Katolická Bible pro mládež. S předmluvou papeže Františka

7.1.2021

Y-Bible
Y-Bible

Výbor stěžejních pasáží Starého a Nového zákona, doplněný o úvody, vysvětlivky a krásné fotografie.

Přidanou hodnotou jsou svědectví těch, kdo se naučili vnímat Boží slovo jako světlo pro svůj život. Vynikající pro ty, kdo se učí poznávat Boží slovo – mladí a dospívající křesťané, konvertité, ale i „odrodilci“, kteří se po letech vracejí k životu s Bohem a s církví.

Y-Bible

Výbor stěžejních pasáží Starého a Nového zákona, doplněný o úvody, vysvětlivky a krásné fotografie.


Projekty KNA: Jsme na facebooku: