Kdo je papež? Kolik už bylo papežů?

12.11.2022

Milé děti, papež je hlavou římskokatolické církve. Žije ve Vatikánu, což je malý stát v centru Říma. Máte někdy na starosti mladšího sourozence nebo domácího mazlíčka? Papež s dalšími biskupy má na starosti více než miliardu a tři sta tisíc katolíků. To je teprve odpovědnost! Začněme tím, že se podíváme na několik oficiálních papežských titulů:

Římský biskup:
Tento titul pochází z dob apoštolů, kdy římské křesťany vedla osoba, které říkali biskup. Za tohoto vůdce je považován svatý Petr, který patřil mezi Ježíšovy učedníky. Po Ježíšově smrti se Petr stal prvním vůdcem raných křesťanů. Petra proto nazýváme prvním papežem.

Náměstek Ježíše Krista:
Vicarii (náměstkové) byli římští úředníci, kteří zastupovali císaře vůči lidu a lid vůči císaři. Raná církev využívala tento model k popisu zvláštní papežské role. (Všichni biskupové se nazývají Kristovi náměstci, protože nastoupili „na místo“ apoštolů.)

Nástupce knížete apoštolů:
Petr je označován za knížete apoštolů. Papež je vždy vnímán jako někdo, kdo následoval (nebo se stal nástupcem) sv. Petra ve funkci vůdce křesťanů.

Nejvyšší pontifik univerzální církve:
V pohanských dobách patřil tento titul vrchnímu římskému knězi, kterým byl často sám císař. Po pokřesťanštění říše získal tento titul papež.

Primas Itálie:
Primas je přední biskup v zemi. Papež je tedy také hlavou italské katolické církve.

Suverén státu Vatikán:
Papež je vládcem Vatikánu, což je malý stát o rozloze 44 hektarů (to představuje asi 100 fotbalových hřišť).

Služebník služebníků Božích:
Tento titul vznikl před patnácti sty lety, v dobách papeže Řehoře I. Byla za ním snaha ukázat, že člověk v tomto úřadě musí i přes všechny velkolepé papežské tituly být velmi pokorný, protože slouží lidem.

Podněty, impulsy, zajímavosti

Od svatého Petra po papeže Františka bylo 266 papežů.

Někteří papežové jsou nositeli stejného jména. Rozlišujeme je podle římských číslic za jménem. Čím dříve papež žil, tím nižší je číslice. Zopakujme si užívání římských číslic:

I = 1

II = 2

III = 3

IV = 4

V = 5

VI = 6

VII = 7

VIII = 8

IX = 9

X = 10

XI = 11

XII = 12

XIII = 13

XIV = 14

XV = 15

XVI = 16

XVII = 17

XVIII = 18

XIX = 19

XX = 20

XXI = 21

XXII = 22

XXIII = 23

XXIV = 24

XXV = 25

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Zkuste zapsat římskými číslicemi rok svého narození. Já jsem se narodil v roce 1952, což napíšu jako MCMLII. Poznámka: Menší číslo umístěné před větším číslem (CM) znamená, že od čísla M (1000) odečtete číslo C (100) a získáte číslo 900.

Od roku 1958 se vystřídalo šest papežů:

~        sv. Jan XXIII. (1958–1963)

~        sv. Pavel VI. (1963–78)

~        Jan Pavel I. (1978)

~        sv. Jan Pavel II. (1978–2005)

~        Benedikt XVI. (2005–2013, na svůj úřad rezignoval)

~        papež František (2013–)

 

Zeptejte se svých blízkých, jaké papeže si pamatují a co se jim v souvislosti s nimi vybaví. Zapište si to.

Kolik papežských návštěv zažila Česká republika po listopadu 1989?

Který z oficiálních papežských titulů je vám nejbližší a proč?

 

Z knížky:

 


image:Image náhled produktu Proč je i dnes dobré mít papežeProč je i dnes dobré mít papeže
Les Miller

 

Papež na nás občas působí jako postava z minulosti. Zčásti je to pravda: vždyť papežství je mostem mezi tradicí a naší současností. Přesto ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Poctivě a současným jazykem jako papež František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II.
Mnozí papeže milují, ale jiní jeho roli ani tomu, co říká, nerozumí. Tato knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak papežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství i katolické církvi a čím je papež užitečný světu kolem nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho každodenními aktivitami. Dotkneme se i papežských návštěv v naší zemi. 

Autor Les Miller (* 1952) je učitel, spisovatel a vyhledávaný přednášející. Pracoval jako koordinátor výuky náboženství v kanadském Torontu. V roce 2009 obdržel od svých kolegů Cenu arcibiskupa Pococka za výborné výsledky při výuce náboženství. Je autorem více než 25 knížek. Při výuce i ve svých textech klade důraz na potřebu neustálého vzdělávání a srozumitelného vyjadřování ve věcech víry. V Karmelitánském nakladatelství vyšly jeho znamenité knížky Znamení a symboly katolické víry (25 otázek a odpovědí) a Co se děje ve svátostech? (25 otázek a odpovědí).

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému