Ahoj Ježíši, existuje život po smrti? (Elias Vella)

30.10.2022

Alice: O životě po smrti jsem vždy pochybovala. Jak si můžeme být jistí, že jednou, až zemřeme, budeme navěky žít? Tato věc mě stále znepokojuje!

Ježíš: Když Bůh stvořil člověka, učinil ho odlišného od ostatních živočichů. Co se týče těla, rozdíl je malý. Na chvilku však nechme stranou problém evoluce a humanizace, tedy polidšťování. Skutečný rozdíl spočívá v tomto: smrt zvířete znamená jeho úplný konec, zatímco u člověka to neplatí! Když zemře člověk, zemře jen jeho tělo, ale ne duch. Jeho život pokračuje navěky.

Tělo, ať už pochované nebo vhozené do moře, spálené při kremaci nebo předhozené supům, skončí. Nikdy se nevrátí zpět. Ale duch, nebo, jak ho mnozí nazývají, duše, se vrací k Bohu. A Bůh duši posoudí podle kvality života prožitého na zemi jako dobrou, nebo špatnou. Není to Bůh, kdo duši činí dobrou nebo špatnou.

Všechna náboženství věří v posmrtný život. Mnohé kultury ještě stále věří, že mrtvá osoba musí vykonat určitou cestu, aby dospěla k definitivnímu konci. Bůh vám v Bibli jasně ukázal, že člověk nebyl stvořen, aby zemřel, ale aby žil.

Jednou ke mně přišli saduceové a chtěli mě vlákat do pasti otázkou: „Komu bude na věčnosti patřit žena, která byla na zemi postupně vdaná za sedm mužů?“ Tuto otázku mi dali proto, že nevěřili v posmrtný život. Odpověděl jsem jim: „Vy nazýváte Boha Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On přece není Bohem mrtvých, ale živých!“

Julio: Jestliže tedy existuje posmrtný život, budou z nás po smrti jen duchové bez těla?

Ježíš: Budeš-li číst Bibli, všimneš si, že když jsem vstal z mrtvých, měl jsem zduchovnělé tělo. Ano, vím, že jsi studoval filozofii a přírodní vědy a logicky podle nich zduchovnělé tělo nemůže existovat, protože je-li tělo zduchovnělé, nemá žádnou hmotu, zatímco když je hmotné, tak ano. Jednou jsem vešel k apoštolům zavřenými dveřmi. Jindy jsem řekl Tomášovi: „Dotkni se mě a přesvědč se.“

Z knihy: Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?

Elias Vella

Otec Elias Vella se pustil do odvážného experimentu. Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem?

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému