Láska a manželství v židovských příslovích

21.7.2022

Láska a manželství jsou velice důležitou součástí života mnoha lidí. Láska potřebuje také rozum a zkušenost, přestože jen málokdo si do svých vztahů nechá mluvit. Pak může pomoci moudrost předků, vyjádřená v příslovích. O lásce a manželství najdeme hojně přísloví snad ve všech kulturách.

Předloni vydalo Karmelitánské nakladatelství půvabnou knihu našeho předního hebraisty Tomáše Novotného Moudrost v jidiš příslovích. Letos autor znovu sáhl do své sbírky devíti knih zabývajících se jidiš příslovími (podle použité literatury) a vytvořil novou, tentokráte monotematickou sbírku, která se ovšem od předchozí sbírky podstatně liší jak zaměřením na jedno téma, tak také zpracováním.

Téma lásky a manželství je rozčleněno na celkem 11 kapitol, postupujících chronologicky (Není dobré zůstat sám, Bašert (určený), Šadchen (dohazovač), Výběr partnera, Namlouvání, Mikve (rituální lázeň), Chupe (svatební baldachýn), Klezmer, Bris (obřízka), Ziveg (pár), Get (rozvod) – s podtématy problémy v manželství, Nevěra, Rozvod a Další sňatek).

U přísloví je často důležitý nejen obsah, ale také forma – nezřídka krátký verš. V jidiš příslovích lze poznat německá, hebrejská a slovanská slova. Proto jsou přísloví uvedena vždy v překladu, a pod ním ve fonetickém přepise z originálu, aby se čtenář mohl těšit i jejich zvukomalebnou podobou. Pořekadla vznikají a působí v kontextu určité kultury. Přísloví zrcadlí situaci doby, kdy jidiš byla hovorovým jazykem mezi Židy Východní Evropy.

Co se týká lásky a manželství, platí mnohá přísloví také v naší kultuře, jiná vyjadřují židovská kulturní a náboženská specifika. Příslovími nás proto autor poměrně obsáhle provádí jak zařazením do všeobecně lidského kontextu, tak do specificky židovského, kdy cituje i z Talmudu a midrašů. Překlad přísloví je velmi dobrý, místy bychom mohli říci i kongeniální: Vos kumt arojs fun dem šejnem epele, az es hot a veremik herzele? – K čemu je krásné jablíčko, když má červivé srdíčko?

Výraznou částí knihy je její vzhled – jedná se o knížečku takřka čtvercového formátu 12,5 x 14 cm, doplněnou půvabnými ilustracemi Markéty Müller.

Kniha je dle mého názoru velmi vhodná jako dárek k svatbě, případně jako základ pro přípravu svatebního proslovu či kázání. K četbě ji lze doporučit též každému, kdo se chce potěšit z vhodně vybraných přísloví, či srovnat je s podobnými příslovími o lásce a manželství z jiných sbírek - např. v obsáhlé sbírce F.L. Čelakovského Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, kde jsou také seřazena obsahově, nebo v příslovích latinských. Na internetu lze najít tematických přísloví velmi mnoho, ovšem nikoliv v podobě, kterou nabízí recenzovaná kniha – v půvabné formě, s výkladem a fonetickým přepisem originálu, který umožní těšit se jak z verše, tak i z užití mateřských jazyků jidiš – němčiny, hebrejštiny, aramejštiny a slovanských jazyků.

Má-li být součástí recenze i kritické slovo, chybí mi v úvodu několik vět o současnosti jidiš, která dnes především jazykem ortodoxních komunit v New Yorku a v Izraeli, a také modernější přísloví, reflektující společenské posuny – například vztahy druh – družka, lásku mezi lidmi stejného pohlaví a podobně. Vzhledem k tomu, že jidiš se dnes užívá především v židovských ortodoxních komunitách, je možné, že podobná přísloví ani dnes nevznikají, a tak vlastně neexistují. Každopádně v solidně přiloženém seznamu literatury jsou knihy vydané v letech 1963 – 2000. Znamená to, že novější sbírky jidiš přísloví nevznikají? Recenzent sám na tuto otázku nedokáže odpovědět.  

Leč dost kritiky! Nalákejme raději budoucí čtenáře několika příslovími z části, líčící zamilovanost a namlouvání:

Jeden vlas z dívčiny hlavy táhne silněji než deset volů.

Když člověka zachvátí láska, nepomůže modlení, nepomůže žehnání.

Malá děvčátka trhají šatečky, velká trhají srdce.

Bláznovství bez lásky může být, ale láska bez bláznění možná není.

 

Recenze Mikuláše Vymětala

Náhled
Ani v ráji není dobré být sám
Láska a manželství v židovských příslovích, Karmelitánské nakladatelství 2022

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému