Kontemplace a politika

4.1.2010

Kontemplace a politikaZdá se, že veškerý politický život je zaměřen ke štěstí nazírání: Neboť mír založený a udržovaný úsilím politického života člověku umožňuje, aby se oddával kontemplaci pravdy. STh II-II, 180,4

Tomáš považuje politický život za velmi důležitý. Podle něho patří k lidské přirozenosti. Pokud jej neurčují jen speciální poznatky a různé způsoby produkce zboží, nýbrž také spravedlnost, pak slouží míru, který je souhrnem obecného blaha. Přesto je Tomáš přesvědčen, že člověk v politickém životě a v činném životě vůbec nemůže dojít pokoje. Neboť získávat a zajišťovat prostředky k životu nemůže být smyslem tohoto života. Proto se Tomáš přiklání k dosavadní tradici, podle níž má kontemplativní život přednost před aktivním. V kontemplativním životě máme totiž počátek blaženosti, která se má naplnit v budoucnosti za hranicí smrti. Přestože se jedná jen o počátek, je kontemplativní život naplněn radostí. Jejím předmětem je totiž přítomnost Boha a nazírání jeho odrazů ve stvoření, a to poukazuje na nevyčerpatelnou hloubku a krásu. Přestože tyto zkušenosti většinou trvají jen velmi krátce, prozrazují nepomíjející smysl. Proto je Tomáš přesvědčen, že musí existovat lidé, kteří by se věnovali výlučně kontemplativnímu životu. Jestliže neexistují, není politické společenství dokonalé.

Tomáš však nezůstane u tradičního prvenství kontemplativního života. V Novém zákoně totiž naráží na zásadní význam aktivně činné lásky k bližnímu. Proto připojuje ke kontemplativnímu a k aktivnímu způsobu života ještě třetí cestu. Je jí vita mixta neboli smíšený život, v němž aktivní život vyrůstá z kontemplativního. Tomáš uvádí příklad: Učitel teologie nebo filosofie se při svém hledání pravdy chová kontemplativně. Jeho přednášky ale patří do oblasti aktivního života. Je-li možné žít obojí, je to ještě lepší než pouze kontemplovat. Ve vyučování přináší učitelova kontemplace plody pro ostatní. Člověk má v tomto ohledu mnoho možností. A ty mohou ovlivnit celou kulturu.

 

kniha: Tomáš Akvinský s Georgem Schererem
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101057-
 

 

>> Tomáš Akvinský  - vybrané knihy, publikace a tituly <<

 

 

 

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články