Co znamená adventní věnec?

27.11.2023

V době adventní se připravujeme na Vánoce a na další okamžiky, kdy Bůh vstupuje do našeho života. Začínáme čtyři neděle před Vánocemi. Advent je dobou, kdy se zamýšlíme, co to znamená, že nám Bůh seslal svého Syna Ježíše a on žil jako jeden z nás. Oblíbeným symbolem této doby je adventní věnec. Je to kruh složený ze zelených větví, na němž stojí čtyři svíce.

Zelený kruh představuje nekonečnou Boží lásku. Každá svíce na věnci má svůj vlastní význam. První je fialová, což je barva, kterou o adventu vídáme v kostele. Připomíná nám, že je to čas přípravy a očištění.

První svíčku někdy nazýváme „svící proroků“ nebo také „svící naděje“. Připomínáme si proroky včetně svatého Jana Křtitele, který nás vyzývá, abychom „připravili cestu Pánu“.

Druhá svíčka (také fialová) je „betlémská svíce“ nebo „svíce pokoje“. Rozjímáme o Betlémě, kde se narodil Ježíš, Kníže pokoje, a proto je to také rodiště Kristova pokoje.

Třetí svíčka je růžová. Symbolizuje radost a někdy se jí říká „svíce pastýřů“. Připomíná nám betlémské pastýře, kterým anděl řekl, aby šli a nalezli nově narozeného Krále v jeslích.

Čtvrtá svíčka je fialová. Říkáme jí „svíce andělů“ podle nebeských kůrů, které zpívaly při Kristově narození. Tato svíčka také může označovat lásku.

Někdy se po Vánocích doprostřed adventního věnce umisťuje ještě pátá svíčka, která je bílá. Říká se jí „Kristova svíce“ a připomíná nám, že ve středu našeho života má být Ježíš.

Na začátku každého adventního týdne zapalujeme novou svíci, takže poslední neděli před Vánocemi už hoří všechny čtyři. Rozsvícení nové svíce oslavujeme modlitbou, čtením z Bible a zpěvem. Když doma nebo v kostele rozsvěcujeme svíčky na adventním věnci, připomínáme si, že Vánoce znamenají víc než jen nákupy, večírky nebo ozdoby. Skutečným smyslem Vánoc je narození Ježíše.

 

K zapamatování, přemýšlení a diskusi

* Slovo „advent“ pochází z latinského slova adventus, které znamená „příchod“.

* Tradice adventního věnce vznikla v Německu a do světa se rozšířila po 2. světové válce.

 

* Typickým rysem adventu v naší zemi jsou ranní mariánské mše – tzv. roráty. Liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v jiných zemích obdobu. Název „roráty“ se odvozuje od vstupního zpěvu (Introitus) IV. neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli desuper...“ – Rosu dejte shůry... (Pozn. české redakce.)

 

Z knížky:

 

Sekce: kalendárium   |   Tisk   |   Poslat článek známému