17.12.2010

Michael Figura - Teologický a mystický význam Ježíšova proměnění u církevních otců

Ježíšův křest, hlásání Božího království, proměnění Páně na hoře Tábor a ustanovení eucharistie při Poslední večeři představují uspořádaný celek, který je vnitřně sjednocen jedním jediným tajemstvím Ježíše, Syna Božího i syna Marie. více

Sekce: Vybrané články


17.12.2010

Hans Urs von Balthasar - Ježíš potřebuje svědky. Ale jaké?

Klíčovým slovem ve zprávě o Kristově proměnění na vysoké hoře je hned to první. Assumpsit: Ježíš je vyvedl na vysokou horu. Petr, Jakub a Jan, ti tři, které Ježíš volí, ho ani neprosili, aby s ním směli vystoupit na horu proměnění, ani nemají žádné zvláštní osobní uzpůsobení či charakterový rys, aby viděli Ježíše proměněného. Důvodem, proč je Ježíš bere s sebou do ústraní, seorsum, do horské poustevny, není ani jejich touha po samotě a kontemplaci. Naopak, důvodem je jedině a pouze Ježíšova vůle, Ježíšovo svobodné vyvolení, a to není bezdůvodnou Boží svévolí, ale přesně to odpovídá potřebám křesťanského řádu vykoupení. více

Sekce: Vybrané články