Čtenářský koutek

Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.

Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.

 

29.6.2009

V lednu 2002 nahradilo franky euro.

V lednu 2002 nahradilo franky euro.
Pětisetfranková bankovka odešla jako první. Přišla do nebe, svatý Petr ji přijal a nechal vejít dovnitř, ale poradil jí, že udělá nejlépe, když se nebude moc ukazovat. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Potká jezuita františkána…

Potká jezuita františkána…
Jede františkán po dálnici ve svém malém autu. Když ho předjel jezuita za volantem velkého BMW, byl náraz vzduchu tak silný, že františkánovo autíčko dostalo smyk a ocitlo se v příkopu. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Červnová noc

Červnová noc
Měsíc vyšplhal přes černou stěnu topolů nad řeku, posypal její hladinu stříbrnými třpytkami a zvolna směřoval vzhůru, na volnou oblohu. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Don Camillo a rocková hudba

Don Camillo a rocková hudba
Je známo, že vlasatec bez kytary je jako voják bez pušky. Škorpióni měli kytary s sebou a při pozdvihování spustili "Old man iver" a přijímání doprovodili oblíbenými rockovými melodiemi. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Každé přehánění je na škodu

Každé přehánění je na škodu
"Nosit hrdě v knoflíkové dírce odznáček strany je povinností každého militantního člena, ale každé přehánění je na škodu." více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Kázání dona Camilla

Kázání dona Camilla
Don Camillo přišel na svět s vrozenou vlastností nazývat věci pravým jménem. více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2009

Don Camillo a tank

Don Camillo a tank
Stařík se zajíkl pláčem a don Camillo při pohledu na jeho zoufalství ztišil hlas. "Běžte domů a nechte mě přemýšlet. Tohle sám nezvládnu." "Jak myslíte." Stařík odešel a don Camillo místo toho, aby si lehl do postele, zůstal vzhůru a přemýšlel, co si má počít s tím zatrachtilým tankem. více

Sekce: čtenářský koutek


25.6.2009

Křesťanství není tělocvična

Křesťanství není tělocvična
„Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán“ (Řím 5,5). Křesťanství není tělocvična, že bychom museli ze sebe lásku k bližnímu neustále potit, pořád se v ní „cvičit“. Hezky o tom píše svatý Jan od Kříže v Živém plameni lásky. Říká, že Duch svatý je nejen oheň, který stravuje, ale také oheň, který nás přetváří „v příjemnou lásku“. Duch svatý, Boží příjemná láska, noří duši do slávy Boží a občerstvuje ji silou božského života, tedy dává člověku obrovskou radost, štěstí a naplnění, schopnost milovat. více

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: čtenářský koutek


9.6.2009

To, jak člověk jedná, záleží na tom, jakým člověkem chce být

To, jak člověk jedná, záleží na tom, jakým člověkem chce být
U nás doma je veselo. Narodila se nám pravnučka Anička. Jsou ji právě tři roky a je středem světa. Obveseluje nás všechny svými nápady. Nejen tím, co říká, ale i tím, co vyzpívá. Vyzpěvuje od rána do večera. Nejen dětské písničky, které ji naučila maminka, obě babičky a prababička. Sama totiž vyjadřuje ve formě písniček vše, co vidí a na co myslí. Je středem nejen našeho rodinného světa, ale i středem svého vlastního světa. více

Autor: Jaro Křivohlavý   |   Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Poplach v Bučině

Poplach v Bučině
Až budete někdy maminka nebo táta, tak si budete umět představit, jak se rodiče bojí o své děti, když ti malí zabloudí někde ve světě a ztratí se. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Za novým skřítkem

Za novým skřítkem
Babí stála ve dveřích chaloupky a dívala se na malé stádečko svých přátel, kteří se otáčeli a mávali jí, než zmizeli ve vysoké trávě. Nesli si uzlíky s šatstvem a kouskem bábovky, kterou jim upekla na cestu. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Tobiáš a jeho anděl

Tobiáš a jeho anděl
Veronika bedlivě naslouchala „třem příběhům lásky“ a začala si představovat, že se z ní, až bude velká, stane filmová režisérka, aby mohla o těchto příbězích natočit tři různé filmy. Matěj nedával příliš dobrý pozor, ale hrál si s malým modelem ryby, který mu daroval mnich. Byl z červeně zbarveného dřeva a jedna jeho polovina se dala odklápět, takže se bylo dobře vidět páteř, srdce i trávící ústrojí. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Trol a Ťapka

Trol a Ťapka
Babí stála před chaloupkou a už od rána vyhlížela, jestli se lopuší za potokem nehýbá nebo jestli tráva na louce nešustí, jak v ní cupitají její malí přátelé. Ťapka, celá nedočkavá, už desetkrát odběhla k potoku a zpátky. Nahoře v březové stráni nad chaloupkou panáčkovali Ouško i jeho máma a napjatě koukali, jestli se na vzdáleném kopci pod Bučinou neobjeví malá červená čepička. Do lesa se ale kvůli lišce báli. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Strom a cesta

Strom a cesta
Nešťastný pád ovce do studny, to se nestávalo často. Ještě že vody v ní bylo jen tak po kole-na. Vlastně se stala podobná příhoda vůbec poprvé, pokud se pastýři pamatují. To daleko častěji, vlastně každou chvíli, hrozilo ovčímu stádu nebezpečí shůry. Tím nebezpečím byl orel. Hnízdil na vysoké skále, a jeho starosti o to, aby denně nakrmil svá dvě mláďata, mu měly ulehčit pasoucí se ovečky, roztroušené po pastvinách. Často nad nimi kroužil a pátral po kořisti. Vyhlížel, jestli se některá z oveček nevzdálila od stáda, jestli některá neunikla pozornosti pastýřů, aby se na ni mohl vrhnout a uchvátit ji. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Co se zdálo Petrovi

Co se zdálo Petrovi
...Ježíš se tedy modlil a apoštol Petr, Jakub a Jan zůstali opodál, aby přece jen nerušili. Složili se do trávy pod prastarou košatou olivu, a místo modlitby, asi proto, že se tak dobře najedli, usnuli. Z toho ticha noci se Petrovi zrodil pod víčky sen... více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Jak to všechno začalo...

Jak to všechno začalo...
Je tomu asi tak sto let, co tři františkáni požádali pana starostu jedné malé vesničky o dovolení, aby jim, pro milosrdenství, přenechal k obývání staré opuštěné zbořeniště ležící nějaké dvě míle od vesnice na obecních pozemcích. Starosta, člověk zbožný, jim k tomu dal svolení, aniž by se poradil s někým z radních. Bratři požehnali svému dobrodinci, a když přišli ke zbořeništi, které již znali, začali hned uvažovat, jak si zbudují útočiště. více

Sekce: čtenářský koutek


1.6.2009

Pět chlebů a dvě ryby

Pět chlebů a dvě ryby
„Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryb. Ale co to je pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. (Jan 6, 9–13) více

Sekce: čtenářský koutek


25.5.2009

Modlou může být prakticky cokoliv

Modlou může být prakticky cokoliv
„Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe!“ volá žalmista (Žl 100,3). Učednictví je také o tom, abychom si znovu uvědomili, že jediným Bohem našeho života je a má být on, Hospodin. Ale není to úplná samozřejmost: vyznávat a uctívat jediného Boha uprostřed tohoto světa, který vyznává tolik bohů a bůžků, to je veliký zápas. více

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: čtenářský koutek


9.5.2009

Letadlem do Karakasu

Letadlem do Karakasu
V dobru jde o poslední smysl všeho, ale i o poslední smysl mé existence více

Autor: Jaro Křivohlavý   |   Sekce: čtenářský koutek


25.4.2009

Mrtvol je v církvi dost, aneb Proč vůbec číst Písmo?

Mrtvol je v církvi dost, aneb Proč vůbec číst Písmo?
Protože víra je ze slyšení Božího slova (srov. Řím 10,17), ono víru probouzí i oživuje. Už Mojžíš říká Izraelitům: „Není to pro vás slovo bezvýznamné, neboť je vaším životem!“ (Dt 32,47). Mrtvol a neprobuzených lidí je v církvi až dost. Chceme-li mít v sobě Boží život, je třeba se živit Božím slovem. více

Autor: Vojtěch Kodet   |   Sekce: čtenářský koutek


9.10.2008

Vrátí se někdy mír do Jeruzaléma? Odpovídá Hans Peter Kolvenbach

Vrátí se někdy mír do Jeruzaléma? Odpovídá Hans Peter Kolvenbach
Co se týče Jeruzaléma a Svaté země, které byly předmětem mnoha bádání a daly popud k napsání řady studií, bych chtěl jen říct, že čím dál méně rozumím tomu, jak by spolu mohli jednoho dne žít na ne příliš velkém území lidé, zakoušející čím dál více vzájemné nenávisti. Nechápu, jak mohou reálně existovat dva státy na jednom a navíc velmi rozdrobeném teritoriu. Zboření Berlínské zdi bylo velké vítězství a teď má v Palestině být řešením postavit zeď... více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2008

"Pane, ty víš, že tě mám (jenom) rád..."

"Pane, ty víš, že tě mám (jenom) rád..."
Řečené lze dobře vyčíst na příběhu vnitřního zrání apoštola Petra. Ještě před zajetím Krista byl ústy ochoten jít za ním i do vězení, i na smrt, ale nakonec jej zapřel před zvědavou služkou a nedošel ani na Golgotu. Hořce toho později litoval. A když se mu Ježíš po svém zmrtvýchvstání dal poznat, nastává mezi nimi zvláštní dialog. V něm jakoby pokračuje Petrův růst v autentičnosti, který začal bolestným selháním, jehož se u sebe nenadál. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2008

Výčitky v dialogu s Bohem

Výčitky v dialogu s Bohem
Před lety jsem byla v jednom modlitebním shromáždění svědkem zvláštní situace. Bylo tam kolem stovky lidí. Jak bývá zvykem, společná modlitba začala zpěvem písní k Boží chvále a měla pokračovat spontánními modlitbami účastníků. Jakmile však utichly kytary a zpěv, modlitba zvláštně „drhla“. Většinou se na dlouhou chvíli rozhostilo napjaté ticho, a když už to někdo z vedoucích nemohl vydržet, vyslovil krátkou modlitbu nebo dal znamení hudebníkům, aby zazněla další píseň. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Madeleine Delbrêlová († 1964): Vydávat svědectví o své naději

Madeleine Delbrêlová († 1964): Vydávat svědectví o své naději
My, co na pobřežích máváme kapesníky na rozloučenou těm, kdo odjíždějí do dalekých krajů, si neuvědomujeme, že jsme naloděni na největší loď světa: na loď jménem Církev. Jsme jako slepí, hluší a chromí námořníci. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Charles Journet († 1975): O naději

Charles Journet († 1975): O naději
Nyní se dostáváme k naději. Zatímco víra je znalost, naděje je očekávání. Víra nechává poznat Boží hlubiny, naděje probudí touhu vydat se k nim. A Bůh, který stojí na počátku víry jako světlo, je i počátkem naděje, jako posila. V patnácté kapitole knihy Genesis se říká: „Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: »Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá odměna je převeliká, merces tua magna nimis«“ (Gn 15,1). Tento ohromující text teologové rádi označují jako výchozí i cílový moment naší naděje. Cílem, účelem teologální ctnosti naděje je – ač to zní jako čiré bláznovství – vstoupit do samého Boha a jeho slávy. „Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal“ (Jan 17,24). „Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, (…) radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu“ (Mt 5,11). „Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem“ (Mt 25,23). více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Silván z Athosu († 1938): Duch zoufalství a naděje v Kristu

Silván z Athosu († 1938): Duch zoufalství a naděje v Kristu
Jednoho dne na mne zaútočil duch zoufalství; zdálo se mi, že Bůh mne definitivně odvrhnul a že už pro mne není spása. A v duši jsem jasně cítil, jako bych se nacházel blízko věčnému zatracení a Bůh byl ke mně nelítostný a nedosažitelný. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Gilbert Keith Chesterton († 1936): O víře, naději a lásce

Gilbert Keith Chesterton († 1936): O víře, naději a lásce
Pravý rozdíl mezi pohanstvím a křesťanstvím je dokonale shrnut v rozdílu mezi pohanskými neboli přirozenými ctnostmi a oněmi třemi křesťanskými ctnostmi, jež církev katolická nazývá ctnostmi teologálními. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Charles Péguy († 1914): Ctnost v protisměru…

Charles Péguy († 1914): Ctnost v protisměru…
Zvláštní ctnost, tahle naděje, zvláštní tajemství… Není jen jednou z ostatních ctností. Je to ctnost jdoucí proti ostatním ctnostem. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Pavel Le-Bao-Thin († 1857): Dopis z vězení

Pavel Le-Bao-Thin († 1857): Dopis z vězení
Já, Pavel, vězeň pro Kristovo jméno, bych vás rád zpravil o souženích, která na mě každý den doléhají, abyste zapáleni Boží láskou spolu se mnou chválili Boha: Jeho milosrdenství trvá na věky. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Jan od Kříže (+ 1591): Já o studnici vím…

Jan od Kříže (+ 1591): Já o studnici vím…
Já o studnici vím, jež vody rozlévá i v temné noci. více

Sekce: čtenářský koutek


9.10.2006

Sv. Juliána z Norwiche († 1416): A všechno bude dobré…

Sv. Juliána z Norwiche († 1416): A všechno bude dobré…
A potom Pán otevřel můj duchovní zrak a ukázal mi mou duši, nacházející se uprostřed mého srdce. Viděla jsem ji tak prostornou, jako by to bylo celé království… vypadala jako nádherné město. Uprostřed toho města sedí náš Pán Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk, pohledný a vysoké postavy, vznešený, nejvyšší Pán… Sedí uprostřed duše vzpřímeně, pokojně a klidně, a přitom řídí a střeží nebesa i zemi a všechno, co jest. Jeho lidství i božství klidně sedí, zatímco božství vládne nade vším, bez jakéhokoli nástroje nebo úsilí. Moje duše je požehnaně naplněna jeho božstvím, nejvyšší mocí, nejvyšší moudrostí a nejvyšším dobrem. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Modlitba přináší pokoj a důvěru i do bouří života

Modlitba přináší pokoj a důvěru i do bouří života
Pokud se budeš opravdu modlit, vznikne v tobě hluboký pocit důvěry. Budou tě provázet andělé, kteří ti odhalí smysl všeho stvoření. (Evagrius, Modlitba 80) více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Otcové pouště a Anselmem Grünem

Otcové pouště a Anselmem Grünem
Na cestě duchovním životem nejsme odkázáni jen na sebe. Můžeme čerpat z bohatých zdrojů, jež nám nabízí křesťanská tradice, především spisy starých mnichů. Nesnaží se teoretizovat, nýbrž zrcadlí své osobní zkušenosti tak, jak je prožívali ve vztazích k Bohu a k sobě navzájem. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Pracuj kousek po kousku

Pracuj kousek po kousku
"Můj synu, obdělej denně jenom tolik půdy, kolik pokryje tvé tělo když ležíš. Kousek po kousku tak budeš pokračovat kupředu a nebudeš malomyslný." Když to mladík slyšel, řídil se podle toho a v krátké době bylo pole vypleto a obděláno. Bratře, dělej to také tak. Pracuj pozvolna a nebudeš klesat na mysli. (Apo 1. 151) více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

P. Jan Zemánek CSsR

P. Jan Zemánek CSsR
P. Jan Zemánek, CSsR byl 28. října 2007, oceněn medailí za zásluhy o stát. Narodil se 23. ledna 1925 v Drslavicích u Uherského Brodu, vstoupil do kongregace redemptoristů a 20. listopadu 1949 byl vysvěcen na kněze. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl nejprve v soustřeďovacím táboře v Králíkách a poté nastoupil vojenskou službu u PTP. Následovala léta manuální práce a věznění. Až od r. 1969 mohl působit v pastoraci. Po roce 1989 se stal provinciálem a velmi se zasloužil o rozvoj kongregace. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

O spiritualitě pouštních otců

O spiritualitě pouštních otců
Spiritualita pouštních otců, žijících v době mezi třetím a šestým stoletím po Kristu, nám při prvním setkání může připadat vzdálená. Seznámíme-li se však s ní blíže, objevíme její aktuálnost. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů

Rozdíly mužů a žen v oblasti milostných vztahů
V oblasti milostných vztahů se prověřují rozdíly v chování a psychologii chlapců a dívek. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Modlitba zahání smutek a skleslost.

Modlitba zahání smutek a skleslost.
Modlitba zahání smutek a skleslost. (Evargius, Modlitba 16) Evagrius popisuje nejen namáhavou cestu vedoucí k modlitbě nerušené různými myšlenkami, emocemi, potřebami a starostmi. Často se zmiňuje i o jejím blahodárném účinku na duši člověka. Modlitba zaplašuje smutek a rozptyluje sklíčenost. V dnešní době trpí řada lidí depresí. Zbavit se jí snaží pomocí léků, anebo podstupují různé terapie. Mniši spatřují přirozenou terapii duše v modlitbě. Kdo se modlí, ten bude ze svých smutků uzdraven. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Vzájemně se milovat: přizpůsobit se navzájem

Vzájemně se milovat: přizpůsobit se navzájem
Otevři své srdce lásce Jednoho dne je to tu! To je přece "on"! To je přece "ona"! Cítíš v sobě jeho silnou přítomnost. Nemůžeš si to nějak rozumně vysvětlit! Ale ano, je to tak! Někdy to může člověka dokonale vyděsit. Ptá se sám sebe: "Co mám dělat? Je to pro mě úplně nová situace! Jak mu to mám naznačit? Abych ho (ji) podnítila k náznaku, k ozvěně! Cítí vůbec to, co já? Jak si ho (ji) mám získat? ..." více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Stavba chrámu Božího hrobu

Stavba chrámu Božího hrobu
Při stavbě Afrodítina chrámu za Hadriana (r. 135 po Kr.) byl celý prostor kolem Golgoty zasypán mohutnou navážkou, a vzpomínka na jeskyni zanikla. Při stavbě chrámu Božího hrobu bylo zapotřebí rozsáhlých odklizovacích prací, aby se odkryl původní skalní základ. Eusebios píše: "Sotva byl vydán císařův příkaz, bylo také ihned zcela zničeno odshora dolů dílo klamu [chrám Afroditin]... více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Dvojí tvář lenosti

Dvojí tvář lenosti
Nedávno mne zaujal rozhovor Jeana Guittona s J.-J. Antierem v předmluvě jedné z Guittonovych knih, nazvané Kniha moudrosti a znovunalezenych ctností. Možná není bez významu dodat, že se jedná se o poslední knihu velkého myslitele, který odešel roku 1999 k Pánu. více

Sekce: čtenářský koutek


7.10.2006

Zelený čtvrtek - večerní mše/ Lectio divina

Zelený čtvrtek - večerní mše/ Lectio divina
Večerní mše sv. na památku Večeře Páně více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Poprava za městem

Poprava za městem
Kde se nacházelo místo zvané "Golgota" nebo také nazývané Calvaria, či Lebka? Podle římského a židovského práva se popravy směly vykonávat jen za městem. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota

Přílišné zaměření na sex: vnitřní prázdnota
"Uvolnit sexuální touhu ve světě, kde všechno končí smrtí, kde Boha zavrhují, je jako vypustit šelmu rozlícenou lačností po kořisti." (Olivier Clément) více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Cesta na popraviště a Šimon z Kyrény

Cesta na popraviště a Šimon z Kyrény
Evangelisté nazývají místo, kde byl Ježíš odsouzen, výslovně "prétorium". V českém ekumenickém překladu: "místodržitelský dvůr" u Marka (15,16), "místodržitelství" u Matouše (27,27) a "místodržitelský palác" u Jana (18,28.33; 19,9), což může v souvislostech znamenat pouze úřední sídlo římského prokurátora. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Milý Poncie Piláte, tak podobný každému z nás!

Milý Poncie Piláte, tak podobný každému z nás!
Milý Poncie Piláte, mnohým nejsi sympatický, kvůli tomu historickému umývání rukou. více

Sekce: čtenářský koutek


5.10.2006

Jak organizovat čas, práci a život

Jak organizovat čas, práci a život
Otec Poimen řekl: "Zachová-li člověk řád, nedostane se do zmatků." (Apo 741) více

Sekce: čtenářský koutek