, v níž se mezi prvními 12 tituly umístily hned 3 knihy Karmelitánského nakladatelství. Fri, 28 Feb 2020 18:50:00 GMT Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1271 Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát. Thu, 27 Feb 2020 22:00:00 GMT Utečenec, který jako kněz pečoval o utečence - P. Pavel Kučera http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1772 "Uprchlický farář" P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... <a href="http://www.kna.cz/zpravy/zemrel-mons-pavel-kucera.html" title="Zemřel Mons Pavel Kučera">Mons. Pavel Kučera zemřel</a> 24. února 2016. Přinášíme vám několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr. Sat, 22 Feb 2020 22:00:00 GMT Křížová cesta s Marií - Elias Vella http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=397 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/krizova-cesta-s-marii"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/krizova-cesta-s-marii.png?width=138&amp;height=196" alt="Kř&iacute;žov&aacute; cesta s Mari&iacute;" title="Kř&iacute;žov&aacute; cesta s Mari&iacute;" /></a><br /><br /> Každ&eacute; zastaven&iacute; je tvořeno biblick&yacute;m &uacute;ryvkem, meditac&iacute; z pohledu Panny Marie, osobn&iacute; modlitbou a několika ver&scaron;i ze sekvence Stabat Mater. Fri, 21 Feb 2020 08:42:00 GMT Apoštol Petr nebyl sketa (svátek Stolce sv. Petra 22.2.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1988 Je mi blízký svatý Petr, který byl nadšený pro Krista, zbrklý, někdy myslel rukama. Byl to normální prostý člověk. Pomáhá mi to bojovat se svými chybami a uvědomovat si, že i přes své nedostatky můžu být prospěšný. Thu, 20 Feb 2020 22:00:00 GMT Snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině... (výročí popravy tří mladých lidí 22.2.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1279 Dne 22. února 1943 byli nacistickým soudem v Mnichově odsouzeni k popravě gilotinou tři mladí lidé obvinění z napomáhání nepříteli, přípravy velezrady a rozvracení branné moci. Přesně v den desátého výročí popravy těchto tří mladých bojovníků, kteří byli ve smrti následováni dalšími ze skupiny Bílá růže (Die Weisse Rose), prohlásil tehdejší spolkový prezident Theodor Heuss toto: „Jejich činnost musí být v kontextu tragédie německého národa nahlížena nikoli jako pokus o zvrat poměrů, jenž se nezdařil, nýbrž jako snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině. A proto patří jejich památce náš dík a úcta.“ Tue, 18 Feb 2020 22:00:00 GMT Jakou mentalitu má Ježíš Kristus? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=395 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/bozska-slava-ukrizovaneho"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/bozska-slava-ukrizovaneho.png?width=138&amp;height=196" alt="Božsk&aacute; Sl&aacute;va Ukřižovan&eacute;ho" title="Božsk&aacute; Sl&aacute;va Ukřižovan&eacute;ho" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/bozska-slava-ukrizovaneho" title="Božsk&aacute; Sl&aacute;va Ukřižovan&eacute;ho">Božsk&aacute; Sl&aacute;va Ukřižovan&eacute;ho</a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/pospisil-ctirad-vaclav" title="Ctirad V&aacute;clav Posp&iacute;&scaron;il">Ctirad V&aacute;clav Posp&iacute;&scaron;il</a><br> Mon, 17 Feb 2020 16:00:00 GMT 20 zábavných úkolů na dobu postní a velikonoční http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=396 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pust-a-velikonoce-pro-nejmensi"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pust-a-velikonoce-pro-nejmensi.png?width=138&amp;height=196" alt="Půst a Velikonoce pro nejmen&scaron;&iacute;" title="Půst a Velikonoce pro nejmen&scaron;&iacute;" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pust-a-velikonoce-pro-nejmensi" title="Půst a Velikonoce pro nejmen&scaron;&iacute;">Půst a Velikonoce pro nejmen&scaron;&iacute;</a> Sun, 16 Feb 2020 22:00:00 GMT Kdo byl Tomáš Špidlík? Bodrý Moravan, který mluvil o Bohu srozumitelně a s humornou lehkostí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2046 Kdo byl Tomáš Špidlík? Byl to český jezuita (člen řádu Tovaryšstva Ježíšova), katolický kněz, teolog a myslitel, filosof, vysokoškolský profesor, kazatel, exercitátor, spirituál, zpovědník, duchovní otec a kardinál. Ale hlavně to byl velký člověk. Setkat se s tímto bodrým Moravanem bylo pro tolik lidí tak zásadní, protože jeho myšlení bylo u něj úzce spjato s životem. Kdybych měl jeho dílo charakterizovat jedním pojmem, nazval bych ho „teologií života“. Člověk se rodí ze vztahu lásky, je osobně povolán k životu osobním Bohem. Proto – jak otec Špidlík zdůrazňoval – povolání předchází bytí. Každý přichází na svět už se svým jedinečným posláním, které pak rozvíjí a objevuje v celoživotním dialogu se svým Stvořitelem. Je příznačné, že ze všech titulů, kterými Tomáš Špidlík oplýval, většina lidí volila spontánně oslovení „otče“. Pojem „otec“ vyjadřuje vztah. Otec je otcem, když má syna, a syn je synem, má-li otce. Špidlíkův postoj vůči lidem, kteří jej vyhledávali, byl v tomto smyslu nikoliv paternalistický, ale skutečně otcovský. Stačilo pohledět do jeho usměvavé tváře a živých očí, a člověk ztratil ostych svěřit se mu. Sat, 15 Feb 2020 08:51:00 GMT 14. února - sv. Valentin z Terni http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1029 Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. Prameny, které uvádějí tohoto světce, jsou různé. Nejstarším je Jeronýmské martyrologium (seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku, pozn. red.) sepsané v době mezi první polovinou 5. století a první polovinou století následujícího. Tue, 11 Feb 2020 22:00:00 GMT Kardinál Špidlík - poutavě a přehledně http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=394 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zivot-neni-cas-ale-setkani"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zivot-neni-cas-ale-setkani.png?width=138&amp;height=196" alt="Život nen&iacute; čas, ale setk&aacute;n&iacute; " title="Život nen&iacute; čas, ale setk&aacute;n&iacute; " /> </a> Tue, 11 Feb 2020 22:00:00 GMT 11.2. svátek Panny Marie lurdské http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=311 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/lurdy-2-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/lurdy-1.png?width=138&height=196" alt="Lurdy (2. vydání)" title="Lurdy (2. vydání)" /> </a><br /> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/lurdy-2-vydani" title="Lurdy (2. vydání)">Lurdy (2. vydání)</a> Sat, 08 Feb 2020 22:00:00 GMT Dva vlci v nás http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1476 Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Wed, 05 Feb 2020 22:00:00 GMT Dva chudí staří Židé... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1215 Dva chudí staří Židé se potloukají v mrazu po ulicích. A aby se trochu zahřáli, vejdou do katolického klášterního kostela, ve kterém právě řeholnice – novicky skládají sliby a stávají se "nevěstami Kristovými". Místními kostelníkovi jsou ti dva Židé nápadní, a tak jde za nimi a ptá se přísně: „Co tu děláte?“ ... Sun, 02 Feb 2020 22:00:00 GMT Hromnice - ´Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo´ (svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1263 Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej Bohu. Tue, 28 Jan 2020 22:00:00 GMT 28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=226 (*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Sun, 26 Jan 2020 22:00:00 GMT Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, propadl hráčské vášni: Fjodor Michajlovič Dostojevskij (+ 28.1.1881) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1477 Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, na čas propadl hráčské vášni a často se nacházel ve finanční nouzi. To vše představovalo pro něj i celou jeho rodinu velkou zátěž. Po komplikovaném, ale plodném životě si před smrtí k sobě povolal ženu a děti a nechal si z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Naléhavě své nejbližší nabádal, aby nikdy neztratili víru v Boha. ... Večer 28. ledna 1881 pak zemřel. Sat, 25 Jan 2020 22:00:00 GMT Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (Benedikt XVI.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1261 Svátek obrácení svatého Pavla (25.1.)<br /> Před svým obrácením nebyl Pavel v žádném případě vzdálen Bohu a jeho Zákonu. Naopak, byl pravověrným Židem, až fanaticky věrným předpisům Zákona. Ve světle setkání s Kristem však pochopil, že se tím snažil prosazovat jen sám sebe a svou vlastní spravedlnost a že s celou svou spravedlností žil jenom sám pro sebe. Pochopil, že je zcela nevyhnutelné změnit zaměření svého života. A toto nové zaměření vyjádřil ve slovech: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Fri, 24 Jan 2020 22:00:00 GMT Vnitřní pokoj má pro nás větší význam než život v blahobytu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2044 Často se porovnáváme s někým, kdo má všeho nadbytek.<br /> My ale naopak musíme každou korunu obrátit třikrát.<br /> Proti takovémuto srovnávání, které nás připravuje o klidný spánek,<br /> lze vyslovovat biblický verš:<br /> „Lepší je suchá skýva a k tomu klid<br /> než dům plný hodů a spory“ (Př 17,1). <br /> Tue, 21 Jan 2020 15:03:00 GMT Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem. (21. 1. 2014 zemřel P. Karel Fořt). http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1474 V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. <br /> A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí <br /> a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. <br /> A tak nám dal na vybranou - <br /> – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...<br /> Sun, 19 Jan 2020 22:00:00 GMT Novéna k Panně Marii rozvazující uzly http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=393 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly.png?width=138&amp;height=196" alt="Nov&eacute;na k Panně Marii rozvazuj&iacute;c&iacute; uzly" title="Nov&eacute;na k Panně Marii rozvazuj&iacute;c&iacute; uzly" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/novena-k-panne-marii-rozvazujici-uzly" title="Nov&eacute;na k Panně Marii rozvazuj&iacute;c&iacute; uzly">Nov&eacute;na k Panně Marii rozvazuj&iacute;c&iacute; uzly</a> Sat, 18 Jan 2020 21:01:00 GMT Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2043 Někdy v sobě pocítíme nákupní horečku, pro kterou nemáme žádný rozumný argument. Naše myšlenky se neustále točí kolem toho, co všechno bychom jednou možná mohli potřebovat. Thu, 16 Jan 2020 04:37:00 GMT Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1472 Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině gymnasijního profesora. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora Westerbork, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 7. září 1943 byla s celou svou rodinou zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla 30. listopadu se svými rodiči a dvěma mladšími bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky. Její deníky a dopisy, které vypovídaly o běžném životě v těžké době a o vnitřní proměně jedné mladé ženy, byly zveřejněny až desítky let po válce a staly se bestsellerem. Mon, 13 Jan 2020 22:00:00 GMT 3 x Marie Svatošová http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=392 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/3-x-marie-svatosova"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/3x-marie-svatosova-o-nadeji-buh-mezi-hrnci-nahody-a-nahodicky.png?width=138&height=196" alt="3 x Marie Svatošová " title="3 x Marie Svatošová " /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/svatosova-marie" title="Marie Svatošová">Marie Svatošová</a><br /> Krásné a smysluplné úvahy pro ty, kdo bloudí, pro ty, kdo věří, i pro ty, kdo hledají. Sat, 11 Jan 2020 14:22:00 GMT Boží vyznání lásky k nám a k našemu světu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2042 Ježíš se nechal pokřtít se od Jana. Když vystupoval z řeky na břeh, spatřil, jak se nad ním otevřelo nebe a jak na něho z otevřeného nebe sestupuje Boží Duch jako holubice. Z nebeských výšin se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn. V tobě jsem si zalíbil!“ Holubice znamenala ve starém Orientu posla lásky toho či onoho božstva. V tomto úryvku o Ježíšově křtu tedy přirovnání k holubici znamená Boží „vyznání lásky“. Ještě dnes můžeme v mnoha kostelech vidět Ducha Svatého v podobě holubice – jsou to „Boží vyznání lásky“ také nám a našemu světu. Sat, 11 Jan 2020 14:05:00 GMT Cítím se znevýhodněn, mám strach z budoucnosti… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2040 Mnozí lidé dobře znají strach z budoucnosti nebo dokonce pocit hořkosti plynoucí z myšlenky, že žijí v nedostatku. Může však existovat i hořkost ze života jako takového. Cítím se znevýhodněn. Jiní se mají lépe než já, jsou úspěšnější. Všechno se jim daří, zatímco u mě je toho tolik na levačku. Mon, 06 Jan 2020 22:00:00 GMT Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1246 Když chtěli mudrci z Východu pozdravit novorozeného židovského krále, <br /> museli jistě překonat řadu protivenství, než se vydali na cestu, aby ho vyhledali. <br /> Rozhodli se však postupovat důsledně podle svého plánu. <br /> Hledat Boha je dobrodružství. <br /> Nikdo předem neví, <br /> kudy povede <br /> cesta.<br /> Sat, 04 Jan 2020 22:00:00 GMT Stolní kalendář http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=364 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2020-dedictvi-otcu"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/dedictvi-otcu-2020.png?width=138&height=196" alt="Kalendář 2020 - Dědictví otců" title="Kalendář 2020 - Dědictví otců" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2020-dedictvi-otcu" title="Kalendář 2020 - Dědictví otců">Kalendář 2020 - Dědictví otců</a> Sat, 04 Jan 2020 22:00:00 GMT Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1921 V Jeruzalémě se o ničem jiném nehovořilo:<br> „Prý se narodil židovský král…“<br> „A kdo to říká?“<br> „Přijeli nějací mudrci z východu, pohané, milovníci hvězd.“ V chrámu si to šeptali kněží a obchodníci, rabíni pátrali ve svých knihách a hledali stopu, která by jim pomohla najít ono dítě, pastýři se svými stády roznášeli zprávu v sousedních národech, vždy nedůvěřiví rolníci se dívali úkosem na nebe, zdali tam i oni náhodou nespatří hvězdu, a dokonce i celníci zapomněli na chvíli na svou práci výběrčích, aby se poptali, kdo může být onen tak obávaný a očekávaný král. Fri, 03 Jan 2020 22:00:00 GMT Svatá vdova s pěti dětmi: Alžběta Anna Bayleyová Setonová (svátek 4.1.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1243 Alžběta Anna Setonová (1774–1821), žena námořního obchodníka z New Yorku, zůstala po smrti manžela bez peněz a s pěti dětmi. Byla praktikující členkou episkopální církve, avšak doba smutku, kterou strávila v Itálii, ji přivedla k přestoupení do katolické církve, a to i přes určitý odpor společnosti. Její životní příběh a založení učitelského řádu Milosrdných sester sv. Josefa i jeho rozšíření je pozoruhodným příkladem osobního povolání, které bylo realizováno na správném místě a ve správný čas. Wed, 01 Jan 2020 22:00:00 GMT Největším problémem každého zaměstnaného člověka je čas http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2039 <i>Najít si čas na Boha a na sebe</i><br /> Pro většinu pracujících lidí je čas mimořádně vzácný. Navzdory opěvovanému růstu produktivity práce i vynikající technice (pamatujete si ještě, jak se říkalo, že výpočetní technika povede k čtyřdennímu pracovnímu týdnu?) množství času, které firmy nutí své zaměstnance pracovat, jen roste. Obchody otevřené 24 hodin denně, finanční zpravodajství 24 hodin denně, nepřetržitý přístup k e-mailům, užívání mobilů a notebooků, to vše se přenáší do práce trvající 24 hodin denně. Menší jistota ohledně pracovních míst a větší počet domácností, v nichž pracují oba partneři, znamená více stresu a méně času pro manželské páry a jejich rodičovské povinnosti. Sun, 29 Dec 2019 16:19:00 GMT Tři králové - vyprávění pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=337 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/cesta-tri-kralu-1"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/cesta-tri-kralu.png?width=138&height=196" alt="Cesta tří králů" title="Cesta tří králů" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/cesta-tri-kralu-1" title="Cesta tří králů">Cesta tří králů</a><br /> Oldřich Selucký Sat, 28 Dec 2019 22:00:00 GMT Krátké texty Anselma Grüna na každý den http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=377 <p><a href="https://ikarmel.cz/produkt/365-dni-s-anselmem-grunem"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/365-dni-s-anselmem-grunem.png?width=138&height=196" alt="365 dní s Anselmem Grünem" title="365 dní s Anselmem Grünem" /></a><br> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/365-dni-s-anselmem-grunem" title="365 dní s Anselmem Grünem">365 dní s Anselmem Grünem</a> Wed, 25 Dec 2019 12:30:00 GMT Bůh přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1855 Když Bůh přišel na svět, nepočínal si jako diplomat. <br> Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém příchodu neuvědomil. <br> Správným hierarchickým postupem se nezabýval. <br> Žádná tisková konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala.<br> Sun, 22 Dec 2019 22:00:00 GMT Betlémské světlo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2038 (vyprávění jednoho přítele) Onehdy za mnou přišli skauti a nabízeli, jestli bych si nechtěl od nich zapálit svíčku. Procházeli město. Rozdávali betlémské světlo. Bylo to malí chlapci. A já je nechtěl zklamat. Došel jsem pro svíčku a zapálil ji od jejich plamínku. Neměl jsem s tím světlem nic v úmyslu, jenom jsem nechtěl děti zklamat. Svíčka mi svítila v pracovně na stole. Plamínek se zachvíval u pootevřeného okna. Myslel jsem, až svíčka dohoří, odnesu svícen. A nebudu se už o ten vánoční zvyk starat. Přece nejsem dítě, abych si hrál s betlémským světlem. Betlém už také o Vánocích nestavím po tolik let… Jenže pak mne něco napadlo. Fri, 20 Dec 2019 09:40:00 GMT Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1920 Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce. Tue, 17 Dec 2019 22:00:00 GMT Když jsme se vraceli z pohřbu, mlčeli jsme. Bylo před Vánocemi... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1184 Dokud je ještě čas. <br /> Ještě jsme spolu.<br /> Ještě můžeme někomu podat ruku. <br /> JEŠTĚ. <br /> Není to krásné heslo, jaké si můžeme připomínat: "JEŠTĚ?" Mon, 16 Dec 2019 22:00:00 GMT Drobné příběhy o Vánocích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=391 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/jezisek-podava-ruku"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/jezisek-podava-ruku.png?width=138&amp;height=196" alt="Jež&iacute;&scaron;ek pod&aacute;v&aacute; ruku" title="Jež&iacute;&scaron;ek pod&aacute;v&aacute; ruku" /></a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/jezisek-podava-ruku" title="Jež&iacute;&scaron;ek pod&aacute;v&aacute; ruku">Jež&iacute;&scaron;ek pod&aacute;v&aacute; ruku</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/martin-eduard" title="Eduard Martin">Eduard Martin</a><br /> Cesta je takov&aacute; jako ten, kdo jde po n&iacute; s n&aacute;mi. Cesta je takov&aacute; jako ten, koho s sebou na ni vezmeme. Sun, 15 Dec 2019 16:15:00 GMT Vánoce jsme zavalili tunami sentimentu, folklóru a všemožného braku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1854 Vánoce jsou pro nás záminka. <br /> Záminka pro poetické výlevy (pochybné kvality), <br /> příležitost k tomu, abychom se zas jednou předvedli <br /> jako ti správní křesťané, kteří pomáhají chudým <br /> a dokonce pro ně v rámci dobročinnosti nachystají štědrovečerní večeři. Fri, 13 Dec 2019 22:00:00 GMT 14. prosince - sv. Jan od Kříže http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=562 Svatý Jan od Kříže, obecně známý jako „mystický učitel“, se narodil roku 1542 ve Fontiveros, malém kastilském městečku. Už něžný lidský příběh jeho rodičů byl pro Jana téměř předpovědí: tatínek, Gonzalo de Yepes, ze šlechtického toledského rodu, se oženil proti vůli svých bohatých příbuzných s Kateřinou Alvarezovou, chudou tkadlenou, do níž se zamiloval. Thu, 12 Dec 2019 22:00:00 GMT Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy: Jan od Kříže (14.12.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1208 Jan od Kříže jednou napsal: <br /> <i>„Kristus je cesta, a tato cesta je umírání. <br /> V okamžiku své smrti byl i on zdeptán na duši, <br /> zcela bez útěchy a pomoci.“ </i><br /> A i takový osud potkal Jana od Kříže, <br /> který zemřel v opuštěnosti a odmítnutí 14.12.1591...<br> Wed, 11 Dec 2019 22:00:00 GMT Zima a Vánoce v koncentráku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2037 Týdny a měsíce utíkaly. Přišly vánoční svátky roku 1944. Vězni si na blocích nazdobili větvičky a koledou si připomněli narození Páně. Bohuslav na svém bloku vedl tichou modlitbu. Nikdo z vězňů nechtěl zbytečně dráždit SS. Tyhle Vánoce byly nadějí, že ty příští již každý z nich prožije doma se svými blízkými. Situace v táboře se však neustále zhoršovala. Vězně trápily hlad a tyfus. Mon, 09 Dec 2019 05:21:00 GMT 24 vánočních příběhů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=390 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/24-vanocnich-pribehu"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/24-vanocnich-pribehu.png?width=138&amp;height=196" alt="24 v&aacute;nočn&iacute;ch př&iacute;běhů" title="24 v&aacute;nočn&iacute;ch př&iacute;běhů" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/24-vanocnich-pribehu" title="24 v&aacute;nočn&iacute;ch př&iacute;běhů">24 v&aacute;nočn&iacute;ch př&iacute;běhů</a><br /> Klasick&eacute; v&aacute;nočn&iacute; a adventn&iacute; př&iacute;běhy s poetick&yacute;mi obr&aacute;zky. Biblick&eacute; o Jež&iacute;&scaron;kovi, Marii a Josefovi, past&yacute;ř&iacute;ch, Herodovi i mudrcích... Sun, 08 Dec 2019 22:26:00 GMT Domov bývá zpravidla chápán jako místo bezpečí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=389 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/domaci-nasili-1"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/domaci-nasili.png?width=138&height=196" alt="Domácí násilí" title="Domácí násilí" /> </a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/domaci-nasili-1" title="Domácí násilí">Domácí násilí</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/botek-libor" title="Libor Botek">Libor Botek</a>, <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/paprsteinova-lucie" title="Lucie Paprsteinová">Lucie Paprsteinová</a>, <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/navratilova-jirina" title="Jiřina Navrátilová">Jiřina Navrátilová</a><br /> <br /> Domov bývá zpravidla chápán jako místo bezpečí a porozumění, kde jsme milováni a přijímáni takoví, jací jsme. Avšak... Fri, 06 Dec 2019 04:51:00 GMT Překážky na cestě k (dobrému) manželství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2029 Je zřejmé, že lidem, kteří řeší obtíže ve svém manželství, mnoho nepomohou úvahy o tom, co a jak měli dříve dělat lépe. Přesto může být užitečné podívat se i do minulosti a identifikovat případné chyby, které život v manželství nadále ovlivňují. Ne proto, aby se na ně člověk vymlouval nebo někoho obviňoval, ale aby manželé hledali, jak vliv těchto chyb v přítomnosti co nejúčinněji odstranit. Thu, 05 Dec 2019 22:00:00 GMT Mikulášův podraz http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=668 Od dětství mám v oblibě postavu Mikuláše a veškerou tu atmosféru kolem jeho svátku (tedy až na strašení čertem, které jsem vždy pokládal za nefér). Rád vzpomínám na chladné a typicky prosincově tmavé večery, kdy se za zvuku zvonků na pozadí setmělých ulic rojí světlé postavy symbolizující člověka, který dokázal být nezištně dobrý. Tue, 03 Dec 2019 06:00:00 GMT Svatý Mikuláš http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=304 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/svaty-mikulas-2"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/svaty-mikulas-2.png?width=138&height=196" alt="Svatý Mikuláš" title="Svatý Mikuláš" /> </a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/svaty-mikulas-2" title="Svatý Mikuláš">Svatý Mikuláš</a> Sun, 01 Dec 2019 07:17:00 GMT Roráty - kapesní zpěvník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=387 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/roraty-2vyd"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/roraty-2vyd.png?width=138&height=196" alt="Roráty (2.vyd)" title="Roráty (2.vyd)" /></a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/roraty-2vyd" title="Roráty (2.vyd)">Roráty (2.vyd)</a> <br /> Kapesní zpěvník adventních staročeských rorátů obsahuje 23 chorálů a 21 písní. Fri, 29 Nov 2019 17:37:00 GMT Adventní příběh známého norského spisovatele http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=388 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kouzelny-kalendar-3-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/kouzelny-kalendar-3-vydani.png?width=138&height=196" alt="Kouzelný kalendář (3. vydání)" title="Kouzelný kalendář (3. vydání)" /></a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kouzelny-kalendar-3-vydani" title="Kouzelný kalendář (3. vydání)">Kouzelný kalendář (3. vydání)</a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/gaarder-jostein" title="Jostein Gaarder">Jostein Gaarder</a><br /> <p>Adventní příběh známého norského spisovatele ocení čtenáři od 9 do 90 let. Wed, 27 Nov 2019 17:40:00 GMT Co znamená advent? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=386 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/od-adventu-do-adventu"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/od-adventu-do-adventu.png?width=138&height=196" alt="Od adventu do adventu" title="Od adventu do adventu" /></a><br /> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/od-adventu-do-adventu" title="Od adventu do adventu">Od adventu do adventu</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/spinkova-martina" title="Martina Špinková">Martina Špinková</a>, <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/kotas-jan" title="Jan Kotas">Jan Kotas</a><br /> Jaro, léto podzim, zima - střídají se rok co rok. Jak prožíváme různá období roku? Prožíváme je všichni stejně? Jak je prožívají křesťané? Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí? <p>Co znamená advent? Jak dlouho trvá postní doba a jaký má smysl? Proč jsou Velikonoce každý rok jindy?</p> Mon, 25 Nov 2019 17:33:00 GMT Často uváznu v dopravní zácpě, to pak rád pozoruji řidiče http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2036 Přijímejme okolnosti, ve kterých se nacházíte! Apoštol Pavel říká: Jsem zvyklý jíst dobré jídlo zrovna tak jako špatné. Jsem zvyklý snášet zimu i vedro. Jsem zvyklý být přijímaný i nepřijímaný. Jsem zvyklý žít v jakýchkoli podmínkách… To je charakterní muž. Tento přístup svědčí o umění přijímat nesnáze. Sun, 24 Nov 2019 17:54:00 GMT Fatima - poutavě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=383 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/fatima-tajemstvi-tri-pasacku"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/fatima-tajemstvi-tri-pasacku.png?width=138&height=196" alt="Fatima - tajemství tří pasáčků" title="Fatima - tajemství tří pasáčků" /></a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/fatima-tajemstvi-tri-pasacku" title="Fatima - tajemství tří pasáčků">Fatima - tajemství tří pasáčků</a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/ferrero-bruno" title="Bruno Ferrero">Bruno Ferrero</a><br /> Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení. Poutavý text doprovázejí desítky fotografií. Fri, 22 Nov 2019 22:00:00 GMT Stolní kalendář 2020 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=385 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2020-moudre-malickosti"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/kalendar-2020-moudre-malickosti.png?width=138&height=196" alt="Kalendář 2020 - Moudré maličkosti" title="Kalendář 2020 - Moudré maličkosti" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kalendar-2020-moudre-malickosti" title="Kalendář 2020 - Moudré maličkosti">Kalendář 2020 - Moudré maličkosti</a><br /> <br />Tradiční stolní kalendář KNA s občanským i církevním kalendáriem.  Tue, 19 Nov 2019 22:00:00 GMT Santa Claus mě zná jménem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2035 V mladém věku jsem si uvědomil sílu osobního setkání. Když mi byly čtyři roky, věřil jsem na Santa Clause. Nechápal jsem, jak je to možné, že Santa je v bance a další je na rohu ulice a jiný v obchodním domě. Řekli mi, že ti všichni jsou Santovi pomocníci a že pravý Santa je v New Yorku v obchodním domě Altman. Přišel den, kdy jsme s otcem a se sestrou nasedli do vlaku a jeli do města. S otcem jsme šli do jeho kanceláře a potom jsme se setkali s tím pravým Santou. Vypadal přesně tak, jak jsem si ho představoval. Ještě než jsme se k němu přiblížili, podíval se na nás a řekl: „Neale a Rito, pojďte sem.“ Posadil si nás na kolena. Nepamatuji si už nic jiného než to, že jsem přijel domů a řekl: „Mami! Santa věděl, jak se jmenuji!“ O několik let později jsem si uvědomil, že to můj otec předem připravil. <br /> Ale nyní vím o něčem mnohem lepším: všemohoucí Bůh, Stvořitel celého vesmíru, ten, který stvořil hvězdy na obloze a může spočítat každé zrnko prachu v mé matraci, zná mé jméno. Sun, 17 Nov 2019 18:35:00 GMT Adventní kalendář 2019 s čokoládou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=384 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/adventni-kalendar-2019-s-cokoladou"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/adventni-kalendar-2020-s-cokoladou.png?width=138&amp;height=196" alt="Adventn&iacute; kalend&aacute;ř 2019 s čokol&aacute;dou " title="Adventn&iacute; kalend&aacute;ř 2019 s čokol&aacute;dou " /></a><br /> <p><a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/adventni-kalendar-2019-s-cokoladou" title="Adventn&iacute; kalend&aacute;ř 2019 s čokol&aacute;dou ">Adventn&iacute; kalend&aacute;ř 2019 s čokol&aacute;dou</a> Sun, 17 Nov 2019 17:55:00 GMT Příběh české princezny http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2034 Princezna Anežka odešla z královského paláce,<br> aby mohla pomáhat nemocným, chudým a potřebným lidem.<br> Protože poznala, že jí k tomu volal Bůh i její srdce.<br> Tue, 12 Nov 2019 14:35:00 GMT Svatá Anežka - pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=382 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-anezka"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svata-anezka.png?width=138&height=196" alt="Svatá Anežka" title="Svatá Anežka" /> </a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-anezka" title="Svatá Anežka">Svatá Anežka</a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/selucky-oldrich" title="Oldřich Selucký">Oldřich Selucký</a><br /><br /> Okouzlující příběh svaté Anežky České, té nejchudší, ale také nejpodivuhodnější české princezny. První čtení o Svaté Anežce pro školáky a předškoláky, jejich rodiče a prarodiče, napsal a namaloval Oldřich Selucký.<br /> Sun, 10 Nov 2019 16:38:00 GMT Co řekl o smrti před svou smrtí P. Josef Mixa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2033 „ …Jako miliardář bych na smrtelné posteli zjistil, <br /> že je to všechno na „prd“. <br /> Narodil jsem se, abych umřel… <br /> Co je tohle za kravinu? <br /> Tohle dokážeme prolomit jedině skrze Kristovu cestu…“ <br> Přinášíme vám zajímavé myšlenky o smrti z knižního rozhovoru s oblíbeným P. Josefem Mixou, který zemřel 27. října 2019 v Karlových Varech. Mon, 04 Nov 2019 07:47:00 GMT Uvedení do Bible http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=381 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velka-detska-bible"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/velka-detska-bible.png?width=138&height=196" alt="Velká dětská Bible" title="Velká dětská Bible" /> </a><br /><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velka-detska-bible" title="Velká dětská Bible">Velká dětská Bible</a><br /><br /> Velká dětská Bible je určena těm, kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním, ale skutečná Bible je pro ně zatím velkým soustem. Mon, 04 Nov 2019 05:13:00 GMT Emigrace z komunistického Československa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2032 V roce 1950 - po zatčení Felixe Davídka a uzavření starobrněnského kláštera P. Bohuslav Burian pochopil, že musí pryč z téhle země. Zde mu hrozilo jediné: vězení. V dubnu byl navíc zatčen farář ze sousední farnosti v Prušánkách. Věděl, že je jen otázka času, kdy přijde na řadu. I on byl trnem v oku místním funkcionářům KSČ. Chtěli se ho zbavit, byl nežádoucím knězem. Pochopil, že ten, kdo není loajální vůči novým pořádkům, musí být odstraněn. Modlil se a přemýšlel, co dál. Cítil, že Bůh ho volá, a tak se rozhodl. Odejde do emigrace. Sat, 02 Nov 2019 22:00:00 GMT Útěk z pochodu smrti a cesta na Moravu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2031 Bohuslava čekala cesta do koncentračního tábora Sachsenhausen. Na jaře 1945 byli namačkáni do velkých uhelných vagonů, a to vždy po stovce. Bylo to nelidské a kruté. Většina vězňů se již chovala úplně apaticky. Když se vlak dal pohybu, začalo pršet. Každý se snažil si sednout či lehnout. Bohuslav zůstal stát. Sepjal ruce a modlil se. Déšť smáčel jeho vychrtlé tělo. Prosil o milost a o sílu tohle vše vydržet. Prosil za své spoluvězně a odpuštění pro ty, co s nimi takhle jednali. Strastiplná pouť po nacistických lágrech pokračovala dál. Fri, 25 Oct 2019 22:00:00 GMT Do Říma s praktickou příručkou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=379 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/do-rima-se-svatou-anezkou"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/do-rima-se-svatou-anezkou.png?width=138&amp;height=196" alt="Do Ř&iacute;ma se svatou Anežkou" title="Do Ř&iacute;ma se svatou Anežkou" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/do-rima-se-svatou-anezkou" title="Do Ř&iacute;ma se svatou Anežkou">Do Ř&iacute;ma se svatou Anežkou</a> Wed, 23 Oct 2019 22:00:00 GMT sv. Jan Pavel II. (svátek 22.10.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=380 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/misionar-sveta-jan-pavel-ii"><img alt="Mision&aacute;ř světa Jan Pavel II." src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/misionar-sveta-jan-pavel-ii.png?width=138&amp;height=196" title="Mision&aacute;ř světa Jan Pavel II." /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/misionar-sveta-jan-pavel-ii" title="Mision&aacute;ř světa Jan Pavel II.">Mision&aacute;ř světa Jan Pavel II.</a><br> <a href="https://ikarmel.cz/autori/astolfiova-claire" title="Claire Astolfiov&aacute;">Claire Astolfiov&aacute;</a> Tue, 22 Oct 2019 07:12:00 GMT Děkuji Bohu za dobrodiní koncentráku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2030 Když Bohuslav dorazil do Osvětimi, pochopil, že nastal každodenní boj o přežití. V táboře panoval tzv. Eickův táborový řád, pojmenovaný po jeho autorovi, veliteli prvního nacistického tábora u bavorského městečka Dachau. Jeho podstatou byla soustavná terorizace vězňů a snaha o jejich co nejdůkladnější ponížení. Dachau se stalo školou příslušníků SS – organizace, která pod vedením Heinricha Himmlera převzala nad všemi koncentračními tábory správu a podílela se i na šoá. Pro správu táborů byly vyčleněny zvlášť brutální jednotky SS-Totenkopf. Mon, 21 Oct 2019 22:00:00 GMT Svatá země - vidět a zažít http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=378 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-zeme-1"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svata-zeme.png?width=138&amp;height=196" alt="Svat&aacute; země" title="Svat&aacute; země" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svata-zeme-1" title="Svat&aacute; země">Svat&aacute; země</a> Sun, 20 Oct 2019 09:26:00 GMT Diskuze o rodině – mnoho povyku pro nic? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2028 Rodina je prostředím, ve kterém se formují děti, tedy následující generace. Bez přehánění lze říci, že je ve hře kvalita lidské společnosti v následujících desetiletích. Proto je nutné rodiny podporovat. <br> Řekneme-li dnes ve veřejné diskusi slovo „rodina“, nemůžeme už jednoduše předpokládat obecnou nepsanou shodu v tom, co tím myslíme, ale je třeba definovat, z jakého chápání vycházíme. Za rodinu je dnes v naší civilizaci považováno a prohlašováno kde co, ne jen stabilní svazek muže a ženy. Všeobecný konsensus nemůžeme předpokládat ani v běžném hodnocení toho, co je „normální“, „morální“ nebo třeba únosné... Tue, 15 Oct 2019 22:00:00 GMT 13.10.2019 byl svatořečený kardinál John Henry Newman (1801-1890) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=376 <img src="/admin/files/Image/a/newman.png" alt="" /> Sun, 13 Oct 2019 14:04:00 GMT Ve dnech 10. – 11. 10. je polední přestávka 12:00 – 13:00 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=2027 Vážení zákazníci, <br /> ve dnech čt 10. – pá 11. 10. bude v naší prodejně polední přestávka 12:00 – 13:00.<br /> Děkujeme za pochopení<br /> Příjemné dny! <br /> Kolektiv prodejny<br /> Tue, 08 Oct 2019 16:27:00 GMT Ostravští a Opavští zpozorněte: o Karlově mostě s o. Stanislavem Přibylem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=62&fIDCLANKU=2026 Karmelitánské nakladatelství zve na přednášky o. Stanislava Přibyla na téma Karlův most v souvislostech víry a ducha. Uskuteční se celkem na třech místech. V <b>úterý 15. října</b> si můžete povídání o Karlově mostě poslechnout od 16:00 ve farním sále v Kravařích a pak hned od 18:00 v opavské aule Slezské univerzity. O den později ve středu 16. října pak stejná akce proběhne v Ostravě v sále na faře u katedrály od 15:00. Tue, 08 Oct 2019 08:31:00 GMT Kněz, kterému se říkalo pistolník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=374 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/rikali-mu-pistolnik"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/rikali-mu-pistolnik.png?width=138&amp;height=196" alt="Ř&iacute;kali mu Pistoln&iacute;k" title="Ř&iacute;kali mu Pistoln&iacute;k" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/rikali-mu-pistolnik" title="Ř&iacute;kali mu Pistoln&iacute;k">Ř&iacute;kali mu Pistoln&iacute;k</a></p> Sun, 06 Oct 2019 16:51:00 GMT Kněz, který utekl nacistům i komunistům a říkalo se mu pistolník http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2025 P. Bohuslav Burian – brněnský kněz – prožil strhující životní příběh. Proslul tím, že převáděl přes hranice pronásledované, utekl nacistům z pochodu smrti a komunistům z leopoldovské pevnosti. Celý život vzdoroval nenávisti a ukazoval lidem cestu ke svobodě i k Bohu. Neustále zářil vtipem a s neuvěřitelnou energií se věnoval práci s lidmi na okraji společnosti. Sun, 06 Oct 2019 16:47:00 GMT Jak se vyznat v andělech? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=373 <a href="http://ikarmel.cz/produkt/neni-andel-jako-andel"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/neni-andel-jako-andel.png?width=138&amp;height=196" alt="Nen&iacute; anděl jako anděl" title="Nen&iacute; anděl jako anděl" /> </a><br /> <a href="http://ikarmel.cz/produkt/neni-andel-jako-andel" title="Nen&iacute; anděl jako anděl">Nen&iacute; anděl jako anděl</a> Tue, 01 Oct 2019 22:00:00 GMT O Terezii z Lisieux pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=372 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/terezka"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/terezka.png?width=138&amp;height=196" alt="Terezka" title="Terezka" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/terezka" title="Terezka">Terezka</a> Sun, 29 Sep 2019 22:00:00 GMT Hledání stálosti v nestálé době http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=371 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/bud-kde-jsi"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/bud-kde-jsi.png?width=138&amp;height=196" alt="Buď, kde jsi" title="Buď, kde jsi" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/bud-kde-jsi" title="Buď, kde jsi">Buď, kde jsi</a> Sat, 28 Sep 2019 20:22:00 GMT Dotisk úspěšné knížky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=370 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ctvrthodinka-uprimnosti-4vyd"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ctvrthodinka-uprimnosti-4vyd.png?width=138&amp;height=196" alt="Čtvrthodinka upř&iacute;mnosti (4.vyd)" title="Čtvrthodinka upř&iacute;mnosti (4.vyd)" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ctvrthodinka-uprimnosti-4vyd" title="Čtvrthodinka upř&iacute;mnosti (4.vyd)">Čtvrthodinka upř&iacute;mnosti (4.vyd)</a></p> <p><a href="https://www.ikarmel.cz/autori/augustyn-jozef" title="J&oacute;zef Augustyn">J&oacute;zef Augustyn</a> Thu, 26 Sep 2019 15:20:00 GMT Vděčnost (nejen) v manželství přináší velké plody http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2024 Čím v manželství nic neztratíte, ale můžete tím jen získat? Vyjádřit vděčnost a poděkovat i za maličkosti, například za to, že ten druhý nezapomněl koupit zubní pastu, je nesmírně důležité! Vědomé rozhodnutí být ke druhému laskavý a pozorný dovoluje vaší lásce stále růst. Jen pomyslete na ty desítky každodenně prokazovaných malých pozorností, na tyto zázraky života ve dvou, které tak často podceňujeme. Květinám v zahradě vašeho páru poskytují každodenní závlahu především ony. Tue, 24 Sep 2019 22:00:00 GMT Pro děti o modlitbě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=369 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/skola-modlitby-pro-male-mysky"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/skola-modlitby-pro-male-mysky.png?width=138&amp;height=196" alt="&Scaron;kola modlitby pro mal&eacute; my&scaron;ky" title="&Scaron;kola modlitby pro mal&eacute; my&scaron;ky" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/skola-modlitby-pro-male-mysky" title="&Scaron;kola modlitby pro mal&eacute; my&scaron;ky">&Scaron;kola modlitby pro mal&eacute; my&scaron;ky</a> Sun, 22 Sep 2019 15:15:00 GMT Jedinečný nápad! Duchovní cvičení na kartičkách http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=368 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mala-duchovni-cviceni"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mala-duchovni-cviceni.png?width=138&height=196" alt="Malá duchovní cvičení" title="Malá duchovní cvičení" /></a><br /> Wed, 18 Sep 2019 20:21:00 GMT Svěží životopis svatého Pia z Pietrelciny http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=367 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/otec-pio-2vyd"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/otec-pio-2-vydani.png?width=138&amp;height=196" alt="Otec Pio (2.vyd)" title="Otec Pio (2.vyd)" /></a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/otec-pio-2vyd" title="Otec Pio (2.vyd)">Otec Pio<br /> </a> Sun, 15 Sep 2019 13:52:00 GMT Být zamilovaný a milovat není totéž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2022 Zamilovanost, to jsou nové, silné emoce, jiskření a vzájemná chemie, ale milovat, to je vědomá volba, která ze zamilovanosti vyplývá a vede nás k rozhodnutí, že „právě s tebou toužím prožít celý život“. Na počátku vztahu, existuje jen romantika. Časem se však začnou objevovat drobné rozmíšky a konflikty. Opravdu je s láskou konec? Možná to nechceme přiznat ani sami sobě, ale už si nejsme tak blízko jako dřív. Začínáme si uvědomovat, že ten druhý se od nás vlastně hodně liší! Sat, 07 Sep 2019 17:28:00 GMT Žádné manželství není procházka růžovým sadem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=366 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/o-nesnazich-v-manzelstvi"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/o-nesnazich-v-manzelstvi.png?width=138&amp;height=196" alt="O nesn&aacute;z&iacute;ch v manželstv&iacute;" title="O nesn&aacute;z&iacute;ch v manželstv&iacute;" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/o-nesnazich-v-manzelstvi" title="O nesn&aacute;z&iacute;ch v manželstv&iacute;">O nesn&aacute;z&iacute;ch v manželstv&iacute;</a> Sat, 07 Sep 2019 17:23:00 GMT Výstava Procházka Vysočinou, září - říjen 2019 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=2021 Srdečně zveme na výstavu Procházka Vysočinou s Lidmilou Annou Dohnalovou, září - říjen 2019 v prodejně KNA v Praze 6 Dejvicích Thu, 05 Sep 2019 19:04:00 GMT Poutavý život Františka Radkovského http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=365 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/v-bozi-rezii"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/v-bozi-rezii.png?width=138&amp;height=196" alt="V Bož&iacute; režii" title="V Bož&iacute; režii" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/v-bozi-rezii" title="V Bož&iacute; režii">V Bož&iacute; režii</a> Sun, 01 Sep 2019 17:20:00 GMT Církev (sražená) na kolena http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2020 Noviny The Sunday Telegraph zveřejnily 9. února 1997 celostránkový článek s titulkem „Církev na kolenou“. Jeho obsahem byla chmurná zpráva o poklesu počtu účastníků bohoslužeb a podobně. Když jsem text uviděl, okamžitě mě napadlo: „To přece není problém, to je řešení: církev na kolenou!“ Thu, 29 Aug 2019 19:18:00 GMT Nemodlit se jen tehdy, když se dostaneme do potíží… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2019 Jednou z definujících charakteristik církve je ve Skutcích apoštolů odkázanost na modlitbu: v celé knize o tom najdeme šestadvacet přímých zmínek. Je zřejmé, že prvotní církev byla modlitbou zaujatá. Thu, 22 Aug 2019 15:56:00 GMT Osvobozování od zlých duchů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=363 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pet-klicu-modlitby-za-osvobozeni"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pet-klicu-modlitby-za-osvobozeni.png?width=138&amp;height=196" alt="Pět kl&iacute;čů modlitby za osvobozen&iacute;" title="Pět kl&iacute;čů modlitby za osvobozen&iacute;" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pet-klicu-modlitby-za-osvobozeni" title="Pět kl&iacute;čů modlitby za osvobozen&iacute;">Pět kl&iacute;čů modlitby za osvobozen&iacute;</a> Wed, 21 Aug 2019 20:02:00 GMT Komunikační šum mi přiřknul sedm dětí (P. Elias Vella) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2013 Antoinetta byla dívka ze Sicílie a moc si přála jet do Spojených států pracovat jako tlumočnice. V jejím úmyslu jsem ji nepodporoval, spíš jsem jí říkával: „Myslíš, že je v Americe ráj?“ Jednoho dne jsme se modlili za její budoucnost a otevřeli Bibli v naději, že Pán vnese do celé záležitosti světlo. Úryvek, na který nám padl zrak, byl o ztroskotání sv. Pavla na Maltě. Antoinetta hned zareagovala: „Nechci jet na Maltu, ale do Ameriky.“ Stále o tom snila, až se nakonec rozhodla kontaktovat americké velvyslanectví v Římě a zjistit, zda by jí nemohli pomoci. Odpověď ji překvapila. Americký velvyslanec na Maltě, jistý pan Paolino, je prý sicilského původu – a on a jeho manželka hledají opatrovnici pro své dvě děti. Antoinetta nabídku přijala a… nakonec se ocitla na Maltě. Ale... Thu, 15 Aug 2019 22:00:00 GMT 12. – 18.8. 2019 je knihkupectví zavřeno – dovolená http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=2017 Vážení zákazníci,<br /><br /> v termínu po 12.8. – pá 18.8. 2019 je naše knihkupectví zavřeno – čerpáme dovolenou. <br /><br /> Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné léto!<br /><br /> Kolektiv prodejny v Kolejní ul. Sat, 10 Aug 2019 14:31:00 GMT Neodpuštění blokuje náš (nejen duchovní) život http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2018 Aby byla modlitba účinná, neobejde se bez pokání. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, vložil do modlitby také tato slova: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). A bezprostředně po skončení modlitby pokračoval těmito slovy: „Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky“ (v. 14–15). Sat, 10 Aug 2019 06:29:00 GMT Dopis papeže Františka mladým lidem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=362 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/christus-vivit-kristus-zije"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/christus-vivit-kristus-zije.png?width=138&height=196" alt="Christus vivit - Kristus žije" title="Christus vivit - Kristus žije" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/christus-vivit-kristus-zije" title="Christus vivit - Kristus žije">Christus vivit - Kristus žije</a> Wed, 07 Aug 2019 19:59:00 GMT S mladými o osobním růstu a lásce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=361 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/milovat-doopravdy"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/milovat-doopravdy.png?width=138&amp;height=196" alt="Milovat doopravdy" title="Milovat doopravdy" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/milovat-doopravdy" title="Milovat doopravdy">Milovat doopravdy</a> Thu, 01 Aug 2019 19:55:00 GMT Když jsem křtil v Jordánu, ryby mi nedaly pokoj http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2012 Svatá země mě vždy fascinovala. Mnohokrát jsem vedl skupinu poutníků na místa, kde žil náš Pána Ježíš Kristus, a vždycky jsem se snažil, aby měli z konkrétního místa opravdový zážitek. Ke zvlášť silným zážitkům patří hodinová adorace potmě u getsemanské skály v prázdné bazilice Národů, uzavřené pro ostatní poutníky. Wed, 31 Jul 2019 22:00:00 GMT Román (nejen) pro mladé čtenáře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=360 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/max-vyprojektovany-kluk-z-predmesti"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/max.png?width=138&amp;height=196" alt="Max, vyprojektovan&yacute; kluk z předměst&iacute;" title="Max, vyprojektovan&yacute; kluk z předměst&iacute;" /> </a><br /><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/max-vyprojektovany-kluk-z-predmesti" title="Max, vyprojektovan&yacute; kluk z předměst&iacute;">Max, vyprojektovan&yacute; kluk z předměst&iacute;</a> Wed, 17 Jul 2019 08:04:00 GMT Modlitba je sice možná dobrý nápad, ale… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2016 Tak asi jako každý jiný křesťan, kterého znám, jsem si i já vždycky myslel, že modlitba je sice možná dobrý nápad, ale docela dlouho mi trvalo, než jsem pochopil, jak moc toho na ní závisí. Podobně jako vzduch, který dýcháme, ji dlouho pokládáme za samozřejmost, ale její účinky se projevují v každé oblasti našeho života. Fri, 05 Jul 2019 22:00:00 GMT YOUCAT na každý den http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=359 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/youcat-na-kazdy-den"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/youcat-na-kazdy-den.png?width=138&height=196" alt="YOUCAT na každý den" title="YOUCAT na každý den" /></a><br /> Inspirace na každý den v roce Tue, 02 Jul 2019 13:51:00 GMT Jsme jako diamanty, které se vzájemně obrušují http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2011 Když jsem byl administrátorem farnosti sv. Pavla na Maltě, měl jsem ve zvyku brát své farníky služební cesty do zahraničí. Bylo to v červnu 1986, doprovázel jsem tehdy šestnáct osob na setkání s charismatickým společenstvím v Holandsku. Setkání se mělo konat v Rixtonu, na hradě Croyanne. Sun, 23 Jun 2019 22:00:00 GMT Manželství - dobrodružství ve dvou. Kniha hrou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=358 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/manzelstvi-dobrodruzstvi-ve-dvou"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/manzelstvi-dobrodruzstvi-ve-dvou.png?width=138&height=196" alt="Manželství: dobrodružství ve dvou" title="Manželství: dobrodružství ve dvou" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/manzelstvi-dobrodruzstvi-ve-dvou" title="Manželství: dobrodružství ve dvou">Manželství: dobrodružství ve dvou</a> Sun, 16 Jun 2019 13:54:00 GMT Srdečně zveme na výstavu obrazů a loutek Hany B. Novákové http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=2009 červen - srpen 8:30 - 16:00 Tue, 11 Jun 2019 20:10:00 GMT Jak oživit farnost? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=357 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/cirkev-na-kolenou"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/cirkev-na-kolenou.png?width=138&height=196" alt="Církev na kolenou" title="Církev na kolenou" /> <br> Církev na kolenou</a> Sun, 09 Jun 2019 14:01:00 GMT Blíží se Letnice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=356 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani.png?width=138&amp;height=196" alt="Ve &scaron;kole Ducha Svat&eacute;ho (3. vyd&aacute;n&iacute;)" title="Ve &scaron;kole Ducha Svat&eacute;ho (3. vyd&aacute;n&iacute;)" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ve-skole-ducha-svateho-3-vydani" title="Ve &scaron;kole Ducha Svat&eacute;ho (3. vyd&aacute;n&iacute;)">Ve &scaron;kole Ducha Svat&eacute;ho (3. vyd&aacute;n&iacute;)</a> Sun, 02 Jun 2019 14:48:00 GMT Svatodušní novéna http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=355 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svatodusni-novena-3-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/svatodusni-novena-2vyd.png?width=138&amp;height=196" alt="Svatodu&scaron;n&iacute; nov&eacute;na (3. vyd&aacute;n&iacute;)" title="Svatodu&scaron;n&iacute; nov&eacute;na (3. vyd&aacute;n&iacute;)" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/svatodusni-novena-3-vydani" title="Svatodu&scaron;n&iacute; nov&eacute;na (3. vyd&aacute;n&iacute;)">Svatodu&scaron;n&iacute; nov&eacute;na</a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/kodet-vojtech" title="Vojtěch Kodet">Vojtěch Kodet</a> Thu, 30 May 2019 17:33:00 GMT Pavel VI. vedl církev v obtížné době plné proměn http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=354 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/papez-pavel-vi-clovek-dialogu"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/papez-pavel-vi-clovek-dialogu.png?width=138&amp;height=196" alt="Papež Pavel VI., člověk dialogu" title="Papež Pavel VI., člověk dialogu" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/papez-pavel-vi-clovek-dialogu" title="Papež Pavel VI., člověk dialogu">Papež Pavel VI., člověk dialogu</a> Mon, 27 May 2019 19:37:00 GMT Každý křesťan je hlava mazaná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2007 Předání Ducha Božího ve Starém Zákoně vyjadřovalo gesto pomazání olejem na hlavě. Olejem byli pomazáváni ti, kdo měli sloužit lidu nikoli ze svých sil, ale z moci Boží: králové, kněží a proroci. Slovo Mesiáš neboli Kristus znamená pomazaný. Křesťané, to znamená „Kristovci“, jsou tedy ti pomazaní. Nejen král z pohádek je „hlava mazaná“ – je to každý křesťan. Biřmování se proto udílí vzkládáním rukou a současně pomazáním posvěceným olejem na čele. Mon, 27 May 2019 19:28:00 GMT Dárková sada YOUCAT k prvnímu svatému přijímání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=352 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/darkova-sada-youcat-k-prvnimu-svatemu-prijimani"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/darkovy-box-youcat-pro-deti.png?width=138&amp;height=196" alt="D&aacute;rkov&aacute; sada YOUCAT k prvn&iacute;mu svat&eacute;mu přij&iacute;m&aacute;n&iacute; " title="D&aacute;rkov&aacute; sada YOUCAT k prvn&iacute;mu svat&eacute;mu přij&iacute;m&aacute;n&iacute; " /></a> Sun, 19 May 2019 15:05:00 GMT Modlitba pro chvíle radosti i bolesti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=353 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velebi-ma-duse-hospodina"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/velebi-ma-duse-hospodina.png?width=138&height=196" alt="Velebí má duše Hospodina" title="Velebí má duše Hospodina" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velebi-ma-duse-hospodina" title="Velebí má duše Hospodina">Velebí má duše Hospodina</a> Wed, 15 May 2019 07:09:00 GMT Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1842 Zastavme se a zaposlouchejme se <br> do toho, co říká naše vlastní srdce. <br><br> Dotkneme se tak mnoha bolestí. <br> Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu. <br> Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti. Mon, 13 May 2019 22:00:00 GMT Zemřel Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=351 Ve věku 90 let zemřel 7.5.2019 Jean Vanier. Celý svůj život věnoval přinášení naděje trpícím lidem: „Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní – říkal. - Pokud se staneš mužem a ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.“ Tue, 07 May 2019 11:46:00 GMT Nejsi anonym ctrl+C, ctrl+V http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2003 Význam křtu jasně vysvítá z jeho slavení. Nejprve je v obřadu přivítání kladena otázka po jménu kandidáta, protože jméno nám sděluje totožnost člověka. Když se představujeme, řekneme nejprve svoje jméno, abychom vyšli z anonymity. Anonym je ten, kdo nemá jméno. Beze jména zůstáváme neznámí a nemáme práva ani povinnosti. Bůh dává každému jméno, poněvadž nás má rád jednotlivě, v konkrétnosti našich životů. Mon, 06 May 2019 22:00:00 GMT Jak žít svou víru v chaotickém světě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=349 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby.png?width=138&height=196" alt="Po proudu plavou jenom chcíplé ryby" title="Po proudu plavou jenom chcíplé ryby" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/po-proudu-plavou-jenom-chciple-ryby" title="Po proudu plavou jenom chcíplé ryby">Po proudu plavou jenom chcíplé ryby</a><br /> Robert Dojčár, Pavel Bajer Tue, 30 Apr 2019 19:06:00 GMT Měl jsem výhodu, že jsem nejdříve poznal církev jako živé společenství a až teprve poté jako instituci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2002 Měl jsem výhodu, že jsem poznal církev od počátku jako živé společenství, jako rodinu a teprve poté jako instituci. V opačném pořadí by to asi u mě neklaplo. Jednou se mě jeden kamarád zeptal, jestli chodím do kostela. Odpověděl jsem mu , že ne. Ale hned jsem dostal chuť to vyzkoušet, nikdo mě nemusel přemlouvat. Vzpomínám, jak jsem se v neděli ráno oblékl a u snídaně doma prohlásil, že se chystám na mši. Rodiče neřekli nic, babičku z toho málem omylo. Ale ustál jsem to. Ten den jsem se poprvé před vlastní rodinou přihlásil ke své víře. Tue, 30 Apr 2019 18:59:00 GMT Společnost se rozpadá, pokud v ní každý nedostane své místo u stolu… (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=2001 Na jídle je důležité to, že má společenský ráz. Člověk zpravidla sdílí jídlo s ostatními, usedá s nimi společně k jednomu stolu, a to i v přeneseném smyslu: učí se přitom poznávat vlastnosti svého protějšku a vážit si jich. Jedině tímto způsobem lze odvrátit hrozivé „stíny společnosti ocitající se ve stále větším rozkladu“. Společnost se nutně rozpadá, pokud v ní každý „nedostane své místo u stolu“. Toto (budoucí papež) František zcela jasně prohlásil v květnu 1999. Stál tehdy přesně rok v čele arcidiecéze Buenos Aires a byl si vědom znepokojivých signálů v argentinské ekonomice, která se ocitla před zhroucením. Dávno předtím, než začala strmě stoupat míra chudoby, uvědomoval si tento otec předměstí (padre barrios), že se lidé ocitají ve stále větší existenční tísni, protože ceny potravin vylétly vzhůru přímo závratnou rychlostí. Wed, 24 Apr 2019 18:00:00 GMT U stolu s papežem Františkem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=348 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/u-stolu-s-papezem-frantiskem"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/u-stolu-s-papezem-frantiskem.png?width=138&amp;height=196" alt="U stolu s papežem Franti&scaron;kem" title="U stolu s papežem Franti&scaron;kem" /></a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/u-stolu-s-papezem-frantiskem" title="U stolu s papežem Franti&scaron;kem">U stolu s papežem Franti&scaron;kem</a> Wed, 24 Apr 2019 17:53:00 GMT Biblické příběhy hrou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=347 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velikonoce"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/velikonoce.png?width=138&height=196" alt="Velikonoce" title="Velikonoce" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/velikonoce" title="Velikonoce">Velikonoce</a> Sun, 14 Apr 2019 15:37:00 GMT Promluvy na Velký pátek http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=346 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ukrizovany-kristus"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ukrizovany-kristus.png?width=138&amp;height=196" alt="Ukřižovan&yacute; Kristus" title="Ukřižovan&yacute; Kristus" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ukrizovany-kristus" title="Ukřižovan&yacute; Kristus">Ukřižovan&yacute; Kristus</a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/cantalamessa-raniero" title="Raniero Cantalamessa">Raniero Cantalamessa</a> Sun, 14 Apr 2019 15:33:00 GMT Milý Jidáši http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=345 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mily-jidasi"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mily-jidasi.png?width=138&amp;height=196" alt="Mil&yacute; Jid&aacute;&scaron;i" title="Mil&yacute; Jid&aacute;&scaron;i" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mily-jidasi" title="Mil&yacute; Jid&aacute;&scaron;i">Mil&yacute; Jid&aacute;&scaron;i</a> Dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu Sat, 06 Apr 2019 08:53:00 GMT Církev kroužící jen kolem sebe http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1997 Kroužení církve kolem sebe samé je závažný problém. Církev v ten moment přestává oslavovat Krista, ale usiluje o oslavu sebe sama. Když církev tomuto zlu podléhá, stává se z ní církev světská, která žije v sobě, ze sebe, pro sebe. Tue, 02 Apr 2019 22:00:00 GMT Čtyři fáze setkávání s Ježíšem: hasič, učitel, přítel... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1996 S Ježíšem se můžeme setkat různým způsobem, ale rád bych vám ukázal čtyři stupně nebo čtyři různé způsoby či dimenze tohoto setkání. Formuluji to takto jen pro větší srozumitelnost. Nemám v úmyslu rozdělovat lidi do různých kategorií, jako kdyby byl jeden člověk na prvním stupni a další na druhém… Tyto stupně nebo různé dimenze se často navzájem prolínají, ale měli bychom si je pro lepší pochopení zapamatovat. Fri, 29 Mar 2019 13:10:00 GMT Sedm kajících žalmů s komentářem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=344 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pane-smiluj-se-a-obnov-nas"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pane-smiluj-se-a-obnov-nas.png?width=138&amp;height=196" alt="Pane, smiluj se a obnov n&aacute;s" title="Pane, smiluj se a obnov n&aacute;s" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pane-smiluj-se-a-obnov-nas" title="Pane, smiluj se">Pane, smiluj se a obnov n&aacute;s</a> Thu, 21 Mar 2019 20:06:00 GMT Svatý Josef na Karlově mostě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1994 Víte, jak vznikly české tvary Pepa, Pepík či Pepek? A víte, že jednou z mnoha soch na Karlově mostě v Praze je socha svatého Josefa? A víte, že původní socha sv. Josefa byla dílem Jana Brokoffa z roku 1706, její donátorkou byla Terezie Příchovská z Příchovic? Tato socha však byla zničena střelbou za revolučních dnů v roce 1848. Současná socha proto pochází až z roku 1854. V textu se samozřejmě dozvíte, kdo to byl svatý Josef. Sun, 17 Mar 2019 23:00:00 GMT Křížová cesta pro věřící i nevěřící http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=343 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/krizova-cesta-pro-verici-i-neverici"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/krizova-cesta-pro-verici-i-neverici.png?width=138&amp;height=196" alt="Kř&iacute;žov&aacute; cesta pro věř&iacute;c&iacute; i nevěř&iacute;c&iacute;" title="Kř&iacute;žov&aacute; cesta pro věř&iacute;c&iacute; i nevěř&iacute;c&iacute;" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/krizova-cesta-pro-verici-i-neverici" title="Kř&iacute;žov&aacute; cesta pro věř&iacute;c&iacute; i nevěř&iacute;c&iacute;">Kř&iacute;žov&aacute; cesta pro věř&iacute;c&iacute; i nevěř&iacute;c&iacute;</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/radcliffe-timothy" title="Timothy Radcliffe">Timothy Radcliffe</a> Thu, 14 Mar 2019 20:00:00 GMT Přeplněný autobus, rozlité mléko a děti, které dělají binec... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1993 Denně přicházejí situace vyžadující naši <br /> <br />t <br />r <br />p <br />ě <br />l <br />i <br />v <br />o <br />s <br />t<br /><br /> Wed, 13 Mar 2019 22:00:00 GMT Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít - je to Bůh http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1992 Někdo zvoní u dveří - rychle, běžme mu otevřít; <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Někdo chce nějakou informaci — poskytněme mu ji, <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Je čas zasednout ke stolu — pojďme, <br /> je to Bůh, který přichází s láskou. <br /> Odhodlání konat jen "velké věci" může způsobit, <br /> že přehlédneme ty malé.<br /> Fri, 08 Mar 2019 15:17:00 GMT Výstava pastelů Oldřicha Seluckého http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1991 Srdečně zveme na výstavu pastelů Oldřicha Seluckého. Tue, 05 Mar 2019 19:51:00 GMT Karlův most http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=342 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/karluv-most"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/karluv-most.png?width=138&amp;height=196" alt="Karlův most" title="Karlův most" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/karluv-most" title="Karlův most">Karlův most</a><br /> Stanislav Přibyl Mon, 04 Mar 2019 16:28:00 GMT Ilustrovaný velikonoční příběh http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=341 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/velikonocni-pribeh-2vyd"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/velikonocni-pribeh-2vyd.png?width=138&amp;height=196" alt="Velikonočn&iacute; př&iacute;běh (2.vyd)" title="Velikonočn&iacute; př&iacute;běh (2.vyd)" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/velikonocni-pribeh-2vyd" title="Velikonočn&iacute; př&iacute;běh (2.vyd)">Velikonočn&iacute; př&iacute;běh (2.vyd)</a><br /> Anselm Gr&uuml;n, Giuliano Ferri Sat, 23 Feb 2019 16:13:00 GMT Strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který nebrání zlu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1990 Je to strašné pokušení proti víře v dobrého Boha, který, přestože je Všemohoucí, nebrání zlu svázanému s lidskou svobodou. Prožíváme dny v bolesti a námaze: docházíme za zraněnými do nemocnic, doprovázíme umírající, pohřbíváme a navštěvujeme poničené domy i rodiny bez střechy nad hlavou. Fri, 15 Feb 2019 17:49:00 GMT Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem nepočítá? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=340 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/clovek-mezi-virou-a-ateismem"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/clovek-mezi-virou-a-ateismem.png?width=138&amp;height=196" alt="Člověk mezi v&iacute;rou a ateismem" title="Člověk mezi v&iacute;rou a ateismem" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/clovek-mezi-virou-a-ateismem" title="Člověk mezi v&iacute;rou a ateismem">Člověk mezi v&iacute;rou a ateismem</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/delbrelova-madeleine" title="Madeleine Delbrelov&aacute;">Madeleine Delbrelov&aacute;</a> Sat, 09 Feb 2019 14:48:00 GMT Co s hypotékou v období války?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1989 Už nějakou dobu vnímáme v katolické farnosti sv. Františka v Aleppu náznaky nového a strašného problému (vedle nekonečné řady těch dosavadních). Některé banky, které mají po pěti letech války potíže, začaly procházet seznamy dlužníků. Je to dlouhý seznam rodin, které si vzaly půjčku a jako záruku daly vlastní dům. Od té chvíle nemáme klid. Jako první věc jsme se snažili zjistit identitu rodin, kterých se problém týká. Zjistili jsme, že seznam je velmi dlouhý. Stovky a stovky rodin, z nichž čtyři sta padesát pět jsou křesťanské rodiny všech možných vyznání, které ve městě žijí. Sat, 09 Feb 2019 14:44:00 GMT Rozkoly se nevyhýbají ani místu smíření http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1987 Mnohokrát jsem si říkal, že to tu v Neratově budujeme jako poutní místo smíření, takže by tu měl být cítit pokoj. Ono se to ale vždy nedaří. Život víry ale není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě. Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích, které svět a život přináší. Sun, 03 Feb 2019 08:43:00 GMT Drama každodennosti ve válce sužovaném Aleppu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1986 V těchto dnech máme elektřinu jen půlhodinu denně. Minulý týden jsme byli celkem devět dní bez vody. Od čtvrtého dne vždy zapínáme velký elektrický generátor, čerpáme vodu z naší klášterní studny a otevíráme bránu lidem, kteří vzápětí přicházejí s kbelíky a odnášejí si vodu domů. Být bez vody znamená nemít ji ani k jídlu. Člověkem otřese to, když vidí staré lidi, kteří nikoho nemají, a někdy i děti, jak nosí kbelíky a těžké nádoby, často s pomocí mladých žen i mužů – všichni stojí frontu na pár litrů vody. Mon, 28 Jan 2019 22:00:00 GMT Příroda je sice nádherná, ale je také lhostejná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1985 Říkají mi, abych uvažovala o přírodě, chci-li porozumět Bohu. To je pro mě problematické. Písmo mi říká, že stvoření je jedním ze způsobů, jak se nám odhaluje Boží podstata. Pokud jde o sílu a krásu, pak mohu přijmout přírodu jako výraz a odhalení Boha. Ale co si mám počít třeba s parazitováním nebo se smrtí? Nevím, co se mám o Bohu naučit z přírody, nebo jaký přesně vztah mám zaujmout ke stvoření. Zoufale se snažíme omezit přírodu na fotografie, které si můžeme nastavit jako spořič obrazovky, a Boha na plyšového medvídka. Nespoutanost přírody ani Boha nám to však nedovolí. Wed, 16 Jan 2019 17:37:00 GMT Setkávat se s Bohem ve všedním dni http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=339 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/stavnata-chut-vsednosti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/stavnata-chut-vsednosti.png?width=138&height=196" alt="Šťavnatá chuť všednosti" title="Šťavnatá chuť všednosti" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/stavnata-chut-vsednosti" title="Šťavnatá chuť všednosti">Šťavnatá chuť všednosti</a> Wed, 16 Jan 2019 17:35:00 GMT Katolický katechismus pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=338 <a href="https://ikarmel.cz/produkt/youcat-pro-deti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/youcat-pro-deti.png?width=138&height=196" alt="YOUCAT pro děti" title="YOUCAT pro děti" /> </a><br /> <a href="https://ikarmel.cz/produkt/youcat-pro-deti" title="YOUCAT pro děti">YOUCAT pro děti</a><br /> Sun, 06 Jan 2019 14:51:00 GMT Jaké máme priority? Co má být na prvním místě? Často nevíme http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1983 My lidé si ve svých životech často stanovujeme priority. <br /> A někdy jsme zmatení: Co má být na prvním místě? <br /> Často nevíme. Proč? Protože si musíme vybrat mezi dvěma dobrými věcmi! <br /> Kdybychom se měli rozhodnout mezi něčím dobrým a zlým, <br /> nebylo by to tak obtížné.<br /> Sun, 06 Jan 2019 14:44:00 GMT Dopisy z pekla syrské války http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=336 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mezi-peklem-a-nadeji"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mezi-peklem-a-nadeji.png?width=138&height=196" alt="Mezi peklem a nadějí" title="Mezi peklem a nadějí" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mezi-peklem-a-nadeji" title="Mezi peklem a nadějí">Mezi peklem a nadějí</a><br>Ibrahim Alsabagh Tue, 01 Jan 2019 09:12:00 GMT Obavy z budoucnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1981 Jedním ze základních problémů <br /> současného západního člověka je nedostatek jistoty. <br /> Vložíme-li ale svou jistotu do Ježíše a přilneme-li k němu, <br /> povede nás to ke skutečné radosti. <br /> Naše srdce nebude poloprázdné, <br /> nebudeme se celý život honit za přeludem.<br /> Sat, 29 Dec 2018 20:37:00 GMT Koledy v praktickém vydání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=335 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zpivani-u-jeslicek"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zpivani-u-jeslicek.png?width=138&height=196" alt="Zpívání u jesliček" title="Zpívání u jesliček" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zpivani-u-jeslicek" title="Zpívání u jesliček">Zpívání u jesliček - praktický zpěvník koled</a> z Čech, Moravy a Slezska. Obsahuje známé i méně známé vánoční melodie a texty. Sat, 15 Dec 2018 18:47:00 GMT Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=334 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ruku-v-ruce-s-jezisem"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/ruku-v-ruce-s-jezisem.png?width=138&height=196" alt="Ruku v ruce s Ježíšem" title="Ruku v ruce s Ježíšem" /> </a><br /> Elias Vella, <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/ruku-v-ruce-s-jezisem" target="_blank">Ruku v ruce s Ježíšem</a> Sat, 15 Dec 2018 18:36:00 GMT Poznávat Boha srdcem neznamená být sentimentální http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1980 Maria a Josef se museli vydat na cestu do Betléma, <br /> protože císař nařídil sčítání lidu. <br /> Jelikož cesta byla dlouhá a nelehká, <br /> Josef si obstaral oslíka...<br /> Vyprávění o tom, <br /> že Bůh se nedá vtěsnat <br /> do malé škatulky, kterou je náš rozum.<br /> Sat, 15 Dec 2018 18:23:00 GMT Příběh Neratova - od rozbořeného kostela po pivovar - veřejná beseda http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=333 <img src="https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q82/s526x296/44568859_10155827283001245_5793223730486312960_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=46e13bc806b47078dcb43347109e88f8&oe=5C8EC259" alt="Neratov" width="150" height="84" /><br /> Besedy se zúčastní farář Mons. Josef Suchár, ředitelka Základní školy speciální Broňa Havlíková a manažer spolku Neratov Antonín Nekvinda. <br /> Čtvrtek 13. prosinec 2018 v 17:00 až 20:00 <br /> Knihovna Václava Havla<br /> Ostrovní 13, 110 00 Praha Wed, 12 Dec 2018 13:38:00 GMT Na co farář potřebuje bagr? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1979 Stárnu, bolí mě klouby a už toho fyzicky tolik nezvládnu. Když chvíli dělám s lopatou nebo krumpáčem, tak mám pak problém zvednout ruku. Přesto chci být stále tvůrčí silou v tom, co tady děláme. A má to i evangelizační rovinu – farář je někdo, který něco dělá a pomáhá. Mnozí lidé nerozumí tomu, co dělám v kostele. Ale práci s bagrem rozumí. Je to i téma, přes které se ke mně dostávají lidé, kteří by jinak za knězem nepřišli. Můžu pro ně být najednou srozumitelnější. Tue, 04 Dec 2018 22:00:00 GMT Příběh Neratova http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=332 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zazrak-v-neratove"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zazrak-v-neratove.png?width=138&amp;height=196" alt="Z&aacute;zrak v Neratově" title="Z&aacute;zrak v Neratově" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zazrak-v-neratove" title="Z&aacute;zrak v Neratově">Z&aacute;zrak v Neratově</a> Sat, 01 Dec 2018 15:22:00 GMT Kněz, který si nešel pro slovo daleko http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=331 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/nejsilnejsi-zbran-1"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/nejsilnejsi-zbran-1.png?width=138&height=196" alt="Nejsilnější zbraň" title="Nejsilnější zbraň" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/nejsilnejsi-zbran-1" title="Nejsilnější zbraň">Nejsilnější zbraň</a> Sun, 18 Nov 2018 14:30:00 GMT Pane Bůh, tady Anna (2. vydání) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=330 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pane-buh-tady-anna-2-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pane-buh-tady-anna-2-vydani.png?width=138&height=196" alt="Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)" title="Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pane-buh-tady-anna-2-vydani" title="Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)">Pane Bůh, tady Anna (2. vydání)</a> Sun, 11 Nov 2018 15:17:00 GMT Poslouchej jen jednoho velitele http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1978 100 let <br /> od konce<br /> 1. světové války<br /> Když jsem rukoval na vojnu, přišel jsem k panu řídícímu. Byl nejvyšší autorita obce. Řekl mi: „Víš, nikdy nezapomeň, že nepřátelé nejsou ti, co jsou za ně označováni. Jediným nepřítelem každého vojáka je válka. A kdo na to zapomene, toho může nepřítel snadno zničit. Hrdina není ten, kdo zabíjí, ale ten, kdo zachraňuje. Sat, 10 Nov 2018 17:10:00 GMT Jak si mám udržet víru v milujícího Boha tváří v tvář zlu? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1976 Máma začala pochodovat po místnosti. Měla vztek. Chovala se jako lvice, když zjistí, že jedno z jejích mláďat bylo ponecháno napospas smrti, a ona teď musí přijít na to, kdo za to může. <br /> Jak tak rázovala po místnosti, začala nahlas klást otázky:<br /> „Jak to mohl Bůh Tracey udělat?“<br /> „Jak nám to Bůh mohl udělat?“<br /> „Co ještě po mně v tomhle životě Bůh chce? Po tom všem?“<br /> A pak položila tu nejnepříjemnější otázku ze všech: „A kde k čertu Bůh vůbec je?“ Tue, 30 Oct 2018 22:00:00 GMT Kde je k čertu Bůh? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=329 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/kde-je-k-certu-buh"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/kde-je-k-certu-buh.png?width=138&height=196" alt="Kde je k čertu Bůh?" title="Kde je k čertu Bůh?" /> </a> Sat, 27 Oct 2018 13:43:00 GMT Předat mladým lidem především ustrašenost a zajištěnost? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1975 Mnozí lidé zůstávají na vyšlapané stezce, později toho ale litují. Neodvažují vydat se novou cestou. Raději zůstávají na vyšlapané stezce, mají zkrátka strach vybočit ze zajetých kolejí. Vždyť by je přece mohlo potkat něco, co by je přinutilo opustit staré návyky a začít něco nového. Později si často stěžují, že nikdy nedosáhli svého životního vrcholu a neužili si krásné vyhlídky. Mon, 22 Oct 2018 22:00:00 GMT ´Horší´ sestra od Terezie z Lisieux. Proč se o ní zajmat? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1974 Proč se zabývat životem Leonie Martinové, tělesně i intelektuálně méně obdařené než její sestry? Proč se zabývat „těžko zvladatelném dítětem“, které působilo svým nejbližším tolik trápení? Zabývat se nejméně nadanou Tereziinou sestrou Leonií Martinovou může leckomu připadat zvláštní. Její současníci říkávali o této třetí z pěti dcer Martinových z Lisieux, že je to takové „ošklivé kačátko“, a tak se nám často jeví i dnes. Boj této ženy, která musela ovládnout svou obtížnou, nepoddajnou povahu, však může být povzbuzením pro každého z nás... Mon, 15 Oct 2018 22:00:00 GMT Průšvihářka, se kterou není k vydržení http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=328 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/leonie-martinova"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/leonie-martinova.png?width=138&height=196" alt="Leonie Martinová" title="Leonie Martinová" /> </a> <br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/leonie-martinova" title="Leonie Martinová">Leonie Martinová</a><br /> Starší sestra svaté Terezie z Lisieux Sun, 14 Oct 2018 16:14:00 GMT Ty jediný jsi sprchovaný, aneb Gloria http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1973 „Neboť ty jediný jsi sprchovaný!“ Tato slova ve skutečnosti slyší nejedno malé dítě v posledním verši hymnu Sláva na výsostech Bohu. I když jako dospělí dovedeme jeho slova vyslovit správně, možná ne zcela doceňujeme, co vlastně zpíváme. Wed, 10 Oct 2018 22:00:00 GMT Farář pláchnul http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1971 Farář zmizel! Jeho hospodyně říkala, že nejspíš odešel dnes v noci. Zanechal vzkaz, kde napsal, že už má všeho po krk a že mizí. Navíc odešel pěšky! Nevzal si auto ani mobil. Nedá se tedy zaměřit. Určitě si nepřeje, abychom ho vystopovali, syčák. V každém případě to vypadá na pořádné problémy. <br> Šéfredaktor místních novin obdařil první stránku pikantním titulkem: „Farář nám pláchnul“. Podtitulek shrnul celou aféru slovy: „Unaven farářováním vydal se za novým dobrodružstvím." Fri, 05 Oct 2018 22:00:00 GMT Vzpomínky na Jugoslávii - výstava v knihkupectví v Dejvicích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1972 Srdečně zveme na další výstavu Karla Solaříka: Vzpomínky na Jugoslávii<br> říjen – listopad 2018<br> po – pá : 8:30 – 18:00<br> Thu, 04 Oct 2018 18:23:00 GMT Francouzský bestseller http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=327 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pan-farar-ma-krizi"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/pan-farar-ma-krizi.png?width=138&amp;height=196" alt="Pan far&aacute;ř m&aacute; krizi" title="Pan far&aacute;ř m&aacute; krizi" /> </a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/pan-farar-ma-krizi" title="Pan far&aacute;ř m&aacute; krizi">Pan far&aacute;ř m&aacute; krizi</a> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/mercier-jean" title="Jean Mercier">Jean Mercier</a> Fri, 28 Sep 2018 20:44:00 GMT Krok za krokem mši svatou - do kapsy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=326 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mse-svata-pro-zacatecniky-i-mirne-pokrocile"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/mse-svata-pro-zacatecniky-i-pokrocile.png?width=138&height=196" alt="Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé" title="Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé" /></a><br /><a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/mse-svata-pro-zacatecniky-i-mirne-pokrocile" title="Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé">Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé</a> Fri, 14 Sep 2018 04:58:00 GMT Mravenci pod koly aut http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1967 Byl časný podzim a jedna paní si vyšla na procházku po asfaltové silnici. Nalevo od silnice byl smrkový les, napravo svah a potom pole. Slunce svítilo. Paní si na svahu všimla obrovského mraveniště. Mravenci pilně běhali přes silnici do smrkového lesa a sbírali jehličí a chrastí na stavbu mraveniště. Avšak po několika minutách vždy přijelo auto a několik tuctů mravenců přejelo. Ostatní byli trochu zmatení, ale pohybovali se dál v oné smrtonosné stopě. Sat, 08 Sep 2018 13:38:00 GMT Porozumět Božímu volání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=325 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/porozumet-bozimu-volani-2-vydani"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/porozumet-bozimu-volani-2vydani.png?width=138&height=196" alt="Porozumět Božímu volání (2. vydání)" title="Porozumět Božímu volání (2. vydání)" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/porozumet-bozimu-volani-2-vydani" title="Porozumět Božímu volání (2. vydání)">Porozumět Božímu volání</a><br /> Kniha chce čtenáři pomoci <br /> objevit a žít vlastní povolání, <br /> které má jako člověk, <br /> křesťan a Ježíšův učedník. Sun, 02 Sep 2018 14:30:00 GMT Hodný neznamená svatý http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1966 Existují neuvěřitelně podivné představy o "svatosti" - jako kdyby musel být z jiné planety nebo alespoň povznesen nad lidské pocity a potřeby. To nemá s pravou dokonalostí či svatostí v křesťanském smyslu nic společného. Míněna však není ani "perfektnost" a "výjimečnost". A že je někdo "hodný", má také málo společného se svatostí... Fri, 31 Aug 2018 22:00:00 GMT Ani jsem nevěděl, že jsem nějaký žid. A co to vůbec znamená být žid? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1965 Spoustu let jsem vůbec netušil, že jsem žid! Dozvím se to dost nečekaně. Jednou ve škole nadávám kamarádovi do „špinavých židáků“ a paní učitelka mě za to velice přísně potrestá. Zdá se mi to přehnané, nechápu, proč se tolik zlobí. Pro mě to je nadávka jako každá jiná. Když se vrátím domů, vypravuji matce, co se stalo. Podívá se na mě a řekne mi jen: „Ale ty jsi žid,“ a to je všechno. Cože, já že jsem žid? A co to vůbec znamená být žid? Sat, 25 Aug 2018 14:32:00 GMT Člověk, který se dostaví před Pána, zbaven vší lásky, zemře studem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1956 Žádné vaše poklady, vaše peníze a vaše díla,<br> o kterých si myslíte, že zde na zemi jsou vaším majetkem,<br> ani vaše kosti vám už nebudou patřit.<br> Člověk, který se dostaví před Pána,<br> zbaven vší lásky, zemře studem.<br> To bude jeho opravdovou smrtí,<br> nikoliv ten okamžik, kdy vydal svou duši.<br> Wed, 08 Aug 2018 22:00:00 GMT Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1959 Dokud jsem byl zbožný žid, nevěřil jsem, … že Bůh mě miluje takového, jaký jsem. Křesťan se musí snažit být stále lepší, ale nespoléhá přitom na své lidské síly. V judaismu jsem hledal dokonalost, ale v Kristu ji nehledám. Když se Pavel trápil svými chybami, Ježíš mu řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti.“ Tue, 31 Jul 2018 22:00:00 GMT Někdy se mě lidé ptají, čím se židovská víra liší od křesťanské http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1958 Vyprávění Jean-Marie Élie Setbona, který vyrostl v židovské rodině, stal se dokonce rabínem, ale v dospělosti objevil Ježíše Krista a moc jeho kříže. V roce 2008 byl pokřtěn, po smrti své manželky se znovu oženil a má osm dětí. Jeho život je neobyčejným příběhem, jenž dokazuje, jak nevyzpytatelné jsou cesty Boží. Tue, 24 Jul 2018 22:00:00 GMT Zbožný židovský rabín objevil Krista http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=324 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/od-jarmulky-ke-krizi"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/od-jarmulky-ke-krizi.png?width=138&height=196" alt="Od jarmulky ke kříži" title="Od jarmulky ke kříži" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/od-jarmulky-ke-krizi" title="Od jarmulky ke kříži">Od jarmulky ke kříži</a> Tue, 24 Jul 2018 22:00:00 GMT Trefné, výstižné a povzbudivé - knížka do kapsy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=323 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/myslenky-svateho-sarbela"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/myslenky-svateho-sarbela.png?width=138&height=196" alt="Myšlenky svatého Šarbela" title="Myšlenky svatého Šarbela" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/myslenky-svateho-sarbela" title="Myšlenky svatého Šarbela">Myšlenky svatého Šarbela</a> Mon, 16 Jul 2018 19:33:00 GMT Žádný člověk nemůže sám ze sebe darovat pravou lásku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1955 Před začátkem všeho byla láska.<br> Skrze ni bylo všechno stvořeno od věčnosti,<br> bez ní by nic nebylo.<br> Od počátku byla láska,<br> která je základem vesmíru,<br> zákonem a koncem všeho.<br> Nic nezůstane, všechno zanikne, kromě lásky.<br> Wed, 04 Jul 2018 22:00:00 GMT Nikdo vám nemůže poskytnout štěstí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1954 Vaše štěstí nepochází od lidí, <br> kteří vám ho nemohou poskytnout, <br> protože ho sami nemají. <br> Nikdo nemůže darovat, co sám nevlastní.<br> Pouze Ježíš vám může darovat pravé štěstí.<br> Sun, 01 Jul 2018 18:43:00 GMT Apoštol Petr byl velmi pyšný a namyšlený muž http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1953 Apoštol Pavel byl perfekcionistou a mužem hněvu. Bůh často proměňuje naše hříchy v dary. Své obdarování a charismata můžeme objevovat díky svým hříchům. Sat, 23 Jun 2018 22:00:00 GMT Někteří ztroskotávají na vlastní ctižádosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1951 Mnoho lidí dnes podléhá pokušení ctižádosti. Díky kariérnímu postupu se dopracovali určité mocenské pozice. Dali se uchvátit mocí. Začínají ponižovat ostatní, jen aby se mohli slunit ve vlastní velikosti. Nikdy nejsou schopni se spokojit s tím, co mají. Nemají dost peněz, bohatství, moci ani vlivu. V takovéto vnitřní nadutosti začnou být slepí k ostatním a vidí výhradně vlastní touhu po moci, uznání a obdivu, touhu být pokládán za výjimečného. Takovýto postoj je ovšem často uvrhne do izolace a jednoho dne sami bolestně zakusí svou křehkost. Tue, 19 Jun 2018 22:00:00 GMT Katolická charismatická konference http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=321 Brno 11.7.-15.7.2018<br /> <a href="http://konference.cho.cz" target="_blank"><img src="/admin/files/Image/kchko/kchk_18_banner_120x60_1a.gif" alt="" /></a> Sun, 10 Jun 2018 16:16:00 GMT Osvědčená publikace - doplněné vydání http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=320 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/priprava-na-manzelstvi"><br /> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/priprava-na-manzelstvi.png?width=138&height=196" alt="Příprava na manželství" title="Příprava na manželství" /></a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/priprava-na-manzelstvi" title="Příprava na manželství">Příprava na manželství</a> Sat, 09 Jun 2018 16:06:00 GMT Naslouchání je zapomenuté umění http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1950 Když lidé ve skupince vyprávěli o tom, jak s něčím zápasí, měl jsem vždy chuť říct: „Proč nevyzkoušíš tohle?“ Když někdo řekl, že se cítí osamělý, měl jsem chuť říct: „Zaklepej mi na dveře.“ Nechápal jsem, proč představený chtěl, abychom mlčeli. Postupně jsem na to přišel – proto, abychom se naučili naslouchat. Wed, 06 Jun 2018 22:00:00 GMT My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1949 „My nepotřebujeme slyšet o Ježíšovi. Potřebujeme hrát karty!“ S posledními slovy udeřila pěstí do stolu a všichni lidé v sále zmlkli. Ústa se otevřela údivem a ruce připravené vynést další trumf na chvíli zamrzly ve vzduchu. Kromě údivu ale tváře lidí vyjadřovaly i spravedlivé uznání, že dotyčná řekla nahlas to, co chtěli říct i všichni ostatní. Wed, 30 May 2018 20:11:00 GMT Život je jako cesta po horách a v údolích http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=319 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/hory-a-udoli-zivota"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/hory-a-udoli-zivota.png?width=138&height=196" alt="Hory a údolí života" title="Hory a údolí života" /> <br>Hory a údolí života</a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/autori/grun-anselm" title="Anselm Grün">Anselm Grün</a></p> Sun, 20 May 2018 14:49:00 GMT V internátě na Kubě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1947 Studium na internátech nebylo ekonomicky rentabilní, zato však politicky důležité. Byl to způsob, jak odtrhnout mladé lidi od jejich rodin a v našem případě i od církve a držet je v prostředí, které se snažilo je „politicky formovat“. Domů jsme jezdili pouze každých jedenáct dní. Morální život obyvatel internátu byl žalostný. Morální degradace byla úmyslnou částí programu, protože v člověku, který je morálně rozložen, hůře zůstanou mravní ideály. Bez morální integrity všechny sny zmizí. Je daleko těžší zůstat silný a bojovat a snadněji se podléhá manipulaci. Thu, 10 May 2018 19:59:00 GMT Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky. A pak přišlo pozvání do pionýra http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1946 Křesťané a všední život na komunistické Kubě<br> Odmala jsem stále byl někde na stromě, skákal do řeky, lezl po kopcích nebo lovil divoká zvířata. Na svých toulkách jsem si postupně zlomil jednu ruku, pak druhou, předtím nohu, o rozbité hlavě ani nemluvě. Tyhle vášně mě nikdy nepřešly. Jednou jsem přinesl ze školy domů pozvánku do pionýra. Pozvali mě, abych se zapojil. Jet na tábor, ne jenom na jednodenní výlet – na ten opravdový, plný dobrodružství pro mě tehdy bylo jako pozvání do nebe. A moji rodiče přemýšleli, jak reagovat... Sun, 06 May 2018 07:14:00 GMT Svět knihy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1945 Ani letos nebude největší český knižní veletrh ochuzen o účast Karmelitánského nakladatelství. Svět knihy, který se koná od 10. do 13. května na výstavišti v pražských Holešovicích, tentokrát zaměřil pozornost na převratné 20. století a komiks. Sun, 06 May 2018 07:02:00 GMT Snaha nemít strach je absurdní http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1944 Mluvil jsem s mnoha lidmi, kteří se snažili nemít strach, ale tato snaha je absurdní, protože pocity člověk neovlivní. Přicházejí a odcházejí, buď je máme, nebo ne. Nemám proto ve zvyku říkat lidem „nemějte strach,“ nýbrž ať se odváží, „i když strach mají“. Sun, 29 Apr 2018 15:56:00 GMT Knězen na komunistické Kubě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=301 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/ja-buh-a-fidel"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/ja-buh-a-fidel.png?width=138&height=196" alt="Já, Bůh a Fidel" title="Já, Bůh a Fidel" /> </a></p> Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT Setkání s kubánským knězem, autorem knižního bestselleru http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1943 Jaká je situace církve na komunistické Kubě? Kolik duchovních krizí člověk může prožít při přípravě ke kněžství? Jak hledat Boží vůli na cestě životem? O těchto tématech promluví Alberto Pías, který navštíví v květnu Českou republiku. Fri, 27 Apr 2018 05:08:00 GMT Jak drahocenná je svoboda, se často projeví teprve, až když ji ztratíme http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1942 Co tvoří svobodu? Zde je třeba se vyrovnat s vžitými nedorozuměními. Za prvé často věříme tomu, že čím větší máme možnost výběru, tím jsme svobodnější. Hlubokým nedorozuměním nové doby je také přesvědčení, že lidská svoboda tkví v naprosto nevázaném jednání bez jakýchkoliv zábran. Mon, 23 Apr 2018 22:00:00 GMT Praktická zkušenost na papíře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=318 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/promena-farnosti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/promena-farnosti.png?width=138&amp;height=196" alt="Proměna farnosti" title="Proměna farnosti" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/promena-farnosti" title="Proměna farnosti">Proměna farnosti</a> Sun, 22 Apr 2018 16:04:00 GMT Jak se asi cítil sv. Tomáš? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1941 Nevím, jestli Tomáš doopravdy věděl, oč žádá. Řada z nás by asi Ježíše spíš požádala, aby přišel a vzal nás do náruče nebo aby nás utěšil, aby zahnal naši bolest. Tomáš žádal, aby se mohl dotknout ran. Z těchto ran vytekla Ježíšova krev, aby nás zachránila a osvobodila. Sun, 15 Apr 2018 14:38:00 GMT Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=234&fIDCLANKU=1940 Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Stejná přednáška se uskuteční hned dva dny za sebou. První proběhne <b>v neděli 15. 4. od 17:00 ve farním sále v Kravařích, druhá bude v pondělí 16. 4. v Opavě od 17:00 </b>v sále církevní konzervatoře na adrese Beethovenova 1. Wed, 11 Apr 2018 18:31:00 GMT Může jeptiška moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=60&fIDCLANKU=1939 Karmelitánské knihkupectví Nová Paka pořádá s řeholní sestrou Angelikou Pintířovou besedu nazvanou Padá mi to z nebe. Půjde o vyprávění i odpovědi na otázky z publika. Bude možné se dozvědět, jak s odvahou odpovídat na Boží výzvy, jak svědčit v moderním světě o víře. Přednáška proběhne <b>ve středu 18. 4. od 18:00</b> v prostorách Karmelitánského knihkupectví. Wed, 11 Apr 2018 18:27:00 GMT Setkání se setrou Angelikou. Zvou vás knihkupectví Karmelitánského nakladatelství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1938 Může řeholní sestra stihnout moderovat v rádiu, pracovat v pasťáku i ošetřovat prezidenta? Jak vypadá neobyčejný život řádové sestry se mohou zájemci dozvědět na besedách s Angelikou Pintířovou, která za komunismu tajně vstoupila k boromejkám už ve 14 letech, protože ji Bůh oslovil. Od té doby jí padají z nebe stále nové výzvy a ona je přijímá. Wed, 11 Apr 2018 18:06:00 GMT Sv. Bernadeta Soubirousová (svátek 16.4.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=317 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zivot-svate-bernadety-2-vydani"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zivot-svate-bernadety.png?width=138&height=196" alt="Život svaté Bernadety (2. vydání)" title="Život svaté Bernadety (2. vydání)" /></a> <br /><a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zivot-svate-bernadety-2-vydani" title="Život svaté Bernadety (2. vydání)">Život svaté Bernadety (2. vydání)</a> Sun, 08 Apr 2018 16:16:00 GMT Tři dny křesťanské spirituality v Brně 13.-15.4. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=57&fIDCLANKU=1936 Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm Grün, benediktinský mnich a známý autor křesťanské literatury. Mon, 02 Apr 2018 14:59:00 GMT Vzkříšením k živé naději http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=124 Veleben buď Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista,<br> který nám dal vzkříšením svého Syna nově se narodit k živé naději.<br> Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí <br> je připraveno pro vás v nebesích<br> a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení,<br> které bude odhaleno v posledním čase.<br> Sat, 31 Mar 2018 22:00:00 GMT Sedm posledních Ježíšových slov na kříži http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=315 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/otce-odpust-jim"> <img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/otce-odpust-jim.png?width=138&amp;height=196" alt="Otče, odpusť jim" title="Otče, odpusť jim" /> </a><br /> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/otce-odpust-jim" title="Otče, odpusť jim">Otče, odpusť jim</a> Thu, 22 Mar 2018 19:30:00 GMT Jak dobře prožít svátost smíření http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=316 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/priprava-na-svatost-smireni-2-vydani"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/priprava-na-svatost-smireni-2-vydani.png?width=138&amp;height=196" alt="Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; (2. vyd&aacute;n&iacute;)" title="Př&iacute;prava na sv&aacute;tost sm&iacute;řen&iacute; (2. vyd&aacute;n&iacute;)" /> </a> Mon, 19 Mar 2018 19:34:00 GMT Ve dnech 16., 22., a 23.3. 2018 je naše knihkupectví otevřeno pouze do 16:30 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1933 Vážení zákazníci, z důvodů nemoci musíme v těchto dnech bohužel omezit prodejní dobu. Děkujeme za pochopení. Sun, 18 Mar 2018 14:39:00 GMT Ježíši, Maria, Josefe, http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1932 obracíme se k vám s důvěrou!<br> Svatá Rodino z Nazareta, <br> učiň také naše rodiny <br> místem srdečného sdílení...<br> Ať v našich rodinách nevládne<br> násilí, neústupnost a rozdělení;<br> kéž ti, kdo zakusili zranění a pohoršení, <br> najdou brzy útěchu a uzdravení. <br> Sun, 18 Mar 2018 14:29:00 GMT Jak uniforma udělala z násilníků státníky a lidé k tomu mlčeli - před nemnoha lety v Bergogliově Argentině. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1636 Armáda se ujala moci za "podpory" mlčící většiny národa. <br> Mučení se stalo běžnou praxí. <br> Na 30 000 lidí beze stopy zmizelo.<br> Byla to barbarská doba. <br> Byla to Argentina, ve které žil a působil dnešní papež František…<br> Mon, 12 Mar 2018 22:00:00 GMT Tati, můžu si domu přivést kamnarádku, která na ruce nosí kočičí obojek? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1930 Mé děti se kvůli mým přísným nárokům a kvůli atmosféře, v níž chyběla radost, báli si domů vodit kamarády. Když však Bůh začal pracovat na mém srdci, a setkal jsem se opravdu niterně s Boží otcovskou láskou, i naše celá rodina se začala měnit. Asi šest měsíců potom mi jednou volala dcera ze školy, jestli může domů přivést kamarádku. Překvapilo mě to, protože dříve si děti domů vodily kamarády jen málokdy. Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT Předávkoval jsem se LSD a ležel jsem napůl v kómatu v nemocnici http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1929 Ten mocný táta, který mi doma jen před několika měsíci řekl, že jsem ostuda rodiny, a pak mě přimáčkl k podlaze, popadl nůžky a násilím mi ostříhal moje hippie vlasy. Teď mi něžně šeptal slova lásky, odpuštění a přijetí. Byl jsem sice kvůli drogám v jakési mlze, ale jeho slova se zanořila hluboko do mé duše. „Synku, miluju tě.“ Sat, 03 Mar 2018 14:43:00 GMT Znou uvěřit v Boží lásku http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=314 <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zakusit-otcovo-objeti"><img src="https://www.ikarmel.cz/obr/attachments/zakusit-otcovo-objeti.png?width=138&height=196" alt="Zakusit Otcovo objetí" title="Zakusit Otcovo objetí" /></a><br> <a href="https://www.ikarmel.cz/produkt/zakusit-otcovo-objeti" title="Zakusit Otcovo objetí">Zakusit Otcovo objetí</a> Sun, 25 Feb 2018 13:20:00 GMT S modlitbou do všech situací v životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=313 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/modlitba-s-terezii-od-jezise"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/modlitba-s-terezii-od-jezise.png?width=138&height=196" alt="Modlitba s Terezií od Ježíše" title="Modlitba s Terezií od Ježíše" /> </a><br /> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/modlitba-s-terezii-od-jezise" title="Modlitba s Terezií od Ježíše">Modlitba s Terezií od Ježíše</a> Sun, 11 Feb 2018 22:00:00 GMT Lurdy - 11.2 - výročí zjevení Panny Marie http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1928 Ve špinavé jeskyni, užívané k houfování a napájení vepřů, zažila 11. února roku 1858 mladá francouzská venkovanka Bernadeta Soubirousová první z osmnácti zjevení výjimečně krásné Paní v bílé říze s modrou šerpou a se zlatými růžemi na nohou. Wed, 07 Feb 2018 16:14:00 GMT Strhující příběh obrácení úspěšného boxera (K POSLECHU) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=312 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/v-ringu-s-bohem-cd-mp3"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/v-ringu-s-bohem-cd-mp3.png?width=138&height=196" alt="V ringu s Bohem (CD MP3)" title="V ringu s Bohem (CD MP3)" /> </a><BR / > <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/v-ringu-s-bohem-cd-mp3" title="V ringu s Bohem (CD MP3)">V ringu s Bohem (CD MP3)</a> Sun, 28 Jan 2018 14:24:00 GMT Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1251 Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše) Mon, 15 Jan 2018 22:00:00 GMT Voda ukazuje na Boží hravost a tvořivost http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1927 Voda je Boží dar. Bez vody by nebylo života. Voda je zázrak. Za zázraky je třeba děkovat. Voda je na nebi, na zemi i pod zemí. Pára, tekutina i pevný led. Vodu nic na světě nenahradí. Vodu nikdo nezotročí a nemůže sáhnout na její svobodu. Voda si vždy najde skulinku, kudy proteče a prorazí si cestu k moři. Voda v sobě skrývá tajemství očisty a zrození. Právě proto je živel vody pevně svázán se svátostí křtu. Sun, 07 Jan 2018 16:24:00 GMT Fantasy s hlubokým poselstvím http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=310 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/odvazne-srdce"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/odvazne-srdce.png?width=138&height=196" alt="Odvážné srdce" title="Odvážné srdce" /> </a><br /> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/odvazne-srdce" title="Odvážné srdce">Odvážné srdce</a> Wed, 03 Jan 2018 19:21:00 GMT Šetřit čas lopuáním česneku? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1925 Zahlédla jsem někde na internetu video s návodem, jak nejrychleji na světě a bez jakékoliv námahy oloupat česnek. Prý nemáme život k tomu, abychom jej trávili otupující domácí dřinou v kuchyni. Prý kdo až dosud nepoužíval oné revoluční, časově úsporné metody, promarnil při loupání česneku spoustu hodin. Všechny tyto hodiny mohly posloužit k opravdovému prožívání. Jak neuvěřitelně revoluční úspora času! Sat, 30 Dec 2017 14:17:00 GMT Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=307 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/vanocni-tajemstvi-3-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/vanocni-tajemstvi-3-vydani.png?width=138&height=196" alt="Vánoční tajemství (3. vydání)" title="Vánoční tajemství (3. vydání)" /> </a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/vanocni-tajemstvi-3-vydani" title="Vánoční tajemství (3. vydání)">Vánoční tajemství (3. vydání)</a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/autori/terezie-benedikta-od-krize" title="Edita Steinová">Edita Steinová</a> Thu, 21 Dec 2017 19:46:00 GMT Zvířátka u jesliček http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=309 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zviratka-ve-vanocnim-lese"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zviratka-ve-vanocnim-lese.png?width=138&amp;height=196" alt="Zv&iacute;ř&aacute;tka ve v&aacute;nočn&iacute;m lese" title="Zv&iacute;ř&aacute;tka ve v&aacute;nočn&iacute;m lese" /> </a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zviratka-ve-vanocnim-lese" title="Zv&iacute;ř&aacute;tka ve v&aacute;nočn&iacute;m lese">Zv&iacute;ř&aacute;tka ve v&aacute;nočn&iacute;m lese</a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/autori/newman-gray-james" title="James Newman Gray">James Newman Gray</a>, <a href="http://www.ikarmel.cz/autori/seniorova-suzy" title="Suzy Seniorov&aacute;">Suzy Seniorov&aacute;</a> Tue, 19 Dec 2017 19:56:00 GMT Příběh všech příběhů neotřelým způsobem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=308 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/vanocni-pribeh-2-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/vanocni-pribeh-2-vydani.png?width=138&height=196" alt="Vánoční příběh (2. vydání)" title="Vánoční příběh (2. vydání)" /> </a><br> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/vanocni-pribeh-2-vydani" title="Vánoční příběh (2. vydání)">Vánoční příběh (2. vydání)</a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/autori/grun-anselm" title="Anselm Grün">Anselm Grün</a>, <a href="http://www.ikarmel.cz/autori/ferri-giuliano" title="Giuliano Ferri">Giuliano Ferri</a> Tue, 19 Dec 2017 19:52:00 GMT Jak jsem vyrůstal se svou vírou na komunistické Kubě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1923 Byly to tehdy těžké časy pro víru v Boha, ale moje sestry a já jsme žili daleko od neštěstí. Můj domov byl domovem víry, a jak plynul náš život mezi domovem, kostelem a příbuznými, necítili jsme zpočátku žádné závany nepokojů. Po mnoha letech jsme se dozvěděli, že když jsme my děti byly malé, rozhodli se naši rodiče neemigrovat, zůstat na Kubě a chránit víru v pronásledované katolické církvi. Sat, 16 Dec 2017 22:00:00 GMT Jedině ty sám víš, kdy sám sebe pochválit či pokárat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1922 Jako medik jsem začal pracovat v týmu chirurgů, což uspíšilo moje profesní zrání. Mezi druhým a třetím rokem jsem měl dva nadřízené: Ramóna Romera a Julia Blanca, vynikající odborníky. Společně se zbytkem skupiny nás vzdělávali ve všem, co bylo třeba. Thu, 14 Dec 2017 22:00:00 GMT Jak si Pán Bůh postavil betlém http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=306 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-si-pan-buh-postavil-betlem"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/jak-si-pan-buh-postavil-betlem.png?width=138&height=196" alt="Jak si Pán Bůh postavil betlém" title="Jak si Pán Bůh postavil betlém" /></a> <br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/jak-si-pan-buh-postavil-betlem" title="Jak si Pán Bůh postavil betlém">Jak si Pán Bůh postavil betlém</a> Thu, 07 Dec 2017 18:39:00 GMT Od adventu do adventu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=305 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/od-adventu-do-adventu"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/od-adventu-do-adventu.png?width=138&height=196" alt="Od adventu do adventu" title="Od adventu do adventu" /> </a> <br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/od-adventu-do-adventu" title="Od adventu do adventu">Od adventu do adventu</a> Sat, 02 Dec 2017 07:30:00 GMT Příloha KT o KNA http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=303 Přinášíme vám zajímavou přílohu Katolického týdeníku, ve které naleznete sondu do života Karmelitánského nakladatelství. Thu, 23 Nov 2017 06:19:00 GMT Popusťte uzdu své fantazii http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=302 <a href="http://ikarmel.cz/produkt/vymalovanky-o-narozeni-jezise"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/vymalovanky-o-narozeni-jezise.png?width=138&height=196" alt="Vymalovánky o narození Ježíše" title="Vymalovánky o narození Ježíše" /></a><br> <a href="http://ikarmel.cz/produkt/vymalovanky-o-narozeni-jezise" title="Vymalovánky o narození Ježíše">Vymalovánky o narození Ježíše</a> Sun, 19 Nov 2017 14:12:00 GMT Číst se dá všude http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1918 Rozvažovala jsem, proč jsou lidi tak zvláštní. <br> Chtějí si číst, ale nečtou si.<br> Přitom číst se dá všude, <br> dokonce i na místech, <br> kde se nedá dělat nic jiného….<br> Sat, 18 Nov 2017 14:01:00 GMT Z tebe bude střelný prach http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1913 Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“ Fri, 03 Nov 2017 22:00:00 GMT Výstava: na skle malované 1.11.2017 - 31.1.2018 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1917 Pavlína Jůnová z Jizerských hor zve srdečně na výstavu uměleckých replik podmaleb na skle.<br> 1.11.2017 - 31.1.2018<br> po - pá: 8:30-18:00<br> Thu, 02 Nov 2017 17:38:00 GMT Miserando atque eligendo (heslo papeže Františka) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1890 Miserando atque eligendo. „A vyvolil ho skrze milosrdenství“ ‒ toto heslo Bergogliova biskupského svěcení odkazuje na text Mt 9,9. Mon, 30 Oct 2017 22:00:00 GMT Nalinkoval nám Bůh naše cesty životem? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1904 Předurčuje nám Bůh naše životní cesty? Předurčuje někomu manžela, manželku, život v klášteře, kněžství, předurčuje někoho k tomu, aby zůstal singl? Mon, 23 Oct 2017 22:00:00 GMT Bůh nás vede k pokladu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1905 Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě, <br> k našemu pokladu v nebi, <br> který ani mol, <br> ani rez <br> nez<br> ni<br> čí. <br> Sun, 15 Oct 2017 22:00:00 GMT Jak hledat Boží vůli v našem životě? Přednáška v Opavě v pondělí 23. 10. 2017 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=62&fIDCLANKU=1916 Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá přednášku na téma Hledání Boží vůle. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství. Wed, 11 Oct 2017 20:16:00 GMT O přírodě, životě, víře... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=300 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zazrak-jmenem-les"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zazrak-jmenem-les.png?width=138&height=196" alt="Zázrak jménem les" title="Zázrak jménem les" /> </a></p> <div> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zazrak-jmenem-les" title="Zázrak jménem les">Zázrak jménem les</a></p> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/autori/sladek-karel" title="Karel Sládek">Karel Sládek</a></p> </div> <p> </p> Sat, 07 Oct 2017 19:18:00 GMT Život pohledem orla http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1914 Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc. Sat, 07 Oct 2017 19:12:00 GMT Nesnáším fronty! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1912 Stála jsem ve frontě u pokladny v samoobsluze. Nakupovat cestou z práce v pozdním odpoledni nebývá příliš pohodlné. Všude je plno lidí, zboží už bývá přebrané a některé chybí docela. Ani já nebývám už právě čerstvá. Jenže chleba a mléko bylo zapotřebí koupit a domů jsem šla tak pozdě, že všechny malé soukromé krámky už měly zavřeno. Sun, 24 Sep 2017 22:00:00 GMT Anekdoty zejména z náboženského prostředí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=299 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/v-raji-bude-veselo"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/v-raji-bude-veselo.png?width=138&amp;height=196" alt="V r&aacute;ji bude veselo" title="V r&aacute;ji bude veselo" /></a></p> <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/v-raji-bude-veselo" title="V r&aacute;ji bude veselo">V r&aacute;ji bude veselo</a> <a href="http://ikarmel.cz/autori/gianazza-pier-giorgio" title="Pier Giorgio Gianazza"><br /> Pier Giorgio Gianazza<br /> </a></p> Sun, 17 Sep 2017 17:27:00 GMT Obavy a zranění v duchovním životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1910 Na cestě duchovního života a zrání hrají svou roli mimo jiné také obavy a zranění Fri, 08 Sep 2017 22:00:00 GMT V situaci bezradnosti máme v podstatě dvě možnosti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1903 Někdy jsme v situacích,<br> kdy se navzdory vší snaze najít správné rozhodnutí<br> cítíme bezradní. <br> Fri, 01 Sep 2017 22:00:00 GMT Ze života, o životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=298 <p>&nbsp;<a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/koukej-mami"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/koukej-mami.png?width=138&amp;height=196" alt="Koukej, mami!" title="Koukej, mami!" /></a></p> <div> <p>Franti&scaron;ka B&ouml;hmov&aacute;<br /> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/koukej-mami" title="Koukej, mami!">Koukej, mami!</a><br /> Kniha kr&aacute;tk&yacute;ch fejetonů z rodinn&eacute;ho života</p> </div> Tue, 29 Aug 2017 14:19:00 GMT Já chci hodnou maminku! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1909 Cestovala jsem vlakem do Prahy a přes uličku seděla moderní, perfektně upravená maminka s asi pětiletým, na ježka ostříhaným ušatým klukem Radimem. Maminka měla „na hraní“ svůj mobil, který nepustila celou cestu z ruky, kluk neměl na hraní nic a ukrutně se nudil. Sun, 27 Aug 2017 14:17:00 GMT Neodpuštění otravuje životy http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1906 Existují věci, které jsou jednoduše neodpustitelné? Jako křesťan jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Tedy nic, co bylo spácháno vůči mně. Nemohu odpustit vrahovi jménem osoby, kterou zabil. Ale mohu pachateli odpustit bolest a ztrátu, kterou vražda blízkého člověka způsobila mně. Neexistuje nic tak neodpustitelného, abychom v sobě živili nenávist a pocity křivdy, místo abychom hledali uzdravující milost odpuštění. Tue, 22 Aug 2017 22:00:00 GMT Další kniha o modlitbě? Tato stojí za to! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=296 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/na-orlich-kridlech"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/na-orlich-kridlech.png?width=138&height=196" alt="Na orlích křídlech" title="Na orlích křídlech" /> </a></p> <div> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/na-orlich-kridlech" title="Na orlích křídlech">Na orlích křídlech</a></p> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/autori/vella-elias" title="Elias Vella">Elias Vella</a></p> </div> Sat, 19 Aug 2017 22:00:00 GMT Otlučená církev překračující hranice (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1891 Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností... Tue, 15 Aug 2017 22:00:00 GMT Sociální nauka církve pro mladé http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=294 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/docat-socialni-nauka-cirkve-pro-mlade"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/docat-socialni-nauka-cirkve-pro-mlade.png?width=138&height=196" alt="DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé" title="DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé" /> </a></p> <div> <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/docat-socialni-nauka-cirkve-pro-mlade" title="DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé">DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé</a></p></div> Wed, 09 Aug 2017 22:00:00 GMT Nezralý člověk přesouvá odpovědnost za své jednání na jiné http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1901 Bůh ví, že se můžeme mýlit, proto je iluzí čekat, že naše rozhodnutí budou vždy neomylná, respektive že rozhodnutí můžeme učinit, až když budeme mít stoprocentní jistotu. Mon, 31 Jul 2017 22:00:00 GMT Psychologie - náboženství bez Boha? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=297 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/psychologie-a-kult-ja"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/psychologie-a-kult-ja.png?width=138&height=196" alt="Psychologie a kult " title="Psychologie a kult " /> </a></p> Mon, 31 Jul 2017 15:59:00 GMT Nemoc a smrt nemají poslední slovo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1908 <iframe width="468" height="263" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/Ruds6PEWzw0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>- Celý příběh rodiny Petrilových je poutavě popsán v knížce <a href="http://ikarmel.cz/produkt/smrt-nema-posledni-slovo" target="_blank">Smrt nemá poslední slovo</a>  <br /> - Manžel Chiary Petrilové Enrico vystoupí v sobotu 19. srpna 2017 v rámci <a href="https://olomouc2017.signaly.cz/" target="_blank">Celostátního setkání mládeže v Olomouci</a><br /> - Text z knihy: <a href="http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/nehledej-plnou-utechu-u-zadneho-cloveka.html">Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka</a></p> Tue, 25 Jul 2017 10:13:00 GMT Proč se papež František stal v mládí jezuitou? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1892 31.7. je svátek svatého Ignáce z Loyoly. Proč se papež Franrtišek ve svém mládí rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuity, které založil před 500 lety svatý Ignác? Sat, 22 Jul 2017 22:00:00 GMT Čtení na prázdniny od oblíbené autorky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=295 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zivot-v-tempu-andante"> <img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zivot-v-tempu-andante.png?width=138&height=196" alt="Život v tempu andante" title="Život v tempu andante" /> </a></p> <div> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/zivot-v-tempu-andante" title="Život v tempu andante">Život v tempu andante</a></p> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/autori/pinknerova-hana" title="Hana Pinknerová">Hana Pinknerová</a></p> </div> Thu, 13 Jul 2017 22:00:00 GMT Sebevědomí je základem naší existence http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1902 Sebevědomí je základem naší existence. Postoj k sobě samému ovlivňuje to, jak interpretuji své úspěchy či neúspěchy, jak si vykládám jednání ostatních, jak vycházím s ostatními i se sebou, jak jsem šťastný. Žádný vnější úspěch ve světě mi nemůže přinést pokoj a štěstí, pokud nemám pokoj v sobě a nejsem se sebou šťastný. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomujeme pokaždé, když se podíváme na ty, kteří mají všechnu slávu světa, všechno bohatství, popularitu, obdiv, který by si kdo mohl přát – ale nejsou šťastní a mají o sobě nízké mínění. Pravdivost tohoto tvrzení cítíme, když vidíme ty, kteří jsou chudí, trpí různými příkořími a nedostatkem, možná také nemocemi či jsou invalidé – ale stejně jsou šťastní a jsou na sebe hrdí. Mon, 10 Jul 2017 22:00:00 GMT Ať jsme v jakékoliv situaci, Bůh nám vždy nabízí spásu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1900 Ježíš nám říká, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme se v životě dostali do jakéhokoliv zmatku, vždy nám nabízí spásu. Jediné, co musíme udělat, je otevřít se a přijmout ji. Ježíš nás zve, abychom přišli domů – do domu milujícího Otce. Thu, 29 Jun 2017 22:00:00 GMT Zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=293 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/prava-sebeucta"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/prava-sebeucta.png?width=138&height=196" alt="Pravá sebeúcta" title="Pravá sebeúcta" /> </a></p> <div> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/prava-sebeucta" title="Pravá sebeúcta">Pravá sebeúcta</a></p> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/autori/mcmanus-jim" title="Jim McManus">Jim McManus</a></p> </div> Thu, 29 Jun 2017 22:00:00 GMT Boží vůle: bludiště, nebo cesta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=292 <p><br /> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/bozi-vule-bludiste-nebo-cesta"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/bozi-vule-bludiste-nebo-cesta.png?width=138&height=196" alt="Boží vůle: bludiště, nebo cesta?" title="Boží vůle: bludiště, nebo cesta?" /> </a></p> <div> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/bozi-vule-bludiste-nebo-cesta" title="Boží vůle: bludiště, nebo cesta?">Boží vůle: bludiště, nebo cesta?</a></p> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/autori/baratova-veronika-katarina" title="Veronika Barátová">Veronika Barátová</a></p> </div> Sun, 25 Jun 2017 15:48:00 GMT Boží vůle: bludiště, nebo cesta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1899 Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí… Mon, 19 Jun 2017 22:00:00 GMT První americký svatý pocházel z Prachatic http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=291 <p>&nbsp;<a href="http://ikarmel.cz/produkt/zivot-jana-nepomuka-neumanna"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zivot-jana-nepomuka-neumanna.png?width=138&amp;height=196" alt="Život Jana Nepomuka Neumanna" title="Život Jana Nepomuka Neumanna" /></a></p> <div> <a href="http://ikarmel.cz/produkt/zivot-jana-nepomuka-neumanna" title="Život Jana Nepomuka Neumanna">Život Jana Nepomuka Neumanna</a> </div> Mon, 19 Jun 2017 10:30:00 GMT Evangelium v běžném životě http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=289 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/evangelium-podle-joba"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/evangelium-podle-joba.png?width=138&height=196" alt="Evangelium podle Jóba" title="Evangelium podle Jóba" /> </a></p> <div> <a href="http://ikarmel.cz/produkt/evangelium-podle-joba" title="Evangelium podle Jóba">Evangelium podle Jóba</a> <a href="http://ikarmel.cz/autori/pastircak-daniel" title="Daniel Pastirčák">Daniel Pastirčák</a> </div> Mon, 12 Jun 2017 23:12:00 GMT Výročí úmrtí mladé maminky, jejíž příběh zasáhl mnohá srdce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=290 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/smrt-nema-posledni-slovo"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/smrt-nema-posledni-slovo.png?width=138&height=196" alt="Smrt nemá poslední slovo" title="Smrt nemá poslední slovo" /></a> <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/smrt-nema-posledni-slovo" title="Smrt nemá poslední slovo">Smrt nemá poslední slovo</a></p> Sun, 11 Jun 2017 22:00:00 GMT Výstava: Severní Čechy očima Karla Solaříka http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1896 Srdečně zveme již na několikátou výstavu malíře Karla Solaříka. Tentokrát to jsou kresby a grafiky ze severních Čech. Výstava je uspořádána k 10. výročí úmrtí umělce. Výstava je otevřena vždy ve všední dny - v červnu od 8:30 do 18:00, v červenci a srpnu od 8:30 do 16:00. Sun, 04 Jun 2017 13:47:00 GMT Duch svatý není nějaká energie, ale je to někdo http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=69 Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného. Tue, 30 May 2017 22:00:00 GMT Duch Svatý činí křesťana moudrým (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1796 Duch Svatý činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh.... Fri, 26 May 2017 22:00:00 GMT Novéna před Letnicemi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=288 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/svatodusni-novena-2-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/svatodusni-novena-2vyd.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Svatodušní novéna<br></a></p> Fri, 26 May 2017 10:01:00 GMT Konečně vyšel dotisk skvělého rozhovoru s jezuitou Ludvíkem Armbrustrem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=287 <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/tokijske-kvety"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/tokijske-kvety.png?width=138&height=196" alt="Tokijské květy" title="Tokijské květy" /> </a><br> <a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/tokijske-kvety" title="Tokijské květy">Tokijské květy</a> Sun, 21 May 2017 15:07:00 GMT Duchovní alzheimer (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1889 "Duchovní alzheimer" - termín, který papež František pronesl směrem k zaměstnancům vatikánské kurie... Mon, 15 May 2017 22:00:00 GMT Vojtěch Kodet v Brně (19.–21. 5. 2017) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=286 <a href="http://www.kna.cz/zpravy/3-dny-krestanske-spirituality-v-brne-s-vojtechem-kodetem.html" title="3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem">3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem</a> <br><a href="http://www.kna.cz/zpravy/3-dny-krestanske-spirituality-v-brne-s-vojtechem-kodetem.html"><img src="http://www.kna.cz/admin/clanky/images/054960600149165904989.jpg" alt="3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem" title="3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem" /></a> <div>19.–21. 5. 2017 <br /> v aule Biskupského gymnázia <br /> Barvičova 85, Brno<br />  </div> <p> </p> Mon, 15 May 2017 13:50:00 GMT Papež František ve Fatimě (12.-13. 5. 2017) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=285 Papež se vydá na pouť do Fatimy u příležitosti stého výročí <a href="http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/135-vyroci-zjeveni-panny-marie-ve-fatime.html">zjevení Panny Marie</a>. V sobotu 13. května bude papež František sloužit v bazilice mši svatou, při níž svatořečí Františka a Hyacintu Martovy, pastevce, kteří spolu se svou sestřenicí Lucií dos Santos byli mezi květnem a říjnem 1917 svědky šesti zjevení Panny Marie. Thu, 11 May 2017 12:48:00 GMT Buona sera z konce světa a radost z evangelia - některá klíčová slova papeže Františka http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1888 Některá "klíčová slova", která vyjadřují život a poslání papeže Františka... Sat, 06 May 2017 22:00:00 GMT Policista z Bronxu o františkánech z Bronxu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1887 Před několika měsíci viděl zemřít jednoho svého kolegu, za bílého dne ho zastřelili před komisařstvím jako králíka. „Byl jsem znechucený, srdce mi svírala nenávist…“ „Jednou večer jsem se koukal, co dávají v televizi, když mě upoutal obličej jakéhosi vousatého chlapíka. Byl to italský františkán, nějaký Padre Pio. Ten chlapík úplně svítil. Dokoukal jsem reportáž až do konce. A to nejsem žádná svíčková bába. Tenhle Padre Pio mě oslovil. Po několika týdnech jsem byl pověřen, abych dohlížel na distribuci jídla před fraternitou svatého Kryšpína. Seznámil jsem se s františkány: měli na sobě totéž, co ten italský kapucín! Dozvěděl jsem se, že jejich útulek se jmenuje Padre Pio! To je zvláštní náhoda, že?“ Fri, 28 Apr 2017 22:00:00 GMT V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=284 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/frantiskani-z-bronxu"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/frantiskani-z-bronxu.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Františkáni z Bronxu<br></a></p> Thu, 20 Apr 2017 15:34:00 GMT Nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1886 Dívenka nakrčila čelo, chvíli se zamyslela a zeptala se Bernarda:<br /> „Jsi Ježíš?“<br /> Bernard vybuchl hurónským smíchem. Skupina žáků s úžasem zírala na rozesmátého obra. Ten se naklonil k holčičce a řekl:<br /> „Ne, nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...“<br /> Tekichah se vrátila k učiteli a hlásila, co zjistila:<br /> „Ten velký vousáč je podobný Ježíši, ale není to on. Jen pro něj dělá.“<br /> Thu, 20 Apr 2017 15:13:00 GMT První křesťanský světec, který ale nemá místo v kalendáři http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1885 Prolistoval jsem celý kalendář tam i zpátky. Během liturgického roku si připomínáme celé zástupy světců, ale na jednoho se zapomnělo. Lotr po pravici, první křesťanský světec, se do kalendáře nevešel. I po smrti je ten chlápek jen na obtíž, a proto žádný svátek nebude! Je to ale jediný světec, kterého kanonizoval sám Kristus: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji. Thu, 13 Apr 2017 22:00:00 GMT Jidáš - zrazený zrádce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1884 François Mauriac napsal, že když Jidáš z večeřadla odešel, apoštolům „se tam hned začalo lépe dýchat“.<br /> Já si to ale nemyslím.<br /> Mám za to, že v srdci každého z nich zůstala bolestná výčitka, která je nikdy nepřestala trápit:<br /> Tue, 11 Apr 2017 22:00:00 GMT Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1883 Každý z apoštolů si při poslední večeři uvědomuje, kolikrát už selhal a že by byl schopen zradit ne jednou, ale třeba stokrát. „Jsem to snad já, Pane?“ Ano, jsem to já. Mé srdce zradilo už mnohokrát. Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady. Sun, 09 Apr 2017 22:00:00 GMT Velikonoce s Jidášem http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=282 Přinášíme vám několik zamyšlení o Velikonocích a Jidášovi. Neboť v každém z nás je něco z JIdáše... Sat, 08 Apr 2017 14:30:00 GMT Jidáš - existuje jen jediná přijatelná definice http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1882 Kdyby se všechny texty, které lepší i horší autoři z celého světa věnovali Ježíšovu zrádci, shromáždily do jednoho svazku, zjistili bychom, že tak obsáhlý „soudní spis“ žádný jiný zločinec nikdy neměl. V žádném jazyce neexistuje hanlivý přívlastek, jehož by se Jidášovi ještě nedostalo. Popravdě řečeno mě to, co o Jidášovi napsali slavní spisovatelé, ani moc nezajímá. Když jejich knihy, v nichž je Jidáš obviňován ze všech stran, odložím, mohu si přece místo nich kdykoli otevřít evangelium. V něm se dočítám, že ve chvíli, kdy Jidáš svou zradu jedním z nejupřímnějších projevů lásky – polibkem – dovršoval, našel pro něj Ježíš ve slovníku svého srdce jediné jméno: „Příteli!“ A to mi stačí. Sat, 08 Apr 2017 14:01:00 GMT Jak se k nám dostanete při výluce tramvajových spojů v centru města Olomouce v dubnu až listopadu 2017? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=63&fIDCLANKU=1880 Dne 7. dubna 2017 začala v centru města Olomouce rekonstrukce úseku tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí na ulici 1. máje. Bezprostředně se rekonstrukce pobočky Karmelitánského nakladatelství v Olomouci nedotkne. Ovšem dotkne se jí nepřímo. Nepojedou tramvaje přes centrum města s čísly 2, 3, 4 a 6. Zastávka U sv. Mořice nebude po celých 7 měsíců, tj. od začátku dubna do konce listopadu 2017 obsluhována. Fri, 07 Apr 2017 09:40:00 GMT Pochopit křesťanství z pohledu jeho židovských kořenů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=281 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/zidovske-inspirace-krestanstvi"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zidovske-inspirace-krestanstvi.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Židovské inspirace křesťanství<br></a></p> Sun, 26 Mar 2017 16:17:00 GMT Otčenáš - jak může být naučený text modlitbou?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1878 Často slýcháváme, že modlitba je centrem duchovního života, že je duší života křesťana, jeho vztahu s Bohem. Modlitba je nám doporučována jako nutnost a základní potřeba duchovního růstu. Je komunikací a setkáním, ale i odevzdáním se v Boží přítomnosti. Modlitbě se učíme a máme s ní problémy, modlíme se málo či špatně. Čím byla modlitba pro Ježíše? Jak se v Ježíšově modlitbě odráží židovská tradice jeho doby? Sun, 26 Mar 2017 16:11:00 GMT Dobrá kniha! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=280 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/produkt/denik-venkovskeho-farare"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/denik-venkovskeho-farare.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Jan Rybář: Deník venkovského faráře<br></a></p> Mon, 20 Mar 2017 18:59:00 GMT Miloslav kardinál Vlk - publikace http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=279 <p> <img src="/admin/files/Image/zpravy/Cardinal_Vlk_crop.jpg" alt="Kardinál Miloslav Vlk - literatura, knížky, CD, kázání, rozhovory" width="120" height="105" /></p> Mon, 20 Mar 2017 18:08:00 GMT Rozhovor s Bohem může být přímý a živý, smí obsahovat spory, otázky i nářky http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1872 Kdo se chce rozhodovat vědomě křesťansky, měl by své otázky nejen vnímat a přemýšlet o nich, nýbrž je i zahrnovat do modlitby, to jest vyprávět o nich Bohu v časech ztišení. Bohu nic nemůžeme ani nemusíme namlouvat. Měli bychom mu zcela upřímně předkládat svá nejniternější, nejintimnější hnutí, i ta, která nás samotné rozčilují či zahanbují. Mon, 13 Mar 2017 22:00:00 GMT Průvodce postní dobou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=277 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/postni-a-velikonocni-zamysleni"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/postni-a-velikonocni-zamysleni.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Postní a velikonoční zamyšlení<br></a></p> Sat, 11 Mar 2017 22:00:00 GMT Poslechněte si postní duchovní obnovu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=278 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/postni-obnova-cd"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/postni-obnova-cd.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Postní obnova (CD) / Vojtěch Kodet<br></a></p> Sat, 04 Mar 2017 17:31:00 GMT Chceme mít všechno, ale nejde to. Musíme se proto rozhodovat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1868 Mnohotvárný svět je podobný trhu s tisíci možnostmi. <br> Svádí nás reklama a média.<br> Slibují nám nekonečné štěstí. <br> Reklama využívá naši touhu po všem, <br> která je vložena do srdce každého člověka. Mon, 20 Feb 2017 22:00:00 GMT Proč máme takový strach milovat nebo přijímat lásku? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1867 „Potřebuju lásku,“ řekla.<br> Ta slova zněla jako výkřik <br> a hluboce mě zasáhla. <br> Wed, 15 Feb 2017 09:52:00 GMT Kresby na schodech - výstava prodloužena http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1864 Výstava Václava Sokola v Karmelitánském knihkupectví Praha<br> Únor – duben 2017, po – pá 8.30-18 Sun, 05 Feb 2017 15:34:00 GMT Jak se správně rozhodovat? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=276 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/umet-se-rozhodnout"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/umet-se-rozhodnout.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Umět se rozhodnout<br></a></p> Sun, 05 Feb 2017 14:42:00 GMT Umět se rozhodovat http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1863 Ignác z Loyoly (1491 -1556) rozvinul duchovní pedagogiku, která má mimo jiné napomoci k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. Ignácova doba byla pro Evropu časem přelomu. Mluví se o začátku novověku. Už koncem středověku pokročila technika a hospodářství do té míry, že se lidé stali pohyblivějšími. Více se cestovalo a komunikovalo s jinými kulturami, objevem Nového světa se otevřely neznámé a ohromující obzory. Křesťanská Evropa není celý svět, jak se doposud věřilo. Existují i jiné světy, zčásti dokonce kulturně na vyšší úrovni. Obraz, který si „starý svět“ o sobě maloval, se otřásl a probudila se zvědavost. Svět, jaký lidé znali, se dal do pohybu. Malé i velké konstanty se začaly neustále měnit, bylo co objevovat nového. Jednotlivec se musel neustále přizpůsobovat a přiučovat, zorientovávat se a rozhodovat. Sun, 05 Feb 2017 14:37:00 GMT Hrdinové našeho národa http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=275 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/kytice-z-kralovske-zahrady-3-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/kytice-z-kralovske-zahrady-3-vydani.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Kytice z královské zahrady (3. vydání)<br></a></p> Tue, 31 Jan 2017 06:51:00 GMT Další krásná knížka pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=274 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/ztracena-ovecka-a-jine-pribehy"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/ztracena-ovecka-a-jine-pribehy.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Ztracená ovečka a jiné příběhy<br></a></p> Sun, 15 Jan 2017 15:12:00 GMT Mám toho dost, můj manžel pracuje až moc, i o víkendech http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=322 Se svou stížností, že manžel to s prací přehání, není tato žena sama. „Ty tu vůbec nejsi.“ „U tebe je na prvním místě tvoje práce, tvoje papíry, tvůj podnik, a rodina přijde až po nich.“ „Vůbec nevidíš, jak děti rostou.“ „Mám dojem, že se se mnou otravuješ.“ A podobně. Sat, 07 Jan 2017 22:00:00 GMT Že strhující duchovní četba pro kluky neexistuje?! http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=273 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/drakobijce"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/drakobijce.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Drakobijce<br></a></p> Thu, 29 Dec 2016 17:52:00 GMT Závada na jesličkách http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1859 Moje vlastní jesličky <br /> mi už nějakou dobu <br /> dělají těžkou hlavu. <br /> Něco je špatně. <br /> Je tu nějaká závada <br /> a mně se nedaří zjistit, <br /> v čem spočívá.<br /> Mon, 26 Dec 2016 08:51:00 GMT Hledej Pána v jeslích, kde ho nikdo nehledá... (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1465 „Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní. Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání. Mon, 19 Dec 2016 22:00:00 GMT Vánoční příběh http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=272 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/vanocni-pribeh-2-vydani"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/vanocni-pribeh-2-vydani.png?width=138" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Vánoční příběh (2. vydání)<br></a></p> Sun, 18 Dec 2016 15:52:00 GMT Papež František - výročí narození http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=271 * 17. prosince 1936 <br> <img src="http://ikarmel.cz/obr/productDetail/attachments/jorge-mario.png?width=130" alt="Jorge Mario Bergoglio" title="Jorge Mario Bergoglio" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: "Arial CE", "Helvetica CE", Arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11.68px;" /> Sat, 17 Dec 2016 14:40:00 GMT Bůh se nezjevil jako příručka abstraktních pravd (papež František) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1677 „Vždy jsme vystaveni nebezpečí umělého života v laboratoři,“ řekl papež František. Dále zdůraznil, že křesťanská víra není nějakou malou zkouškou, ani souborem abstraktních norem. „Naše víra není laboratorní, nýbrž putující, dějinná víra,“ vysvětlil papež. „Bůh se zjevil v dějinách, nikoli jako příručka abstraktních pravd. Obávám se teortizujících "laboratoří" víry, protože v laboratoři se problémy vezmou, ochočí a nalakují mimo svůj kontext.“ Fri, 16 Dec 2016 22:00:00 GMT Papež František - krátký text na každý den v roce http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=236 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/365-dni-s-papezem-frantiskem"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/365-dni-s-papezem-frantiskem.png?width=130" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> 365 dní s papežem Františkem<br></a></p> Thu, 15 Dec 2016 22:00:00 GMT Kniha, která vyšla již ve 30. vydáních http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=270 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/provokujici-evangelia"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/provokujici-evangelia.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Provokující evangelia<br></a></p> Fri, 09 Dec 2016 13:43:00 GMT Terezie z Lisieux v novém moderním překladu http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=269 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/pribeh-jedne-duse"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/pribeh-jedne-duse.png?width=138&height=196" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Příběh jedné duše<br></a></p> Fri, 02 Dec 2016 07:49:00 GMT Kateřina Lachmanová a karmelitán P. Pavel Pola představí nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1853 <b>V neděli 4. 12. 2016 od 15 h</b> v rámci oslav 70 let <a href="http://terezicka.cz/" target="blank">farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích</a> představí Kateřina Lachmanová a bosý karmelitán P. Pavel Pola nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux Příběh jedné duše. Wed, 30 Nov 2016 22:00:00 GMT Spolupracovník Matky Terezy přednáší v Česku (Ostrava, Opava, Praha) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1851 Rakouský kněz Leo Maasburg, který byl blízkým spolupracovníkem Matky Terezy, navštíví na konci listopadu Českou republiku. Jeho přednášku s názvem Co jsem se naučil od Matky Terezy si můžete poslechnout v Praze, Ostravě a Opavě. Moravskoslezský kraj navštíví Leo Maasburg v úterý 29. listopadu. V Ostravě bude od 9:30 v sále biskupství, odpoledne se přesune do Opavy, kde se s ním můžete setkat od 18:00 na církevní konzervatoři. O den později, 30. listopadu, se od 19:00 uskuteční přednáška v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Thu, 24 Nov 2016 22:00:00 GMT Číhošťský zázrak http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=168 Z rozhovoru s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským. Mon, 21 Nov 2016 22:00:00 GMT Vatikánské promluvy Tomáše Špidlíka http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=268 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/vatikanske-promluvy-2"><img src="http://ikarmel.cz/obr/productDetail/attachments/vatikanske-promluvy-2.png" border="0" width="110" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Vatikánské promluvy<br> Tomáš Špidlík<br></a></p> Thu, 17 Nov 2016 19:13:00 GMT To poslední co potřebuješ, je další rada http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1845 Za matkou Makrínou jednou přišla mladá žena, která jí řekla, že před ní leží těžké rozhodnutí, které ale nemůže udělat, protože je celá ochromená strachem. Má strach, že udělá špatnou věc, zklame lidi nebo jim ublíží a zklame i Boha. Požádala svého kněze i svou matku a přátele o radu, ale zdá se, že všechno, co řekli, dělá její rozhodnutí ještě těžší. Wed, 09 Nov 2016 22:00:00 GMT Večer se sv. Alžbětou od Trojice: pozvánka na akci v Praze http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=54&fIDCLANKU=1844 Vojtěch Kodet a sestry karmelitky vás zvou na Večer se sv. Alžbětou od Trojice. Přijďte oslavit svátek nově svatořečené temperamentní a málo známé řeholnice, která bývá přirovnávána k Terezii z Lisieux. Akce proběhne <b>v úterý 8. listopadu 2016</b>, v kostele sv.Benedikta (Hradčanské nám. v Praze 1).<br> 18:00 Mše svatá (P. Vojtěch Kodet)<br> 19:00 Recitační pásmo textů sv. Alžběty od Trojice (Jana Pidrmanová)<br> Sun, 06 Nov 2016 15:17:00 GMT Nejlepší texty Jeana Vaniera http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=266 <p><a href="http://ikarmel.cz/produkt/krasa-lidskosti"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/krasa-lidskosti.png?width=110" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Krása lidskosti<br> Jean Vanier, <br></a></p> Thu, 03 Nov 2016 13:43:00 GMT Třídenní konference na téma Já a evangelizace? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=66&fIDCLANKU=1840 Při příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství zveme 18. – 20. 11. do Zlína na třídenní konferenci na téma „Já a evangelizace?“ Cílem konference je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Hosté: Kateřina Lachmanová, Maja Schanovsky, P. Ondřej Chrvala a další. Tue, 25 Oct 2016 15:21:00 GMT Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=63&fIDCLANKU=1839 Olomoucké Karmelitánské knihkupectví pořádá ve spolupráci s animátory děkanátu Olomouc Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů. Součástí programu bude vždy přednáška, beseda a možnost zakoupení knih s autogramiádou. Akce se vždy konají po úterní mši svaté v areálu dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc). Všichni jste srdečně zváni. Tue, 25 Oct 2016 15:12:00 GMT Inspirace od včel http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=265 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Zit-s-moudrosti-vcel_102007.html"><img src="http://ikarmel.cz/obr/attachments/zit-s-moudrosti-vcel.png?width=138" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Žít s moudrostí včel<br></a></p> Tue, 18 Oct 2016 21:03:00 GMT Víra a city jsou dvě různé věci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1838 Víra a city jsou dvě různé věci. <br /> V Božím slově nikde nenajdeme místo, <br /> kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’ <br /> nebo ‘Svými city budete uzdraveni’. <br /> Ale chválil lidi za jejich víru. <br /> Tue, 18 Oct 2016 20:55:00 GMT Nové knihkupectví v Podkrkonoší http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=60&fIDCLANKU=1837 V neděli 2. října požehnal Mons. Josef Kajnek nové prostory Karmelitánského <a href="http://www.kna.cz/nova-paka/">knihkupectví v Nové Pace</a>. Součástí oslavy byla mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celou slavnost svojí barokní hudbou a zpěvem provázel Michal Pospíšil se svými hudebníky a zpěváky. Thu, 06 Oct 2016 20:07:00 GMT Zemřel mučednickou smrtí na Sahaře před sto lety http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=263 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Karel-Foucauld_101998.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101998.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Karel Foucauld<br> Duchovní životopis<br></a></p> Tue, 04 Oct 2016 22:00:00 GMT EMPATIE A LÁSKA V RODINĚ S JIŘINOU PREKOPOVOU v Nové Pace http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=60&fIDCLANKU=1836 Ve středu 12. října od 18,15 hod. vás zveme do Auly Pedagogické školy a gymnázia v Nové Pace na přednášku PhDr. Jiřiny Prekopové. V 17,45 hod. budete mít možnost nechat si podepsat její knihy v Karmelitánském knihkupectví. Tue, 04 Oct 2016 19:30:00 GMT Četba pro rok milosrdenství http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=223 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Denicek_101380.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101380.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Deníček<br> Boží milosrdenství v mé duši<br> Svatá s. M. Faustyna Kowalská<br></a></p> Mon, 03 Oct 2016 22:00:00 GMT Jsou mnohé andělské terapie v souladu s křesťanskou vírou? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=222 <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Neni-andel-jako-andel_101922.html"><img src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101922.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Není anděl jako anděl<br></a></p> Thu, 29 Sep 2016 14:28:00 GMT Svatý František - pro děti http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=264 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Svaty-Frantisek_102026.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/102026.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Svatý František<br></a></p> Tue, 27 Sep 2016 05:21:00 GMT 24.9.2016 je blahořečen krajan - Sudetský Němec P. Engelmar Unzeitig http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=262 <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Novena-s-Engelmarem-Unzeitigem-quotandelem-z-Dachauquot_102041.html"><img src="http://ikarmel.cz/img/obalky/102041.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Novéna s Engelmarem Unzeitigem, "andělem z Dachau"<br></a></p> Fri, 23 Sep 2016 14:11:00 GMT Vánoční komiks http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=261 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Vanocni-komiks_102045.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/102045.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Vánoční příběh s hádankami a úkoly<br></a></p> Sat, 17 Sep 2016 16:27:00 GMT Na mých křtinách rodiče nebyli. Bylo to tajné. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1829 Někdy v sedmnácti letech jsem se poprvé dostal k Bibli. Jako samouk. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel, asi Božím řízením, co já vím. V podstatě od malička mi šlo o pravdu. Stále jsem ji někde hledal. Pátral jsem po smyslu života a objevil jsem přitom evangelium. Jednou jsem si otevřel kapitolu svatého Jana a zasáhlo mě to. Od té doby jsem se k tomu pořád a pořád vracel. Celé mé evangelijní zkoumání trvalo šest let, teprve pak jsem akceptoval, že Ježíš je Boží syn. Byl to verš z 8. kapitoly: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě.“ Sat, 17 Sep 2016 16:05:00 GMT Svátek Panny Marie Bolestné (15.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=260 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Maria-matka-Jezisova_101959.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101959.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Maria, matka Ježíšova<br></a></p> Wed, 14 Sep 2016 18:00:00 GMT Svátek povýšení svatého kříže (14.9.) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=259 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Kriz-symbol-zobrazovani-vyznam_10400.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/10400.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Kříž - symbol, zobrazování, význam<br></a></p> Tue, 13 Sep 2016 17:39:00 GMT Marek Orko Vácha v Plzni v úterý 20. 9. 2016 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=55&fIDCLANKU=1826 Zveme vás na přednášku a autogramiádu P. Marka Orko Váchy, která se koná v úterý 20. 9. 2016 od 19.00 hodin v učebnách Plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Téma přednášky je Poselství encykliky Laudato sii. Thu, 08 Sep 2016 19:21:00 GMT Byl vyrovnaný a připravený zemřít… http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=258 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Obet-pripadu-Babice_101969.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101969.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Oběť případu Babice<br> Jan Bula 1920-1952<br></a></p> Wed, 07 Sep 2016 19:29:00 GMT Co se o Matce Tereze neříká? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1825 Co říká duch tohoto světa o matce Tereze?<br> "Ach! Matka Tereza byla krásná žena, <br> která udělala mnoho dobrého pro druhé."<br> Co duch tohoto světa ale nikdy neřekne? Wed, 07 Sep 2016 19:10:00 GMT Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=757 Toto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná. Sat, 03 Sep 2016 22:00:00 GMT Aktuální novéna: s Matkou Terezou http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=257 <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Novena-s-Matkou-Terezou-2vydani_102032.html"><img src="http://ikarmel.cz/img/obalky/102032.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Novéna s Matkou Terezou<br></a></p> Fri, 02 Sep 2016 13:13:00 GMT Úsměv je první věc, kterou můžeme druhému darovat (Matka Tereza) http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1824 Často myslím na Matku Terezu, <br /> která říkala, že vše, co uděláme pro ostatní, <br /> je jen kapkou vody v oceánu, <br /> ale když to neuděláme, <br /> ta kapka bude v oceánu chybět ...<br /> ... navždy.<br /> Thu, 01 Sep 2016 22:00:00 GMT Svatořečení Matky Terezy: 4.9.2016 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=256 <p>Její život byl plný vnitřních bojů...<br> <a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Temne-noci-Matky-Terezy_101514.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101514.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Temné noci Matky Terezy<br></a></p> Tue, 30 Aug 2016 20:11:00 GMT Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1823 Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci.<br> Snažíme se tu žízeň utišit, <br> ale uhasit se nám ji nikdy nedaří. <br> Pochopil jsem tedy, <br> že pokud ve mně přirozeně existuje taková žízeň, <br> taková prázdnota, pak existuje také zdroj, <br> který mě může naplnit. <br> A že tento zdroj není z tohoto světa.<br> Mon, 29 Aug 2016 06:33:00 GMT Pán mě skrze modlitbu mění http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1819 Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“ Sun, 21 Aug 2016 22:00:00 GMT Kdybych se nemodlila, neměla bych lidem co nabídnout http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1818 Nevěnuji přece tento čas nějakému projektu, ale živé osobě, a tou živou osobou je Ježíš... Sun, 14 Aug 2016 22:00:00 GMT Nekopírujte jiné lidi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1817 Kdyby Ježíš chtěl, <br /> abyste byla někdo jiný,<br /> někým jiným by vás <br /> jistě učinil...<br /> Tue, 09 Aug 2016 22:00:00 GMT Zázraky se opravdu dějí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=253 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Zazraky-se-opravdu-deji_101975.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101975.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> <br>Pán je stejný – včera, dnes i navěky </a></p> Sun, 07 Aug 2016 22:00:00 GMT Novéna se svatou Terezií z Lisieux http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=255 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Novena-se-svatou-Terezii-z-Lisieux_102031.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/102031.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Novéna se svatou Terezií z Lisieux<br></a></p> Wed, 03 Aug 2016 21:17:00 GMT ´Nebyl jsem vždycky šálek. Byly doby, kdy jsem byl jen hlína´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1821 Když život <br> nejde <br> podle <br> tvých představ...<br> Wed, 03 Aug 2016 20:59:00 GMT Čím se v církvi liší extrovert od introverta? http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=254 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Introverti-v-cirkvi_101977.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101977.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Introverti v církvi<br></a></p> Wed, 27 Jul 2016 21:13:00 GMT Páté evangelium: příroda http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1815 Kniha přírody <br> je výjimečný a drahocenný <br> Boží dar každému člověku. <br> Je to obrazný způsob řeči, <br> kterého Bůh používá, <br> aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce. Fri, 22 Jul 2016 22:00:00 GMT ´Miluji Boha, ale s lidmi mám problém´ http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1814 Někteří lidé krásně hovoří o tom, <br> jak nesmírně milují Boha. <br> Jenom s lidmi ale mají zkrátka <br> problémy... Sun, 17 Jul 2016 22:00:00 GMT Svižný a nejstarší kněz odpovídá.... http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=252 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Boha-neokecas_101951.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101951.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Boha neokecáš<br> Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem<br></a></p> Sun, 17 Jul 2016 22:00:00 GMT Skvělé pokračování bestselleru Anonymní katolík http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=251 <p><a href="http://www.ikarmel.cz/kniha/Krestan-v-zabehu_101964.html"><img src="http://www.ikarmel.cz/img/obalky/101964.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Křesťan v záběhu<br></a></p> Wed, 13 Jul 2016 21:27:00 GMT Myslela jsem si, že nikdy nebudu muset projít krizí. Spletla jsem se. http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1812 Vzpomínám si, že v troufalosti svého pozdního dospívání jsem si myslela, že nikdy nebudu muset projít krizí. Věděla jsem, že má identita je v Bohu a to je celé. To mě provede životem až do hrobu. Spletla jsem se. Sat, 02 Jul 2016 21:03:00 GMT Novéna ke sv. Cyrilovi a Metodějovi http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=250 <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Novena-za-evangelizaci-naroda-na-primluvu-sv-Cyrila-a-Metodeje_101818.html"><img src="http://ikarmel.cz/img/obalky/101818.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Novéna za evangelizaci národa na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje<br></a></p> Mon, 27 Jun 2016 20:46:00 GMT Jak jsem studentům měl vyprávět o své víře http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1811 Byl jsem pozván, abych vyprávěl o svém setkání s Ježíšem více než sto studentům maturitního ročníku. Než jsem do té střední školy dorazil, neměl jsem ponětí, co mě čeká, jakou energii taková „přednáška“ vyžaduje. Vstoupil jsem do dlouhého sálu, přeplněného lidmi a lomozem. Za všeobecné lhostejnosti jsem odvážně prošel místností. Obklopený hlukem a nepořádkem jsem si razil cestu mezi studenty, a čím hlouběji jsem pronikal do jejich doupěte, tím více se mi zdáli nepřátelští. Klec plná spících šelem, které se však mohou kdykoliv probudit. Sun, 19 Jun 2016 15:09:00 GMT Oldřich Selucký v Plzni ve středu 15. 6. 2016 http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=55&fIDCLANKU=1799 Zveme vás na na besedu a autogramiádu Oldřicha Seluckého, autora dobrodružných příběhů pro mládež, která se koná ve středu 15. 6. 2016 od 18.00 hodin v učebnách plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Beseda s autorem strhujících románů pro mladé je určena zejména mládeži, rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem zájemcům o kvalitní literaturu. Tue, 07 Jun 2016 22:00:00 GMT Oblíbený stolní kalendář na 2017 již vyšel http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=70&fIDAKTUALITY=249 <p><a href="http://ikarmel.cz/kniha/Kalendar-2017-Mala-poselstvi-Vojtecha-Kodeta_30065.html"><img src="http://ikarmel.cz/img/obalky/30065.jpg" border="0" class="book-pict" hspace="20" style="text-align: justify; background-color: rgb(255, 249, 227); border: 1px solid rgb(153, 51, 0);" vspace="5" alt="" /><br /> Kalendář 2017 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta<br> Vojtěch Kodet<br></a></p> Tue, 07 Jun 2016 14:05:00 GMT Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí http://www.kna.cz/detail.php?xSET=lang&xLANG=&fIDSTRANKY=46&fIDCLANKU=1808 S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak… Fri, 03 Jun 2016 10:32:00 GMT