Čtenářský koutek

Pokud Vás zajímají naše knihy, nabízíme Vám zde zajímavé ukázky a také další zajímavé texty z knih, které vyšly v našem nakladatelství.

Navazujeme zde na původní čtenářský koutek, který tímto způsobem v budoucnosti plánujeme dále rozvíjet.

 

29.10.2012

Touha zůstat mladý - za každou cenu

Při jednom pohřbu pronesl řečník ještě před uložením rakve do země následující slova: „Sbohem, milovaný příteli! Opouštíš nás a zanecháváš v tomto slzavém údolí zoufalou mladou vdovu, které je teprve dvacet pět let!“ více

Sekce: čtenářský koutek


25.10.2012

Časy se změnily - nic není jako dříve...

Jednou řekla vinná réva svému majiteli: „Proč se ke mně přibližuješ s těmi nůžkami? Chceš mě snad prořezávat, jak se to dělávalo kdysi za starých časů? Zahoď je pryč: nevíš, že se časy už změnily?“ více

Sekce: čtenářský koutek


22.10.2012

Vědomí, že na věc nejsme sami

Jedna vlaštovka dorazila bohužel pozdě na každoroční podzimní setkání sestřiček vlaštovek před odletem do teplých krajin. Přesto ale neváhala a rozletěla se nad vlnami, aby se mohla dostat přes moře. Byla velmi sklíčená, protože se bála, že nezvládne svou pouť dokončit, když letí sama. více

Sekce: čtenářský koutek


10.10.2012

Rok víry (Benedikt XVI.)

Od října 2012 do listopadu 2013 bude v celé církvi probíhat Rok víry. Víra nás uschopňuje, abychom poznali Krista. A jeho láska nás vybízí, abychom mu sloužili všude tam, kde se on stává našim bližním na cestě životem. Posilněni vírou a nadějí upřeme svůj zrak na své působení ve světě a přitom očekávejme „nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost“. více

Sekce: čtenářský koutek


1.10.2012

Jak milují andělé

Jak milují andělé
Chci vám povědět, co jsem se jako mladá učitelka dozvěděla od jedné staré učitelky, opravdové dámy. Věděla toho o andělské láskyplné výchově tolik, kolik toho může člověk na světě pochytit. Byla jsem tehdy začínající učitelka, zmatená, nejistá – učitelka ve svém prvním působišti, v pohraničí. Moc jsem toho neuměla…Tedy, znala jsem látku, kterou jsem měla učit, tu jsem uměla skvěle, jako vychovatelka jsem toho moc neuměla. více

Sekce: čtenářský koutek


20.8.2012

"Nebraňte jim!" - z knihy Hořící Oheň - Život svatého Pia X.

"Nebraňte jim!" - z knihy Hořící Oheň -  Život svatého Pia X.
Znaven a trápen pakostnicí odešel do své kaple, vrhl se na kolena před svatostánkem a setrval dlouho ve vroucí modlitbě. „Řekni mi, Pane, co ode mě žádáš!“ volal v úzkosti srdce. „Svět zahyne, nezachráníš-li ho. Promluv ke mně, jako jsi promluvil k Mojžíšovi v hořícím keři. Seslal jsi hořící oheň, ty sám jsi byl v něm a vedl jsi svůj lid všemi nocemi. Kde je tvůj oheň, Pane, z něhož k nám promlouváš, v němž před námi kráčíš jako kdysi před svým vyvoleným lidem?“ Papežovo oko se upřelo na malé světélko planoucí před svatostánkem a jeho duše byla náhle ozářena jako bleskem, který sjede a roztrhne temnotu. Ano, to bylo světlo a oheň, z něhož mluvil Pán. Zde sálá požár, jímž Pán chtěl zanítit svět. více

Sekce: čtenářský koutek


13.7.2012

Proč zůstávat?

Proč zůstávat?
Mniši z Tibhirine i oranský biskup, všichni biskupové, řádoví představení a mnozí další křesťané v Alžírsku si kladli otázku: Proč zůstávat? Po dlouhých úvahách se rozhodli vytrvat. více

Sekce: čtenářský koutek


11.7.2012

Jak nakládat se strachem

Jak nakládat se strachem
Jiným duševním stavem je strach a chybná tendence přemáhat strach tím, že se snažím mít všechno pod kontrolou. Terapie při tomto stavu je dokonale vystižena podobenstvím o hřivnách. Také v tomto podobenství nás Ježíš fascinuje a rozčiluje. První dva služebníci hospodaří se svěřenými hřivnami a jsou za to bohatě odměněni. Avšak během líčení třetího služebníka se v posluchačích zvedá vlna soucitu a hněv vůči pánovu přísnému přístupu k němu. Těm se Ježíš snaží říci: Jen se na toho třetího pořádně podívej. Dost možná se v něm poznáš. více

Sekce: čtenářský koutek


22.6.2012

Jan Křtitel měl svůj život – život plný očekávání

Jan Křtitel měl svůj život – život plný očekávání
Janovi rodiče byli staří, velmi staří. Když byl ještě dítě, často ho lidé poslali: „Řekni dědovi...“ A když jim odpovídal: „Kněz Zachariáš je můj otec, a ne děda,“ slýchal urážlivý smích, který v něm vzbuzoval hněv. Posměch si z něj tropili také jeho vrstevníci ve škole, kde se opakováním učil verše svatých knih. Zmlkli, jen když je k tomu přiměl ranami. více

Sekce: čtenářský koutek


1.12.2011

Několik modliteb pro čas adventní a vánoční z nové modlitební knihy A. Grüna

Několik modliteb pro čas adventní a vánoční z nové modlitební knihy A. Grüna
Ukázka z knihy Moje modlitební kniha Anselma Grüna. Najdete modlitbu Adventní, Na svatého Mikuláše, Na svatou Barboru, V předvánoční čas, O Vánocích, Zachránce, Bůh náš, se zrodil (hymnus z benediktinského antifonálu). více

Sekce: čtenářský koutek


15.11.2011

Sladké recepty sestry Anastázie

Sladké recepty sestry Anastázie
Významný vliv na rozvoj cukrářského umění mělo slavení náboženských i světských svátků spojených s různými krajovými obyčeji. Bylo tomu tak v Itálii, když se v 15. století v Miláně na Vánoce objevilo velice originální pečivo zvané panettone neboli Antonínský chlebíček, který se těší podnes velké oblibě nejenom v Itálii. Jde o kynutou buchtu s rozinkami, která nesměla chybět na svátečním stole o svátcích Ježíšova narození. více

Sekce: čtenářský koutek


15.11.2011

Bez přestání se modlete

Bez přestání se modlete
Svatý Benedikt nás mnichy nabádal, abychom se nepřetržitě modlili, jak to píše svatý Pavel v listu do Soluně: „Bez přestání se modlete“ (1 Sol 5,17). více

Sekce: čtenářský koutek


2.10.2011

Andělé strážní v kurzu

Andělé strážní v kurzu
Už jste někdy navštívili Řím? Jestli ano, tak víte, že dopravní ruch tady na ulicích probíhá poměrně razantně. A přece, vstoupí-li do vozovky chodec, nemusí mít strach. Jenom se nesmí zastavit. Jinak se vystavuje riziku, že ho krátce před dosažením chodníku porazí nějaký skútr. Kolikrát už jsem si pomyslel: Teď byl můj anděl strážný v nejvyšší pohotovosti. Andělé mají v Římě plné ruce práce, tím jsem si jist. více

Sekce: čtenářský koutek


24.9.2011

„Nač je nám přímluvná modlitba? Bůh přece ví, co potřebujeme…“

„Nač je nám přímluvná modlitba? Bůh přece ví, co potřebujeme…“
„Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: ‘Už nemají víno’“ (Jan 2,3). Dva Mariiny činy v evangeliu, které vycházejí z její vlastní iniciativy, navštívení a Kána, jsou činy velmi konkrétní lásky k bližnímu. Maria projevuje klidnou pozornost dobré paní domu, která má oči všude a hned se staví tam, kde je jí třeba. Protože soucítí s mladým manželským párem, s jejich ponížením, s jejich nedostatkem, bere věci do svých rukou. více

Sekce: čtenářský koutek


5.9.2011

Ticho srdce

Ticho srdce
První věc, které si lidé všimli, když se Matka Tereza uchýlila k modlitbě, bylo její okamžité stažení se do hlubin své bytosti. Její nejčastěji citovanou větou, která se týkala modlitby, bylo: V tichu srdce promlouvá Bůh. V srdci, ne v hlavě. více

Sekce: čtenářský koutek


5.9.2011

Den inspirace

Den inspirace
V září 1946 byla Matka Tereza, tehdy šestatřicetiletá, poslána na každoroční duchovní obnovu a nezbytný odpočinek do loretánského konventu v Dárdžilingu, městě schouleném v předhůří Himalájí asi čtyři sta mil severně od Kalkaty. Během cesty vlakem, v úterý 10. září 1946, se jí dostalo rozhodujícího mystického setkání s Kristem. více

Sekce: čtenářský koutek


1.9.2011

Můžeme vyškrtnout Boha ze života - ale co potom?

Můžeme vyškrtnout Boha ze života - ale co potom?
„Ježíš? To je pro mě stejná figurka jako třeba Večerníček,“ prohlásila jistá mladá žena. „Pouhý výmysl.“ Z její tváře se dalo dále vyčíst: Všichni, kteří věří na tohoto vybájeného Ježíše, jsou ubožáci. Rozumní lidé přece nevěří na skřítky a na další pohádkové bytosti. Proč by tedy měli věřit na Ježíše nebo na Boha? Tím pro ni byla celá věc vyřízena. Ta žena tím dokonale zapadá do současného trendu. více

Sekce: čtenářský koutek


31.8.2011

„Kolikrát mám odpustit?“

„Kolikrát mám odpustit?“
Jak nádherné bylo jezero za soumraku! Když nejsilnější proud emocí odezněl, zůstal Petr dál u jezera a vychutnával klid, který ho ovanul jako lehký svěží větřík od jezera, za odměnu laskající na břehu rybáře po každodenní práci. více

Sekce: čtenářský koutek


30.8.2011

Hledá se spojenec pro život

Hledá se spojenec pro život
Máte někoho, kdo o vás všechno ví? Člověka, kterého znáte už odnepaměti, kterému jste se už se vším svěřili, před kterým si můžete vylít srdce, kterému můžete naprosto a ve všem důvěřovat? Máte takového spojence? více

Sekce: čtenářský koutek


29.8.2011

Vylučují se spiritualita a práce?

Vylučují se spiritualita a práce?
Mnoho lidí se domnívá, že se spiritualita a práce vylučují. Myslí si, že ti, kdo hodně pracují, nemohou být duchovní, a naopak, duchovní lidé prý pracují méně. Staří mniši viděli souvislost spirituality a práce jinak: práce, která nám jde od ruky a přináší ovoce, je poznávacím znamením duchovního člověka. Svatý Benedikt rozuměl jednotě obou pólů tak, že modlitba a práce vyžadují stejný vnitřní postoj: ve výsledku jde o osvobození od vlastního ega. více

Sekce: čtenářský koutek


28.8.2011

Přesýpací hodiny - předmluva Mojmíra Trávníčka

Přesýpací hodiny - předmluva Mojmíra Trávníčka
Sto let uplyne letos od narození básníka Václava Renče (1911–1973) a mohlo by se předpokládat, že čtyřicet let od jeho smrti je dílo tohoto mnohostranného a mimořádně pracovitého a plodného umělce obecně přístupné. V důsledku jeho životních osudů (dlouholeté věznění po vykonstruovaném politickém procesu, zákaz publikování) a jejich odrazu v básnické tvorbě je dnes básník v širším čtenářském povědomí těch, kdo nepozbyli zcela zájem o tvorbu katolické inspirace, známý většinou jako autor velkých mariánských skladeb (zejména Popelka Nazaretská), které svou formou, melodičností, záměrnou přehledností epické linie, byly psány a memorovány ve vězení s intencí útěchy spoluvězňů a došly obliby i u těch, u nichž se nedal předpokládat předběžný vztah k poezii. Sama tato skutečnost je v dějinách české literatury dost výjimečná. více

Sekce: čtenářský koutek


27.8.2011

Životní příběh knížete apoštolů

Životní příběh knížete apoštolů
Jsem vděčný otci Mauru Leporimu nejen za to, co v této knize napsal, ale také za to, jak to napsal. Při četbě jsem si znovu ověřil, jaký div představuje dobře napsaný text: uvádí nás do vyprávěných skutečností – v tomto případě do životního příběhu Šimona zvaného Petr –, můžeme jej svýma očima vidět a prožít ve svém srdci, jako bychom mu byli sami přítomni. více

Sekce: čtenářský koutek


26.8.2011

Dorozumění

Dorozumění
Báseň Václava Renče ze sbírky Přesýpací hodiny. Václav Renč je mezi svými čtenáři známý především jako autor velikých mariánských skladeb, zejména Popelky Nazaretské. Ve své poslední lyrické sbírce Přesýpací hodiny se však představil jako autor srozumitelné spirituální lyriky. více

Sekce: čtenářský koutek


11.8.2011

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera

Boží kurýr - text z knihy Šarlatový a černý od J. P. Gallaghera
Pokud Kongregace pro šíření víry potřebovala oživení, nové lidi a nový směr k tomu, aby se vypořádala s problémy doby po první světové válce, bylo totéž stejně důležité pro Posvátnou kongregaci Svatého oficia, hned po papeži nejvyššího arbitra ve věcech víry a morálky a přímou nástupkyni inkvizice, jež v roce 1938 čelila větším výzvám než kdykoli předtím ve své historii. Rozvoj rozhlasu, rozsáhlá produkce knih, novin a časopisů pro stále vzdělanější společnost, „moderní názory“ na sexuální otázky, rozvody a vlastně všechna tato témata se střetávala s učením církve, které Svaté oficium (název instituce byl v roce 1966 změněn na Kongregaci pro nauku víry) bránilo. více

Sekce: čtenářský koutek


9.8.2011

Tichá modlitba

Tichá modlitba
Edita Steinová byla ženou modlitby. Měla zvláštní povolání k tiché modlitbě, k tichému rozhovoru s Bohem, a právě to ji přivedlo na Karmel a skrze ně Boha nově a hlouběji poznala. V roce 1941, osm let po vstupu do řádu, napsala Wege der Gotteserkenntnis (Cesty k poznání Boha). Už samotný název ukazuje, že touha jejího srdce nijak nezeslábla. více

Sekce: čtenářský koutek


9.8.2011

Maria vzor manželky a matky - myšlenky Edity Steinové

Maria vzor manželky a matky - myšlenky Edity Steinové
Edita se na manželství dívala realisticky, ale věděla, že mnoho mladých lidí má o této oblasti hodně iluzí a naivních představ. Když na jedné přednášce v Mnichově mluvila k mladým učitelkám, muselo pro ni být zábavné sledovat výrazy jejich tváří. Mladé dívky těšící se na šťastný rodinný život, najednou uslyšely: „Jsem přesvědčena, že součástí i těch „nejšťastnějších“ manželství je jistá míra mučednictví a že je to spíše pravidlem než výjimkou.“ více

Sekce: čtenářský koutek


29.6.2011

Jak se nenechat polapit konformismem?

Jak se nenechat polapit konformismem?
Už jste někdy viděli špačky na poli? Stačí, aby vzlétl jeden nebo dva ptáci, a celé hejno se vznese za nimi. Také spousta dalších zvířat se chová stádně, například Rabelaisovy ovce. Při plavbě na moři koupí jeho hrdina Panurgos od obchodníka ovci a hodí ji do moře. Zbytek stáda, který zůstal majetkem obchodníka, se vrhne za ní spolu s majitelem zavěšeným na posledním zvířeti a všichni se utopí. více

Sekce: čtenářský koutek


22.6.2011

Číst blahoslavenství ve světle nových situací

Číst blahoslavenství ve světle nových situací
Tato kniha obsahuje rozjímání o evangelijních blahoslavenstvích, jež jsem v přítomnosti papeže Benedikta XVI. předložil Papežskému domu v době adventní r. 2006 a postní r. 2007. více

Sekce: čtenářský koutek


20.6.2011

... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?

... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?
Proč bychom si však měli koupit a hlavně přečíst právě tuto knížku? Protože otec Raniero Cantalamessa, jehož prostý a uchvacující způsob kázání si již získal veliké množství příznivců, dokáže nabídnout krátké úvahy, které nejsou odtržené od života a které zároveň ponechávají prostor pro tajemství, pro půvab nového, opravdovějšího, a tudíž krásnějšího života. více

Sekce: čtenářský koutek


17.6.2011

Co je to Karmel? Předmluva ke knize Svatí Karmelu

Co je to Karmel? Předmluva ke knize Svatí Karmelu
Pokud je pravda – jak ujišťuje velký teolog Hans Urs von Balthasar – že v církvi není člověk, jenž by nemohl být Karmelu za něco vděčný, pak je kniha otce Antonia M. Sicariho určena nejen velké karmelitánské rodině, ale i každému věřícímu, který si chce přečíst vyprávění o Božích zázracích v lidství světců. více

Sekce: čtenářský koutek


22.5.2011

Babičko, proč jsem na světě?

Babičko, proč jsem na světě?
Na světě může být tolik otázek... a myslím, že by se těžko našla otázka, kterou by ještě nevyslovilo nějaké dítě. Můj čtyřletý vnuk se mne už ptal na tolik věcí..., většinu otázek, a těch nejnesmyslnějších zvlášť, už pravděpodobně spotřeboval. A přesto se stále najdou takové, kterými mne překvapí. více

Sekce: čtenářský koutek


11.4.2011

YOUCAT - Předmluva papeže Benedikta XVI.

YOUCAT - Předmluva papeže Benedikta XVI.
Milí mladí přátelé! Dnes vám doporučuji k četbě zcela mimořádnou knihu. Mimořádnou svým obsahem i způsobem, jakým spatřila světlo světa. Rád bych vás seznámil s tím, jak byla vytvořena, protože tak hned vyjde najevo, čím je tato kniha tak zvláštní. více

Sekce: čtenářský koutek


18.3.2011

Divnej chlápek s kytkou

Divnej chlápek s kytkou
Jako dítě jsem neměl příliš rád květiny. Jako kluk jsem je považoval za spíše ženskou záležitost. Proto jít si s kytkou pro vysvědčení mi vždy působilo hotové utrpení. I později, když jsem začal nosit kytky některým dívkám, jsem si v duchu říkal, proč nemají raději salám, knihu, nebo prostě něco užitečného… více

Sekce: čtenářský koutek


13.3.2011

Dá se změnit?

Dá se změnit?
Jaká (jaký) jsi za svobodna, taková (takový) budeš v manželství. Jen to kladné v tvém životě bude kladnější a to záporné výrazněji negativní. (Josh McDowell) více

Sekce: čtenářský koutek


6.3.2011

Vzít vás do svého srdce

Vzít vás do svého srdce
Dva výkřiky a dvě bytosti si padly do náručí. Bezděčný, instinktivní pohyb, který nebylo možno předvídat, který by nic nemohlo zadržet. První se vzchopil muž, ačkoli bychom čekali pravý opak. „Slečno,“ zakoktal a vymanil se z objetí, „odpusťte mi to. Vidíte, že jsem se dočista zbláznil.“ „Pak jsem se zbláznila i já,“ odpověděla Klotylda a spustila lehýnce ruce podél těla. „Ne, nezbláznili jsme se ani jeden ani druhý a zbytečně se omlouváme. Objali jsme se jako dva velmi nešťastní přátelé, to je všecko… více

Sekce: čtenářský koutek


28.2.2011

Ilustrace se mi rovnou vybavují

Ilustrace se mi rovnou vybavují
Ilustrátorku Markétu Laštuvkovou znají čtenáři už z několika knih vydaných Karmelitánským nakladatelstvím. Tato akademická malířka, která se věnuje ilustracím dětských knih i poezie, malbě i grafice. více

Sekce: čtenářský koutek


22.2.2011

"Seš debil", křičel nějaký cizí kluk na mou dceru...

"Seš debil", křičel nějaký cizí kluk na mou dceru...
Jednou jsem se svými dvěma dětmi zakotvil v občerstvení McDonald’s. Po nasycení jsem popíjel Café latte a děti dováděly v dětském koutku. Tu jsem si všiml, že na mou dvouletou dceru Terezku doráží nějaký cizí kluk, asi čtyřletý. Hned jsem však nezakročil, aby se dcerka postupně otrkávala životem. Nicméně jsem si přisedl blíže, abych v případě nouze nejvyšší mohl provést záchranný výsadek. více

Sekce: čtenářský koutek


26.1.2011

Křesťan má kořeny v Kristu

Křesťan má kořeny v Kristu
Křesťanský čas se liší od jakéhokoli jiného času tím, že je bytostně poznamenán časem Ježíšovým. V křesťanském čase nadále trvá čas Kristův: ovšem nikoli tak, že by byl křesťanský čas s Pánovým naprosto totožný, neboť v jeho čase je cosi neopakovatelného a charakteristického pouze pro něho, ovšem právě jeho čas dodává času křesťanskému specifický rys. Chceme-li jako křesťané vědět, jakým způsobem přistupovat k času, měli bychom zaměřit pozornost na Ježíše a podívat se, jak on žil v čase. více

Sekce: čtenářský koutek


19.1.2011

Mince, která má jen líc

Mince, která má jen líc
Oblíbený autor Karmelitánského nakladatelství zahajuje stovkou svých „minutových“ zamyšlení novou knižní řadu „Na minutu s ...“. V této publikaci si v myšlenkových „jednohubkách“ všímá nejrůznějších stránek lidského života. Nabízená zamyšlení je třeba nechat – podobně jako jednohubky na jazyku – volně rozplynout v našich vlastních úvahách. více

Sekce: čtenářský koutek


12.1.2011

Sportem ku zdraví

Sportem ku zdraví
Velkým přínosem dnešní moderní doby s vyspělou technikou je skutečnost, že sport už není výsadou pouze oněch fyzicky zdatných, odvážných, houževnatých a, v duchu Fügnerova hesla „Ni zisk ni slávu“, nezištných borců. Dnes dík vyspělé technice může sportovat kde kdo. Stačí sednout si před televizní obrazovku. více

Sekce: čtenářský koutek


5.1.2011

Krokodýl s tlamou dokořán

Krokodýl s tlamou dokořán
Humor nesmí chybět. Vybíráme vtipy o mniších, jak je v knize Abba, proč nosíš tak těsné sandály? zpracoval R. Kern. více

Sekce: čtenářský koutek


13.12.2010

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger

Nebeská hvězda - Josef Mühlberger
Mezi lidmi je rozšířeno zbožné mínění, že hvězda, která vedla krále z Východu, se znovu rozzáří s blížící se dvanáctou svatou nocí a bude putovat nad příbytky lidí. Toto poselství nebes prý mohou pozorovat jen vyvolení. A přesto kdysi vazač košťat v jedné zapadlé vesnici spatřil hvězdu přejít nad svou chýší. Odehrálo se to tak... více

Sekce: čtenářský koutek


21.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera

Dogmatika pro studium i pastoraci - Předmluva Gerharda L. Müllera
Deset let poté, co Katolická dogmatika vyšla poprvé, se ke čtenářům dostává její sedmé vydání s aktualizovaným přehledem literatury. Oproti široce rozšířenému mínění si reflektovaná víra stále nachází cestu k dnešnímu člověku. Současný člověk je v duchu a ve svobodě stále oním „posluchačem slova“ a adresátem svobodného Božího jednání v dějinách. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Jakým jazykem mluví Bůh?

Jakým jazykem mluví Bůh?
Kam jsem se v poslední době hnula, tam se probíralo pět jazyků lásky. Je to nějaká móda. Pěkná a zajímavá móda. Dost praktická, řekla bych. Tuhle jsem zase seděla na nějakém dýchánku a jedna z přítomných dam horlila pro jazyky lásky. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Bezpodmínečná důvěra

Bezpodmínečná důvěra
Onehdy za mnou přišla moje dcera Anička se zvídavým dotazem. „Mami, co je to bezpodmínečná důvěra?“ „Kdes to vzala?“ podivila jsem se já. „Ále, čtu teď dopis Římanům. Tak co to teda je?“ „No bezpodmínečná znamená, že si nedáváš žádné podmínky, že důvěřuješ vždycky, i když nerozumíš nebo se ti to zdá divné, prostě vždycky.“ Zdálo se, že to chápe, a další otázka na sebe nedala dlouho čekat: „Aha, a je to důležitý?“ To je typická moje dcera. Žádné zbytečnosti v hlavě nedržet. „No jasně. To je to nejdůležitější, co v životě potřebuješ mít: bezpodmínečnou důvěru k Bohu.“ Anička spokojeně odešla do svého pokoje a já jsem se zase vrátila ke své původní práci, ke škrábání brambor. Ale ta otázka mi nedávala klid. více

Sekce: čtenářský koutek


19.11.2010

Cesta z práce

Cesta z práce
Únavný den. Spousta lidí, mnoho povyku, přemíra pokynů, žádostí a příkazů. Každý, koho jsem dneska potkala, ode mne něco chtěl. Cítím se úplně prázdná, spotřebovaná, vyčerpaná. Až přijdu domů, nic jiného mne nečeká. Zase nastane kolotoč pokynů, žádostí a příkazů. Můj čas nepatří mně. Patří mému zaměstnavateli a mé rodině. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)

Bůh klepe (Boží hod vánoční 1978)
Když se zadíváme na vánoční liturgii církve, může nám připadat jako vzácná látka, která je utkána z rozmanitých vláken: z vláken Starého zákona, žalmů a proroků, listů Pavlových a konečně z různých barevných odstínů tří evangelistů – Matouše, Lukáše a Jana. Dva z nich, Lukáš a Jan, však tvoří vlastní dvojzvuk, na kterém stojí a ve kterém tkví vánoční víra církve. Kdybychom některého z nich odstranili, bylo by narušeno samo vánoční tajemství. Lukáš, který ve svém podání více vychází z toho, jak o všem rozjímala a ve svém srdci uchovávala Maria, nám ve své zprávě umožňuje rozpoznat lidskou blízkost, mateřské teplo a srdečnost, s níž Matka Páně prožila události svaté noci. více

Sekce: čtenářský koutek


18.11.2010

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky

Dogmatika pro studium i pastoraci - Úvodní slovo arcibiskupa Dominika Duky
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou překlad sedmého vydání vysokoškolské učebnice dogmatiky německého teologa a řezenského biskupa Gerharda Ludwiga Müllera, žáka profesora teologie a mohučského biskupa kardinála Karla Lehmanna, který po dvě desetiletí předsedal Německé biskupské konferenci. více

Sekce: čtenářský koutek


12.11.2010

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní

Marie Svatošová napsala o knize Oskar a růžová paní
Už léta se snažím lidi kolem sebe učit doprovázení nemocných a umírajících a často mívám pocit, že házím hrách na stěnu. Někteří si zacpou uši a utíkají přede mnou, jakoby jim hořelo za zády. Nejspíš je to tím, že to neumím tak, jako Eric-Emmanuel Schmitt. více

Sekce: čtenářský koutek


5.11.2010

Tužka

Tužka
Bylo jednou jedno dítě, které pozorovalo dědečka při psaní dopisu. V jednom okamžiku se ho zeptalo: „Dědečku, sepisuješ příběhy, které jsme spolu prožili? Není to náhodou vyprávění o mně?“ více

Sekce: čtenářský koutek