I ten nejskrytější život je před Bohem vzácný

5.10.2022


Náhled

V životě se musí za vše platit
Emil Soukup

„Život je dar, který nám Bůh svěřil. On nám také poskytuje impulsy, které bychom neměli přehlédnout,“ otevírá své vzpomínky Emil Soukup. V drobné knížce vzpomíná na své rodiště a kořeny, na kamarády, přátele, kolegy i vzácné osobnosti, s kterými se setkal. Skládá účty ze svého kněžského působení v Českém Krumlově, Domažlicích, Lomnici nad Lužnicí a Plzni v době totality i po roce 1989. Píše svobodně a přitom s láskou. Na osudu svém i druhých lidí ukazuje, jak vzácný může být před Bohem i ten nejskrytější život. 

Mons. Emil Soukup (1939) je český římskokatolický kněz původem z Plzně, penitenciář Plzeňské diecéze a kaplan Jeho Svatosti. Jeho mladší bratr Ing. arch. Jan Soukup je architekt. Absolvoval gymnázium ve svém rodišti a po maturitě v roce 1957 začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, kde také 24. června 1962 přijal kněžské svěcení. Poté působil jako kaplan v Domažlicích a následně jako administrátor v Lomnici nad Lužnicí (v letech 1969 až 1974) a později v Českém Krumlově. V roce 1993 byl přijat do nově vzniklé plzeňské diecéze a stal se farářem v Domažlicích, ke dni 1. září 2001 pak byl přeložen do plzeňské katedrální farnosti. Dne 7. května 2009 jej papež Benedikt XVI. jmenoval papežským kaplanem.