P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru

27.11.2021

Náhled

Bůh své bitvy neprohrává
Vojtěch Kodet,Jan Paulas

Dlouho očekávaná novinka Bůh své bitvy neprohrává je tady! Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru líčí svůj životní příběh.Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, který prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další členy rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry v litoměřickém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu exorcisty.V otevřeném dialogu líčí i nelehká období života a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, odpuštění, uzdravení, umění rozlišování nebo život s Božím slovem.

***

Vojtěch Kodet , O.Carm., ThD., je karmelitánským knězem, který patří mezi vyhledávané duchovní průvodce a oblíbené autory křesťanské literatury. Narodil se v r. 1956 v Mladém Beranově. V r. 1982 přijal kněžské svěcení a v r. 1988 složil slavné sliby v řeholním společenství Karmelitánského řádu. Od té doby až do r. 1990 působil ve farní správě na řadě míst brněnské diecéze. Po Sametové revoluci se stal převorem karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří a v r. 1991 spoluzakladatelem Karmelitánského nakladatelství. Na činnosti řádu se pak mimo jiné podílel také jako představený české provincie mezi r. 2003 a 2012. V r. 2005 úspěšně završil doktorské studium spirituální teologie na Papežském institutu spirituality Tereziánu v Římě. Začátkem osmdesátých let se seznámil se začínajícím hnutím Charismatické obnovy, na jejímž díle se v současné době účastní jako člen programového týmu Charismatické konference. Od roku 2001 je také členem týmu, který připravuje a organizuje letní tábory pro mládež zvané JUMP. Během celého svého kněžského života se zabývá přednáškovou a formační činností a věnuje se duchovnímu doprovázení.