Sv. Augustin a sv. Monika v přímém přenosu

25.8.2021

27.8. se připomíná sátek sv. Moniky a den na to svátek. sv. Augustina. Duchovní autobiografie svatého Augustina Vyznání patří vedle Bible k jednomu z nejvýznamnějších děl křesťanské literatury.

Náhled
Vyznání Svatý Augustin

„Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak starobylá i tak nová. Pozdě jsem si tě zamiloval.“ sv. Augustin

„Mezi mysliteli starověku je Augustin jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka,“ prohlásil španělský filosof Ortega y Gasset.

V čem spočívá nadčasová popularita tohoto díla? Hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí o lidské křehkosti i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě člověka. Karmelitánské nakladatelství vydává nový a kvalitní překlad Vyznání pro čtenáře 21. století. Doplněný je odborným úvodem, vysvětlivkami a rejstříky.

Svatý Augustin - Aurelius Augustinus (354–430) patří mezi největší myslitele křesťanského Západu. Narodil se v severoafrickém Thagaste, byl učitelem rétoriky v Kartágu, Římě a Miláně. Jeho duchovní hledání vyvrcholilo v roce 387 obrácením ke Kristu a křtem z rukou milánského biskupa Ambrože. Augustinovo rozsáhlé dílo ovlivňuje křesťanskou teologii, duchovní život i kulturu až do současnosti.